בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות שמנוכים מהכנסותיהם (מעבודה או מהכנסה אחרת)
למי שאין הכנסות מלבד לתגמול החודשי ינוכו דמי ביטוח בריאות מופחתים מהתגמול שהם מקבלים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

כל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי כדי שיוכלו לקבל את שירותי סל הבריאות.

 • בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות.
  • מי שמנוכים להם דמי ביטוח בריאות מהכנסותיהם (מעבודה או מהכנסה אחרת) יקבלו בתגמול החודשי תשלום "השתתפות בדמי ביטוח בריאות".
  • למי שאין הכנסות מלבד לתגמול החודשי ינוכו מהתגמול דמי ביטוח בריאות בסכום מופחת (אחרי ההשתתפות).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי שהביטוח הלאומי יבדוק אם לשלם "השתתפות בדמי ביטוח בריאות" בתגמול החודשי או לנכות דמי ביטוח בריאות מופחתים מהתגמול החודשי:
  • על בני המשפחה להודיע למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל אם מנוכים להם דמי ביטוח בריאות מהכנסה אחרת.
  • ניתן לפנות לסניף גם באמצעות האתר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים