נפגע פעולת איבה המקבל תגמול נכות חודשי זכאי להשתתפות בהוצאות הטלפון
גובה ההשתתפות הוא 50% מדמי ההתקנה או ההעתקה של הקו, וכן השתתפות במספר פעימות מונה חודשיות בהתאם לדרגת הנכות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.
 • נפגע פעולת איבה המקבל תגמול נכות חודשי זכאים להשתתפות בעלויות שונות של שימוש בטלפון.
 • גובה ההשתתפות

  • השתתפות בחשבון הטלפון השוטף על פי המפורט בטבלה הבאה:
  דרגת נכות פעימות מונה (לחודש)
  10% עד 79% 25
  80% עד 100% 60
  פגועי גפיים או סוג פגיעה המילפגיה, בדרגת נכות 100% 150
  100% מיוחדת בכל סוגי הפגיעה 250
  עיוורים בדרגת נכות 100% מיוחדת 1,500
  • בנוסף, הזכאות כוללת השתתפות של 50% מדמי השימוש בטלפון ודמי התקנה או העתקה של המכשיר.

  מי זכאי?

  תהליך מימוש הזכות

  • ההשתתפות בחשבון הטלפון משולמת אוטומטית אחת לשנה בחודש ינואר עם התגמול החודשי.
  • להחזר דמי ההתקנה או דמי העתקה יש לפנות אל המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי.
   • כתובת המשרד: המוסד לביטוח לאומי, אגף נפגעי פעולות איבה, שד' וייצמן 13 ירושלים, 9543707.
   • יש לצרף קבלה מקורית של החברה המתקינה.

  חשוב לדעת

  • השתתפות בדמי התקנה או דמי העתקת קו טלפון הינה הטבה חד פעמית.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים