חייל מילואים שנולד לו ילד זכאי להשתחרר משירות מילואים פעיל (שמ"פ) שנתי למשך 30 ימים ממועד הלידה
הזכאות לא תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שנולד לו ילד זכאי להשתחרר משירות מילואים פעיל שנתי (שמ"פ שנתי), מלבד שירות מילואים בצו חירום (צו 8), למשך 30 יום ממועד הלידה.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שנולד לו ילד.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש באזור האישי באתר המילואים של צה״ל בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
    • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
    • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
    • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
  • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
  • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים