אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

חיילים משוחררים הנמצאים במצוקה כלכלית קשה עשויים להיות זכאים לסיוע ברכישת ציוד בסיסי לביתם
הסיוע ניתן כמענק חד-פעמי בסכום של 2,000 ש"ח
חלוקת המענקים תתאפשר עד לסיום התקציב שיועד לכך

חיילים משוחררים הנמצאים במצוקה כלכלית עשויים לקבל סיוע ברכישת ציוד בסיסי לבית.

 • הסיוע ניתן כמענק חד-פעמי בסכום של 2,000 ש"ח.
 • בהגשת הבקשה יש להוכיח כי קיים מצב סוציאלי וכלכלי קשה.

מי זכאי?

 • חיילים משוחררים הזקוקים לסיוע ברכישת הציוד הבסיסי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • חוזה שכירות בתוקף על שם החייל המשוחרר, עם יתרה של 2 חודשי שכירות לפחות מיום הגשת הבקשה.
  • אישור על תשלום חשבון ארנונה או חשבון חשמל.
  • קבלות על רכישת ציוד לבית, לפחות בגובה סכום המענק (שנקנה עד חצי שנה לפני כן).
  • צילום ברור וקריא של פרטי חשבון הבנק הכולל: שם מלא, ת"ז ופרטי חשבון הבנק (למשל צילום המחאה (צ'ק), או אישור על פרטי חשבון הבנק מסניף הבנק).
  • תדפיס עו"ש של 3 חודשים אחרונים, המוכיח את קיומם של מצוקה כלכלית וחובות נגררים.
  • אישור המעיד על חובות.
  • תלוש שכר של מגיש הבקשה.
  • מכתב אישי מנומק המתאר את נסיבות הבקשה ומפרט את הרקע המשפחתי והסוציאלי.
  • כל מסמך נוסף התומך בבקשה.
  • מגיש בקשה שאין לו ילדים יצרף אישורים על הכנסות ההורים.
  • מגיש בקשה שיש לו ילדים (רווק/גרוש/נשוי), יצרף יצרף אישורים על הכנסות בת/בן הזוג.
 • יש להגיש את הבקשה ללשכת ההכוונה הקרובה למקום המגורים.
 • מומלץ להגיע באופן אישי ללשכה הקרובה לשם קבלת ייעוץ והכוון אישי.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה מחייבת את הענקת המענק החד-פעמי בפועל.
 • חלוקת המענקים תתאפשר עד לסיום התקציב שיועד לכך.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל