הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון משתתף בהחזרי משכנתא של אזרחים ותיקים בני 70 ומעלה המתקיימים מקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה או מגמלת נכי המלחמה בנאצים, במשכנתאות שנלקחו עד יום 04.11.2007
כדי לממש את הזכאות, מי שקיבלו משכנתא שלא מטעם משרד הבינוי והשיכון יפנו למוקד המידע והשירות שמספרו 2310*
למי שקיבלו את המשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון ההשתתפות בהחזרים תועבר אוטומטית
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


משרד הבינוי והשיכון משתתף בהחזרי משכנתא לאזרחים ותיקים בני 70 ומעלה המתקיימים מקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה או מגמלת נכי המלחמה בנאצים, במשכנתאות שנלקחו עד יום 04.11.2007.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  • הוא אזרחים ותיקים בגיל 70 ומעלה (אם מדובר בזוג - לפחות אחד מבני הזוג צריך להיות בן 70 ומעלה).
  • הם מתקיימים מקצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה או גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק בדרגה של עד 49% נכות (או משתי קצבאות אלה).
  • הם קיבלו משכנתא לצרכי דיור עד יום 04.11.2007, כאשר מחיר הדירה המשוערך נכון ל- 04.11.2007 היה נמוך מהסכומים הבאים:
   • 860,000 ש"ח למי שרכשו דירה למשפחתם בלבד
   • 1,000,000 ש"ח למי שרכשו דירה יחד עם קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה בתכנית צירופי זכאויות
  • ההחזר החודשי של ההלוואה בגין חודש נובמבר 2007 היה גבוה מהסכומים הבאים:
 • סכומי ההחזר הנוכחי עולים על סכומים אלה (500 ש"ח לחודש באזור עדיפות לאומית ו-600 ש"ח לחודש בשאר היישובים), החל מאוקטובר 2017.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שקיבלו הלוואה בנקאית (משכנתא) שלא מטעם משרד הבינוי והשיכון אינם מזוהים אוטומטית במערכות המשרד, ולכן כדי לקבל את הסיוע עליהם לפנות למוקד המידע והשירות שמספרו *2310.
 • למי שקיבלו הלוואה בנקאית מטעם משרד הבינוי והשיכון הסיוע יועבר אוטומטית (אין צורך לפנות למוקד):
  • למשרד הבינוי והשיכון ישנם נתונים על כל מי שקיבלו עד יום 04.11.2007 משכנתא מטעם המשרד לרכישת דירה ראשונה או לשיפור תנאי הדיור שלהם.
  • המשרד בודק מי מהם הגיע לגיל 70 ופונה לבנקים לקבל את נתוני המשכנתא שבוצעה דרכם ואת נתוני הזכאות לקצבת אזרח ותיק הכוללת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי.
  • הכספים יופקדו מדי חודש בחשבון הבנק שאליו מועברים תשלומי המוסד לביטוח הלאומי ויופיעו בתדפיסי העו"ש תחת הכותרת "משרד הבינוי והשיכון".

סכומי הסיוע

 • סכום הסיוע לא יעלה על ההפרש שבין סכום החזר המשכנתא החודשי לבין סכום ההשתתפות המינימלי שהזכאים לסיוע נדרשים לשלם.
דוגמה
 • סכום ההשתתפות המינימלי של רוכשי דירה באזור עדיפות לאומית הוא 500 ש"ח לחודש.
 • יחיד שרכש דירה לבדו באזור זה והחזר המשכנתא החודשי שלו הוא בסך 600 ש"ח, יהיה זכאי לסיוע בסך 100 ש"ח לחודש (ההפרש שבין סכום החזר המשכנתא לסכום ההשתתפות המינימלי שלו), וזאת למרות שסכום הסיוע המירבי שניתן לקבל במקרים אלה הוא עד 200 ש"ח.
 • מי שהחלו לקבל סיוע כזוג לפני אוקטובר 2017 ובעקבות גירושין או פטירה מצבם המשפחתי השתנה ליחיד, יקבלו את המשך הסיוע כיחיד.
 • מי שהחלו לקבל סיוע כזוג אחרי אוקטובר 2017 ומצבם המשפחתי השתנה ליחיד, ימשיכו לקבל את אותו סיוע ללא שינוי (כזוג).
 • סכומי ההשתתפות המירבית בהחזרי המשכנתא, החל מאוקטובר 2017:
אוכלוסיית הזכאים סכום הסיוע
זוגות שרכשו דירה ללא קרובי משפחה 300 ש"ח
זוגות שרכשו דירה עם קרובי משפחה 264 ש"ח
יחידים שרכשו דירה ללא קרובי משפחה 200 ש"ח
יחידים שרכשו דירה עם קרובי משפחה 182 ש"ח


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים


הרחבות ופרסומים