הקצאת ריאות נעשית על פי קריטריונים המתחשבים בחומרת המחלה של המועמד ובמידת ההתאמה של מידות גופו וסוג דמו לאלו של התורם
ניתן להירשם כמועמד להשתלת ריאות עד גיל 70
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


בהקצאת ריאות מובאים בחשבון קריטריונים שונים, כגון: מידת החומרה של המחלה ממנה סובל המועמד להשתלה, התאמת סוג הדם ומידות הגוף (גובה) של התורם והנתרם.

 • בהקצאת איברים להשתלה, הקביעה מי יקבל את האיבר שהתקבל מהתורם נעשית לפי קריטריונים המבוססים על מידת ההתאמה בין התורם לנתרם (סוג דם, משקל, גובה וכו').

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מועמדים להשתלת ריאות.

שיטת ההקצאה

 • כאשר מתקבלת תרומת ריאות, יקבל את התרומה המועמד שחומרת מחלתו היא הקשה ביותר, ובתנאי שהוא עונה על שני התנאים הבאים:
  1. קיימת התאמה בין סוג הדם שלו וסוג הדם של התורם.
  2. קיימת התאמה במידות הגוף (גובה ומשקל) בינו ובין התורם (מידות הגוף יכולות להיות שונות עד 20%).
 • מנגנון הקצאה זה יחול בין אם החולה זקוק להשתלת ריאה אחת או שתיים.

קביעת חומרת המחלה

 • חומרת המחלה נמדדת באמצעות שיטת ניקוד הנקראת (LAS (Lung Allocation Score, אשר מבוססת על הפרמטרים הבאים:
  • גיל.
  • משך ההמתנה.
  • סוג מחלת הריאות.
  • תפקודי ריאה הנמדדים לפי כמה פרמטרים.
 • טווח הניקוד ב-LAS הוא בין 27 ל-80.
 • ככל שמצב הרפואי של הממתין להשתלה חמור יותר, כך הניקוד יהיה גבוה יותר.

הקצאה להשתלה משולבת לב-ריאות

 • מועמדים להשתלה משולבת של לב וריאות משובצים ברשימת המתנה לריאה.
 • מועמד שמוגדר דחוף יעלה לראש רשימת הממתינים להשתלת ריאה לאחר התייעצות עם מומחי הריאות מהמרכזים האחרים המשתילים ריאות.
 • סדר ההעדפות של מועמדים להשתלה משולבת לב-ריאות הוא:
  • מועמד להשתלה משולבת של לב-ריאות שמוגדר דחוף יקבל עדיפות על פני מועמדים להשתלת ריאה (או לב-ריאות) שלא מוגדרים דחופים.
  • מועמד להשתלת לב-ריאות שנמצא בראש רשימת הממתינים לריאות יקבל עדיפות על פני מועמדים להשתלת לב שאינם נמצאים ברמת דחיפות גבוהה;
  • מועמד להשתלת לב (הנמצא ברמת דחיפות רפואית גבוהה) יקבל עדיפות על פני מועמדים להשתלת לב-ריאה.
 • למידע על הקצאת לב ראו הקצאת לב על-ידי המרכז הלאומי להשתלות.

חשוב לדעת

 • מועמדים להשתלה שמצבם הידרדר עד לצורך בהנשמה וניקוד ה-LAS שלהם מעל 70 יהיו זכאים לקבל תרומה מתורם בעל סוג דם זהה וגם מתורם בעל סוג דם תואם.
 • נכון להיום, ניתן להירשם כמועמד להשתלת ריאות עד גיל 70. עם זאת ועדה שמינה מנכ"ל משרד הבריאות המליצה על ביטול קריטריון הגיל לצורך הרשמה להשתלת איברים מתורם מת. נכון להיום טרם אומצו מסקנות הוועדה וטרם עוגנו בהנחיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.