הקדמה:

חייל מילואים שנולד לו ילד זכאי להשתחרר משירות מילואים פעיל (שמ"פ) שנתי למשך 30 יום ממועד הלידה
הזכאות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)


חייל מילואים שנולד לו ילד זכאי להשתחרר משירות מילואים פעיל שנתי (שמ"פ שנתי), מלבד שירות מילואים בצו חירום (צו 8), למשך 30 יום ממועד הלידה.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שנולד לו ילד.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש באזור האישי בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
    • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
    • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
    • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
  • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
  • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים