הקדמה:

חייל מילואים שנמצא בחופשת לידה זכאי להקפאת שירות המילואים שלו למשך ארבעה חודשים ממועד הלידה
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שנמצא בחופשת לידה זכאי להקפאת כל שירות מילואים שהוא למשך ארבעה חודשים ממועד הלידה.

מי זכאי?

 • חייל מילואים הנמצא בחופשת לידה ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים לפחות לפני הלידה.
  2. בת זוגו לא מיצתה את זכאותה לקבלת חופשת לידה מעבר למתחייב על-פי חוק עבודת נשים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למפקד היחידה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור ממקום עבודתו של החייל בדבר יציאה לחופשת לידה, הכולל תאריך תחילה ותאריך סיום.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלום דמי לידה.
  • תצהיר של החייל חתום ומאושר על-ידי עורך-דין, שמעיד כי:
  1. החייל נמצא בחופשת לידה ממקום עבודתו.
  2. הוא לא מועסק במהלך החופשה במקום אחר, בתשלום או שלא בתשלום.
  3. הוא לא מקבל סיוע בטיפול בילדו.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים