הקצאת לב נעשית על פי קריטריונים המתחשבים בחומרת המחלה של המועמד ובמידת ההתאמה של משקל גופו וסוג דמו לאלו של התורם
במקרה שנמצא יותר ממועמד אחד המתאים להשתלה, ההכרעה מי יקבל את התרומה תתקבל על-ידי הקרדיולוגים המטפלים בהם או רופא חיצוני שימונה לשם כך
ניתן להירשם להשתלת לב עד גיל 65
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


בהקצאת לב מובאים בחשבון קריטריונים שונים, כגון: מידת החומרה של המחלה ממנה סובל המועמד להשתלה, התאמת סוג הדם ומידות הגוף (משקל) של התורם והנתרם.

 • בהקצאת איברים להשתלה, הקביעה מי יקבל את האיבר שהתקבל מהתורם נעשית על פי קריטריונים קבועים מראש, אשר כוללים את המאפיינים הנדרשים להתאמה בין התורם לנתרם (סוג דם, משקל, גובה וכו').
 • בעת הקצאת לב על-ידי המרכז הלאומי להשתלות מובאים בחשבון גם הוותק של הנתרם ברשימת ההמתנה (משך הזמן שהוא ממתין להשתלה) וכן חומרת מחלתו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מועמדים להשתלת לב.

שיטת ההקצאה

עדיפות למועמדים ברמת דחיפות רפואית גבוהה

 • העדיפות הראשונה תינתן למועמדים להשתלה הנמצאים בדחיפות רפואית - חולים המאושפזים בבית חולים בשל מצבם הקשה, ונזקקים לתרופות בעירוי רציף לווריד או תמיכה מרכזית בעזרת משאבה או מועמדים עם לב מלאכותי, גם אם אינם מאושפזים באופן רציף.
 • הקצאת הלב למועמדים ברמת דחיפות גבוהה תעשה בהתאם לסדר הבא:
  1. מועמדים בעלי סוג דם זהה.
  2. מועמדים בעלי סוג דם תואם (בכפוף להתאמה במידות הגוף בין המועמד לתורם).
 • מבין כל המועמדים שעונים על התנאים הנ"ל, תינתן עדיפות למועמד בעל הוותק הגדול יותר (משך תקופת ההמתנה שלו להשתלה ארוך יותר).

במקרה שנמצא יותר ממועמד אחד המתאים להשתלה

 • במקרה שנמצא יותר ממועמד אחד המתאים להשתלה, ולא ניתן להעדיף אחד על פני האחר:
  • תתקיים התייעצות בין הרופאים הקרדיולוגים המטפלים באותם מועמדים, ותתקבל החלטה משותפת לגבי מי מהם נמצא ברמת דחיפות גבוהה יותר לצורך קבלת התרומה.
  • במקרה שהרופאים לא הגיעו להסכמה, ההכרעה תעבור לידי קרדיולוג חיצוני, שאינו קשור עם בתי החולים שבהם מתבצעות השתלות הלב, אשר ימונה על-ידי המרכז הלאומי להשתלות:
   • הקרדיולוג החיצוני יקבל את החלטתו לאחר ששמע את שני הצדדים.
   • הקרדיולוג החיצוני נדרש לבקר מדי פעם את המועמדים השונים במחלקות האשפוז ביחד עם נציג המרכז הלאומי להשתלות.

במקרה שלא נמצא מועמד (בדחיפות רפואית) עם סוג דם זהה או תואם לתורם

 • במקרה שלא נמצא מועמד עם סוג דם זהה או תואם לזה של התורם מבין המועמדים הנמצאים בדחיפות רפואית גבוהה, תיבדק אפשרות להשתיל את הלב בחולה אחר (גם אם רמת הדחיפות הרפואית שלו נמוכה יותר), ובתנאי שאותו חולה עונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא בעל סוג דם תואם לזה של התורם.
  2. קיימת התאמה במידות הגוף בין התורם לנתרם - על מידות גופו של הנתרם (גובה ומשקל) להיות זהות או עד 20% יותר או פחות מהתורם.
 • אם נמצא יותר ממועמד אחד מתאים, תינתן עדיפות למועמד עם הוותק הגדול יותר (המועמד שממתין זמן רב יותר להשתלה).
 • אם נמצא יותר ממועמד אחד מתאים ובאותה רמת וותק, ההחלטה איזה מועמד יהיה זכאי לקבל את הלב תתקבל באופן זהה לאופן שבו מתקבלת ההחלטה לגבי חולים דחופים.

הקצאה להשתלה משולבת לב-ריאות

חשוב לדעת

 • כאשר ישנו יותר ממועמד אחד המתאים להשתלה, והמרכז להשתלות ממנה קרדיולוג חיצוני כדי להחליט מי יקבל את התרומה, המועמדים להשתלה זכאים להיפגש עם הקרדיולוג ולהשמיע בפניו את טיעוניהם במטרה לשכנעו. הקרדיולוג יחליט למי להקצות את הלב רק לאחר ששמע את כל המועמדים.
 • נכון להיום, ניתן להירשם להשתלת לב עד גיל 65. עם זאת, ועדה שמינה מנכ"ל משרד הבריאות המליצה על ביטול קריטריון הגיל לצורך הרשמה להשתלת איברים מתורם מת. נכון להיום טרם אומצו מסקנות הוועדה וטרם עוגנו בהנחיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.