הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי המעוניינים ללמוד במסלול הנדסאים או טכנאים זכאים למימון שכר הלימוד על-ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים
ניתן לקבל את הסיוע במהלך 5 שנים מיום סיום השירות


האגף והקרן לחיילים משוחררים מסייעת במימון שכר לימוד לחיילים משוחררים ומסיימי השירות הלאומי אזרחי המעוניינים בלימודי טכנאים או הנדסאים.

 • הסיוע ניתן ללומדים במכללה טכנולוגית בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט), באחד מהמסלולים הבאים:
  • מכינת קדם הנדסאים/טכנאים
  • הנדסאים/טכנאים שנה א'
  • הנדסאים/טכנאים שנה ב'
 • נכון לשנת הלימודים תשע"ז, הסיוע הכספי הוא בשיעור 100% משכר הלימוד השנתי המתוקצב ומאושר על-ידי מה"ט (בהתאם למסלול).
 • בעת ההרשמה הסטודנט יידרש לשלם תשלומי חובה המותרים לגבייה על-ידי מה"ט עבור בחינות, פרויקט וכו'. ניתן לשלם תשלומים אלה באמצעות הפיקדון האישי.

מי זכאי?

 • מי שהשתחררו משירות סדיר בצה"ל, במג"ב, במשטרת ישראל, בשב"ס, או סיימו שירות לאומי-אזרחי.
 • הזכאות ניתנת במהלך 5 שנים מיום סיום השירות.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שבחר ללמוד באחד ממסלולי הלימודים שצוינו, צריך למלא טופס הרשמה במזכירות מוסד הלימודים שבו בחר ללמוד, ולצרף לטופס את המסמכים והאישורים שיידרשו ממנו בהתאם.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים