הקדמה:

נשים שעקב טיפולים רפואיים או מסיבות רפואיות אחרות קיים חשש לפריונן, זכאיות להקפיא את ביציותיהן
נשים בגילאי 41-30 רשאיות להקפיא ביציות, ולעשות בהן שימוש בעתיד
למידע נוסף ולרשימת יחידות ההפריה הרשאיות לבצע הקפאת ביציות, ראו באתר משרד הבריאות ובאתר כל הבריאות של משרד הבריאות
שימו לב
משרד הבריאות האריך את הזכאות לשירותים רפואיים מסויימים, שהופסקו בשל הקורונה, למי שעברו את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה
כל זכאות של מבוטח שתוקפה פקע בשל גילו, החל מה-19.03.2020 ועד 31.08.2020, מוארכת באופן אוטומטי ב-3 חודשים מהמועד שפקעה. לרשימת השירותים שתוקפם הוארך ראו הארכת זכאות לשירותים רפואיים מתוקף סל הבריאות, למי שעבר את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה.

משרד הבריאות מאפשר לנשים לבצע הקפאת ביציות, על מנת לשמר את פוריותן באופן שבעתיד הן יופשרו ויופרו.

 • התהליך נועד לנשים שעקב סיבות רפואיות קיימת סכנה לפריונן ולנשים בגילאי 41-30 שמעוניינות לשמר את פוריותן גם ללא סיבה רפואית.

מי זכאי?

 • נשים המעוניינות לשמר את פוריותן באמצעות הקפאת ביציות (על מנת שבעתיד הן יופשרו וישמשו להפריה חוץ גופית).
 • התהליך נועד לשתי מטרות עיקריות:
  1. שימור פריון מסיבות רפואיות.
  2. שימור פריון מסיבות שאינן רפואיות, לנשים אשר מלאו להן 30 אך טרם מלאו להן 41.

שימור פריון מסיבות רפואיות

 • סיבות רפואיות שהוכרו כמצדיקות הקפאת ביציות:
  1. במהלך טיפולי פריון:
   • בזוגות אצלם יש לגבר הפרעה קשה באיכות ו/או ספירת הזרע;
   • נשים עם תגובה ירודה - יצירת מאגר ביציות;
   • חוסר יכולת לתת זרע ביום השאיבה;
   • אנדומטריוזיס קשה;
   • מורסה באברי מין פנימיים בטיפול.
  2. סיכון מוגבר לאל-ווסת מוקדמת:
   • נשאיות של פרה-מוטציה ל-X שביר;
   • נוכחות סמנים המעלים סיכון לאל-וסת מוקדם;
   • נשים הסובלות ממחלות אוטואימוניות, תסמונות כרומוזומליות או אחרות (המוכחות כמעלות סיכון למצב של אל-ווסת מוקדמת).
  3. נשים לפני ניתוח:
   • כריתה מונעת של שחלות (נשאיות BRCA);
   • ניתוח שעלול להיות כרוך בכריתת שחלות.

שימור פריון מסיבות שאינן רפואיות

 • החל משנת 2011 ניתן לבצע הקפאת ביציות גם ללא סיבות רפואיות.
 • זכאיות לכך נשים המעונינות לשמר ביציות ואשר מלאו להן 30 שנים אך טרם מלאו להן 41.
 • מספר הטיפולים המירבי בנשים במקרה כזה הוא עד 4 שאיבות או השגת 20 ביציות (לפי המוקדם).
 • אישה שהחלה בתהליך בטרם מלאו לה 41, זכאית להמשיכו עד מיצוי מספר הטיפולים המירבי (או עד השגת 20 ביציות) כל עוד נמשך התהליך באופן רציף, בהתאם לסטנדרטים רפואיים מקובלים.

תהליך מימוש הזכות

מימון התהליך

 • הטיפולים יינתנו במסגרת סל הבריאות במקרים הבאים:
  • ילדות, נערות ונשים שמתעתדות לקבל טיפול בכימותרפיה או בהקרנות שעלול לפגוע בפוריותן. טיפולי שימור הפוריות יינתנו לצורך הולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שאין להם ילדים מהנישואים הנוכחיים או לילדות, נערות ונשים שאין להן ילדים.
  • נשים עד גיל 39 עם סיכון מוגבר לאל וסת, בהתאם לתנאים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות.
 • למידע על זכאות בשאר המקרים במסגרת הביטוחים המשלימים, ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות.
 • טיפולי שימור פוריות מסיבות שאינן רפואיות ייעשו במימון פרטי של האישה. לפרטים על עלות הטיפולים ראו תעריפון משרד הבריאות.

חשוב לדעת

 • הביציות יישמרו ויוקפאו ביחידה להפריה חוץ גופית לתקופה של עד 5 שנים.
 • אם בתום 5 שנים ממועד הקפאת הביציות לא תודיע האישה שמגופה ניטלו הביציות בכתב ומראש ליחידה להפריה חוץ גופית על רצונה בהמשך השמירה לתקופה נוספת, היחידה תהא רשאית להפסיק ולשמור את הביציות עבורה בתוך 60 יום מיום שליחת התראה על כך למטופלת.
 • אם לא יבוצע תשלום עבור הקפאת הביציות, היחידה להפריה חוץ גופית רשאית להפסיק ולשמור את הביציות בתוך 60 יום מיום שליחת התראה על כך למטופלת.
 • הפסקת ההקפאה כפופה לאישור משרד הבריאות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.