הקדמה:

נפגע פעולת איבה המקבל תגמול נכות חודשי זכאי להשתתפות בהוצאות הטלפון
גובה ההשתתפות הוא 50% מדמי ההתקנה או ההעתקה של הקו וכן השתתפות במספר פעימות מונה חודשיות בהתאם לדרגת הנכות


גובה ההשתתפות

 • השתתפות בשיעור 50% מדמי השימוש הקבועים בטלפון.
 • השתתפות בשיעור 50% מדמי התקנה של קו טלפון.
 • השתתפות בשיעור 50% מדמי העתקה של קו טלפון.
 • השתתפות בחשבון הטלפון השוטף על פי המפורט בטבלה הבאה:
דרגת נכות גובה ההשתתפות לחודש (בפעימות מונה)
10% עד 79% 25
80% עד 100% 60
פגועי גפיים או סוג פגיעה המילפגיה, בדרגת נכות 100% 150
100% מיוחדת בכל סוגי הפגיעה 250
עיוורים בדרגת נכות 100% מיוחדת 1,500

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההשתתפות בחשבון הטלפון משולמת אוטומטית אחת לשנה בחודש ינואר עם התגמול החודשי.
 • להחזר דמי ההתקנה או דמי העתקה יש לפנות אל המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי.
  • כתובת המשרד: המוסד לביטוח לאומי, אגף נפגעי פעולות איבה, שד' וייצמן 13 ירושלים, 9543707.
  • יש לצרף קבלה מקורית של החברה המתקינה.

חשוב לדעת

 • השתתפות בדמי התקנה או דמי העתקת קו טלפון הינה הטבה חד פעמית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים