הקדמה:

עולים ותושבים חוזרים שהם דורשי עבודה עשויים לקבל השתתפות במימון קורס הכשרה בסיסית ביישומי מחשב
המימון יינתן בסכום של עד 3,750 ₪ ולא יותר מ-80% מעלות הקורס


משרד העלייה והקליטה מסייע לעולים ותושבים חוזרים דורשי עבודה במימון קורס הכשרה בסיסית ביישומי מחשב.

 • המימון יינתן בסכום של עד 3,750 ₪, ובכל מקרה לא יעלה על 80% מעלות הקורס.
הערת עריכה
צריך לבדוק בינואר אם הוראת השעה הוארכה/עודכנה
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 17:53, 19 בינואר 2020 (IST)

מי זכאי?

 • דורשי עבודה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עולים או תושבים חוזרים ששהו לפחות 5 שנים בחו"ל.
  2. הם לא קיבלו בעבר השתתפות מטעם משרד העלייה והקליטה במימון קורס יישומי מחשב.
  3. הם שולטים בשפה העברית (בוגרי אולפן א' או רמת אולפן א').

תקופת הזכאות לסיוע

 • כלל העולים - 10 שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה.
 • עולי אתיופיה, עולי תימן ובני מנשה - 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה.
 • תושבים חוזרים ששהו לפחות 5 שנים בחו״ל - שנתיים מיום קבלת מעמד תושב חוזר.
 • עולים גוררי זכאות - רק אם נמצאים בתקופת הזכאות לתעסוקה.
  • עולה שיצא לחו״ל לפני תום תקופת הזכאות להטבות ולסיוע (10 שנים) ייחשב ל״עולה גורר זכאות״ כשיחזור לארץ.
הערת עריכה
ההגדרה של עולה גורר זכאות מופיעה בפסק הדין הזה (סעיף 23) והיא לקוחה מנהלי משרד העלייה והקליטה (שאותם לא הצלחתי למצוא). ההגדרה הוספה בעקבות ג'ירה שהתקבלה בנושא
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:14, 13 באפריל 2022 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל סיוע זה בנוסף לכל סיוע אחר בתעסוקה שזכאים לו.
 • קורס שנמשך 24 שעות שבועיות מזכה בדמי קיום ונסיעות בהתאם לכללים שיימסרו על-ידי יועץ התעסוקה.
 • אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה רשאי לסרב לבקשות שלא עונות על מטרת הסיוע או תנאיו.
 • קבלת הסיוע מותנית בקיומו של תקציב.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים