הקדמה:

נפגעי פעולות איבה עם דרגת נכות 100% מיוחדת ופגיעות מסוג פרפלגיה או קוודרופלגיה זכאים למענק השתתפות ברכישה והתקנת טלפון סלולרי לרכב
סכום המענק הוא בשיעור 50% מעלות הרכישה וההתקנה, ולא יותר מ-1,298 ₪
ניתן לנצל את הזכאות למענק פעם אחת בלבד
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה עם דרגת נכות 100% מיוחדת ופגיעות מסוג פרפלגיה או קוודרופלגיה, זכאים למענק השתתפות חד פעמי ברכישת טלפון סלולרי לרכב והתקנתו.

  • סכום המענק הוא בשיעור 50% מעלות הרכישה וההתקנה, ולא יותר מ–1,298 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • המענק הוא חד פעמי וניתן לנצל אותו פעם אחת בלבד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים