הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון משתתף בהחזרי משכנתא של אזרחים ותיקים בני 70 ומעלה המתקיימים מקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה או מגמלת נכי המלחמה בנאצים, במשכנתאות שנלקחו עד יום 04.11.2007
כדי לממש את הזכאות, מי שקיבל משכנתא שלא מטעם משרד הבינוי והשיכון יפנה למוקד המידע והשירות שמספרו 2310*
למי שקיבל את המשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון ההשתתפות בהחזרים תועבר אוטומטית
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


משרד הבינוי והשיכון משתתף בהחזרי משכנתא לאזרחים ותיקים בני 70 ומעלה המתקיימים מקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה או מגמלת נכי המלחמה בנאצים, במשכנתאות שנלקחו עד יום 04.11.2007.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא אזרח ותיק בגיל 70 ומעלה (אם מדובר בזוג - לפחות אחד מבני הזוג צריך להיות בן 70 ומעלה).
  • הוא מתקיים מקצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה או גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק בדרגה של עד 49% נכות (או משתי קצבאות אלה).
  • הוא קיבל משכנתא לצרכי דיור עד יום 04.11.2007, כאשר מחיר הדירה המשוערך נכון ל- 04.11.2007 היה נמוך מהסכומים הבאים:
   • 860,000 ש"ח למי שרכש דירה למשפחתו בלבד
   • 1,000,000 ש"ח למי שרכש דירה יחד עם קרוב משפחתו מדרגה ראשונה בתכנית צירופי זכאויות
  • ההחזר החודשי של ההלוואה בגין חודש נובמבר 2007 היה גבוה מהסכומים הבאים:
 • סכומי ההשתתפות המינימליים של הזכאי, החל באוקטובר 2017:
  • 500 ש"ח לחודש באזור עדיפות לאומית
  • 600 ש"ח לחודש בשאר היישובים

תהליך מימוש הזכות

 • מי שקיבל הלוואה בנקאית (משכנתא) שלא מטעם משרד הבינוי והשיכון אינו מזוהה אוטומטית במערכות המשרד, ולכן כדי לקבל את הסיוע עליו לפנות למוקד המידע והשירות שמספרו 2310*.
 • למי שקיבל הלוואה בנקאית מטעם משרד הבינוי והשיכון הסיוע יועבר אוטומטית (אין צורך לפנות למוקד):
  • למשרד הבינוי והשיכון ישנם נתונים על כל מי שקיבלו עד יום 04.11.2007 משכנתא מטעם המשרד לרכישת דירה ראשונה או לשיפור תנאי הדיור שלהם.
  • המשרד בודק מי מהם הגיע לגיל 70 ופונה לבנקים לקבל את נתוני המשכנתא שבוצעה דרכם ואת נתוני הזכאות לקצבת אזרח ותיק הכוללת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי.
  • הכספים יופקדו מדי חודש בחשבון הבנק שאליו מועברים תשלומי המוסד לביטוח הלאומי ויופיעו בתדפיסי העו"ש תחת הכותרת "משרד הבינוי והשיכון".

סכומי הסיוע

 • סכומי ההשתתפות מופקדים מדי חודש בחשבון הבנק שאליו מועברים תשלומי המוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי ההשתתפות המירבית בהחזרי המשכנתה:
הקבוצה בני 70-74 בני 75-79 בני 80+
זוגות הגרים ללא קרובי משפחה 150 210 300
יחידים הגרים ללא קרובי משפחה 90 140 200
זוגות הגרים עם קרובי משפחה 132 185 264
יחידים הגרים עם קרובי משפחה 82 127 182

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים


הרחבות ופרסומים