הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ה יחל ב- 11.01.2024 ויימשך עד ל- 31.01.2024
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הזקוקים להנגשה פיזית של גן הילדים, זכאים להקדים את הרישום ולרשום את ילדם החל מ-15 חודשים לפני תחילת שנת הלימודים
אסור להתנות את הרישום לגן בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בגן
על הרשות המקומית להקצות מקום וזמן (לפחות 6 ימים) לצורך תהליך הרישום

תקציר

אזהרה
הרישום לגני הילדים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה
 • הרישום לגני הילדים הציבוריים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"ד - 11.01.2024, ויימשך עד ליום רביעי, כ"א בשבט תשפ"ד - 31.01.2024.
 • בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הרשות המקומית תוכל להאריך את מועד הרישום ולהוסיף שבוע נוסף.
 • משרד רישום אחד של הרשות המקומית יהיה פתוח לפחות פעם אחת בשבוע במשך כל ימות השנה, לצורך רישום לגנים ולבתי הספר.
 • מומלץ לבדוק את השעות והמועדים הספציפיים בכל רשות מקומית.

חוק לימוד חובה קובע כי לכל ילד בגיל 3 עד 5 יש זכות להירשם ולהתקבל לגן ילדים ציבורי.

 • לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו, ולבחור אם לרשום את ילדו לגן ציבורי ממלכתי, ציבורי דתי או גן ילדים פרטי.
 • על פי תיקון לחוק לימוד חובה, יש לרשום ילדים מגיל 3 ומעלה לגן ילדים, רשמי או מוכר שאינו רשמי (פרטי), שקיבל רישיון ממשרד החינוך על עמידה בסטנדרטים של בטיחות, בריאות וחינוך.
 • הורים לילדים בגילאי 5-3 המעוניינים שילדיהם ימשיכו בלימודים בגנים פרטיים שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך או ימשיכו לשהות בבית, צריכים להגיש בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה.

מי זכאי?

 • כל ילד מגיל 3 המתגורר בישראל (אין כל חשיבות לשאלה האם הוא או הוריו רשומים במרשם האוכלוסין כאזרחים או כתושבים).
 • חייבי רישום לגנים לקראת שנת הלימודים התשפ"ד:
  • גילי 5: מי שנולדו החל מ- 01.01.2019 (כ"ד בטבת תשע"ט) עד 31.12.2019 (ג' בטבת תש"ף)
  • גילי 4: מי שנולדו החל מ-01.01.2020 (ד' בטבת תש"ף) עד 31.12.2020 (ט"ז בטבת תשפ"א)
  • גילי 3: מי שנולדו החל מ-01.01.2021 (י"ז בטבת תשפ"א) עד 31.12.2021 (כ"ז בטבת תשפ"ב)
 • חריגי גיל רך (מתחת לגיל 3): לא יתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם 3 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • הרישום לגני הילדים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"ד - 11.01.2024, ויימשך עד יום רביעי, כ"א בשבט תשפ"ד - 31.01.2024.
 • כל רשות מקומית תפרסם את המקומות שבהם תתקיים ההרשמה ואת מועדי הרישום בתקופה שצויינה לעיל. לרישום יוקצו לפחות 6 ימים ולפחות בשני ימים מתוכם משרדי הרישום יהיו פתוחים גם בשעות אחר הצהרים.
שימו לב
הרחבת תקופת הרישום בעקבות מלחמת חרבות ברזל
 • בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הרשות המקומית תוכל להאריך את מועד הרישום ולהוסיף שבוע נוסף.
 • משרד רישום אחד של הרשות המקומית יהיה פתוח לפחות פעם אחת בשבוע במשך כל ימות השנה, לצורך רישום לגני הילדים ולבתי הספר.
 • ברוב הרשויות המקומיות ניתן לבצע רישום לגני הילדים באתר האינטרנט שלהן (במהלך תקופת ההרשמה), או באתר רשות זמינה.
  • הרישום המקוון הוא לתושבי אותה רשות מקומית.
  • מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר הרשות המקומית ועליו להירשם באופן ידני במשרדי הרשות.
 • אסור לרשות המקומית לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי הרישום בדואר לבתי ההורים.
 • טיפ
  • הרישום ברשות חייב להתבצע על ידי הרושם (הורה או אפוטרופוס) בלבד, ולא על-ידי נציג של בעלות גן הילדים.
  • הרישום צריך להיעשות מול הטופס שעליו מודפסים פרטי התלמיד.

  רישום לגן פרטי

  • הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום במשרדי הרשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות.
  • ברשויות שבהן הרישום לגני הילדים נעשה באמצעות האינטרנט, גם הרישום לגנים מוכרים שאינם רשמיים יכול להתבצע באמצעות האינטרנט.
  שימו לב
  משרד החינוך מציע סבסוד לילדים הלומדים בגן פרטי מוכר (שאינו רשמי). ניתן לברר את גובה הסבסוד וסוג המסגרת הלימודית בפניה לאגף החינוך ברשות המקומית.

  רישום לגן עירוני

  • בעת הרישום לגן הילדים, על ההורה להחליט איזה סוג חינוך ילדו יקבל (דתי או חילוני).
  • מומלץ להצטייד בעת הרישום במסמכים הבאים:
   • תעודת זהות של אחד ההורים כולל הספח שהילד רשום בו.
   • ספח ארנונה עם שם ההורה (הורה המתגורר בשכירות וחשבון הארנונה אינו על שמו צריך להביא העתק מהסכם השכירות).
   • מכתב מהמוסד לביטוח לאומי עם כתובת המגורים העדכנית.
  • בהרשמה של ילד ממשפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית), יש להציג:
   • תצהיר מאומת על ידי עורך דין או בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן
   • מסמך משפטי (החלטה או פסק דין) בהתייחס למשמורת על הילדים
   • טופס ביטול רישום מרשות קודמת שממנה עברו (במידת הצורך)
  טיפ
  ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
  למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

  רישום ילדים עם צרכים מיוחדים

  שיבוץ לגן הילדים

  • רשות החינוך המקומית תודיע להורים על שיבוץ הילד לגן הילדים עד לתחילת חופשת הקיץ.
  • רשות החינוך המקומית תשבץ את הילד לגן ילדים המשתייך לזרם החינוך שנבחר על-ידי הוריו.
  • גן הילדים שאליו ישובץ הילד ייקבע לפי אזורי הרישום של הרשות המקומית.
  • תינתן עדיפות לשיבוץ הילד לגן הילדים הקרוב למקום מגוריו. אין הנחיות לגבי המרחק המירבי בין הגן למקום המגורים של הילד.
  • הורים שאינם מרוצים מהגן שאליו שובץ ילדם, רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית. לפרטים ראו העברה לגן ילדים אחר.

  ילדים שלא נרשמו במועד

  • הורים שלא רשמו את ילדם בזמן יקבלו מרשות החינוך המקומית הודעה בכתב, שבה הם יידרשו לרשום אותו בתוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.
  • אם לא ייעשה רישום של הילד בתוך 7 ימים, תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים שבו ילמד, במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.
  • אם רשות החינוך המקומית תגיע להסדר אחר עם ההורים לגבי השיבוץ, הילד ישובץ בגן הילדים על פי ההסדר שנקבע.
  • רשות החינוך המקומית תשלח להורים הודעה בכתב לגבי גן הילדים שבו שובץ ילדם ולגבי חובת הלימוד הסדיר שלו באותו גן.

  ילדים שאינם נושאים תעודת זהות ישראלית

  • חוק לימוד חובה, חל על כל ילד שגר בישראל, בלא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.
  • תלמידים בעלי תעודה מזהה כלשהי (שאינה ישראלית), כולל אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ, נדרשים להביא בעת הרישום:
   • תעודה מזהה כלשהי:
    • דרכון.
    • תעודת זהות כתומה.
    • אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ.
    • תעודת לידה עם מספר מזהה.
    • תעודת לידה ללא מספר מזהה אליה מצורפת תעודת זהות של אחד ההורים שמספר תעודת הזהות שלו או שמו מופיע על גבי תעודת הלידה.
   • צילום של התעודה המזהה המכיל את שמו המלא של התלמיד, מספר התעודה ותאריך הלידה שלו.

  ילדים חסרי תעודה מזהה

  • תלמיד שאין ברשותו כל תעודה מזהה זכאי לשיבוץ בגן רק אם התגורר בארץ מעל 3 חודשים.
  • המוסד החינוכי ימלא את פרטי התלמיד בטפסים הנדרשים.

  תשלומים

  • הרישום לגני הילדים הציבוריים הוא בחינם. אסור לגבות מההורים דמי קדימה בעת הרישום לגן.
  דוגמה
  העירייה אינה יכולה להתנות את הרישום לגן הציבורי בתשלום עבור מפעל הזנה, סל תרבות או כל דבר אחר, במעמד הרישום.
  • הרשות המקומית אינה יכולה להתנות את רישום הילד לגן בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בגן.
  דוגמה
  העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום הילד לגן הילדים.

  איסור אפליה

  • אפליה בעת הרישום ו/או הקבלה לגן מטעמים עדתיים, רקע חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית, גזע, דת או לאום - אסורה.
  • מיון והבחנה בין הנרשמים יהיה מותר במקרים בהם הוא מתחייב בשל אופיו המיוחד של הגן.
  • האחראים על גן הילדים (מנהל/ת, גנן/ת) מחוייבים לכבד את החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ הילד לגן, ואינם יכולים להחליט שלא לקבל את הילד לגן.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מוקדים ממשלתיים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים