הקדמה:

עולה, או תושב חוזר דורש עבודה, עשוי להיות זכאי להשתתפות משרד העלייה והקליטה במימון קורס הכשרה בסיסית ביישומי מחשב
הסיוע שיינתן הוא עד 3,750 ש"ח ובכל מקרה, הסיוע לא יעלה על 80% מעלות הקורס
ניתן להגיש בקשות לקבלת הסיוע עד ליום 31.12.2018


משרד העלייה והקליטה, מעניק לעולים ותושבים חוזרים דורשי עבודה, סיוע במימון קורס הכשרה בסיסית ביישומי מחשב.

 • הסיוע שיינתן הוא עד 3,750 ש"ח ובכל מקרה, הסיוע לא יעלה על 80% מעלות הקורס.
 • ניתן להגיש בקשות לקבלת הסיוע עד ליום 31.12.2018.

מי זכאי?

 • הסיוע יינתן למבקש, דורש עבודה, שעומד בכל התנאים הבאים:
 1. עולה או תושב חוזר:
  • עולה- 10 שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה.
  • עולה מאתיופיה- 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה.
  • תושב חוזר- שנתיים מיום קבלת מעמד תושב חוזר.
  • גורר זכאות- רק אם נמצא במסגרת 10 שנות הזכאות לתעסוקה.
 2. גילו 17 ומעלה.
 3. לא קיבל בעבר סיוע זהה (השתתפות בקורס יישומי מחשב).
 4. שולט בשפה העברית (בוגר אולפן א' או רמת אולפן א').

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל סיוע זה בנוסף לכל סיוע אחר בתעסוקה לו זכאי העולה או התושב החוזר.
 • קורס הנמשך 24 שעות שבועיות, מזכה בדמי קיום ונסיעות בהתאם לנהלים הרלוונטיים שיימסרו על-ידי יועץ התעסוקה.
 • לאגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה שמורה הזכות לסרב לבקשות שאינן עונות על מטרת הסיוע או תנאיו.
 • קבלת הסיוע מותנית בקיומו של תקציב.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים