הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי המתגוררים בפריפריה, עשויים להיות זכאים לסיוע בלימודי תואר בוגר
הסיוע כולל מילגות לימודים עבור שני מסלולים - עם או ללא מכינה


 • במסגרת חוק קליטת חיילים משוחררים חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי המתגוררים בפריפריה (ב"אזורי סיוע") ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה, עשויים לקבל הטבות בלימודים לתואר בוגר.
 • הזכאות תקפה ל-5 שנים מיום סיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי.

מי זכאי?

 • חיילים או מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שהשתחררו או סיימו את שירותם והחלו ללמוד בשנה הראשונה לתואר בוגר במוסדות אקדמיים המפורטים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • כתובתם הרשמית ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים נמצאת בפריפריה - "אזור סיוע", כמוגדר בחוק, כלומר: ישובים הכלולים בחוק הרשות לפיתוח הנגב (לרשימת הישובים, לא כולל מועא"ז חוף אשקלון) וישובים הכלולים בחוק הרשות לפיתוח הגליל (לרשימת הישובים).
 • משך השירות המינימלי הנדרש לקבלת ההטבות לחיילים/ות משוחררים/ות:
  • בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים, אחר - 23 חודשים.
  • בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים, אחר - 35 חודשים.
  • עולים שהגיעו לארץ לאחר גיל 27: בנות - 17 חודשים, בנים - 23 חודשים.
  • מתנדבים ומתנדבות: 23 חודשים.
  • חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 - 29 חודשים.
  • כמו כן זכאים חיילים שלא סיימו את השירות הנדרש כאמור מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.
 • ללימודים במסגרת מכינה זכאים גם מתנדבים/ות בשירות האזרחי - לאומי:
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 23 חודשים.
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 12 חודשים יהיו זכאים למחצית הסיוע.
  • משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים.
  • כמו כן זכאים מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה האמורה מטעמי בריאות, באישור ראש רשות השירות הלאומי-אזרחי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

ההטבות הניתנות

 • ייעוץ בחינם לבחירת תחום הלימודים.
 • לסטודנטים שאינם זקוקים למכינה - מלגת לימודים במוסד להשכלה גבוהה עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר, בסכום שלא יעלה על 10,198 ש"ח עבור כל שנת הלימודים (נכון לשנה"ל תשע"ו).
 • ללומדים במסגרת מכינה:
 1. מלגת לימודים בכיתת מכינה לזכאים המיועדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. מלגת קיום חודשית תינתן לזכאים בהתאם למצבם הסוציו-אקונומי ולסוג תעודת השחרור.
 2. מלגת לימודים לבוגר כיתת המכינה, בהיקף של כ-50% משכר הלימוד ועד לסכום של 5,099 ש"ח (נכון לשנה"ל תשע"ז) - עבור כל אחת מ-3 שנות הלימוד לתואר בוגר.
 3. ליווי אקדמי במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים הראשונה.

תהליך מימוש הזכות

לימודים ללא מכינה

 • יש להגיש מועמדות באמצעות אתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • לאחר מילוי הבקשה יש לגשת עד שבועיים מיום הגשת הבקשה לאימות נתונים אל אחד ממחוזות ההכוונה.
 • כלל הבקשות שהוגשו ידורגו (על-פי מצב סוציו אוקנומי, מדד פריפריאלי של ישוב הלומד ואיכות השירות), וייקבע מי מבין הפונים זכאים לקבל את המלגה.

לימודים הכוללים מכינה

 • יש לשלוח את האישורים הבאים:
  • אישור לימודים
  • אישור על גובה שכר הלימוד ששולם בפועל
  • כתב התחייבות שיישלח לזכאים
 • את האישורים שולחים ניתן לשלוח באמצעות -
  • דוא"ל: hatavatmechina@gmail.com
  • דואר רגיל: משרד הביטחון, האגף והקרן לחיילים משוחררים, רחוב קפלן 37, הקריה, תל-אביב יפו, מיקוד: 61909, לידי ענף עידוד השכלה גבוהה
 • הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון ויתווסף לסכום הפיקדון בסיום סמסטר א' בשנת הלימודים.

חשוב לדעת

 • היקף ההטבות מוגבל, על כן הזכאות מוקנית בכפוף למצב הסוציו-אקונומי ואיכות השירות.
 • הסיוע אינו בא על חשבון זכויות הניתנות ע"י הקרן לסיוע נוסף בלימודים.
 • זכאי שלא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה בתוך 5 שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחוייב להחזיר את סכום מלגת הלימודים לקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים