עולים ותושבים חוזרים עשויים לקבל השתתפות במימון קורס הכשרה בסיסית ביישומי מחשב
המימון יינתן בסכום של עד 3,750 ₪ ולא יותר מ-80% מעלות הקורס


משרד העלייה והקליטה מסייע לעולים ולתושבים חוזרים במימון קורס הכשרה בסיסית ביישומי מחשב.

 • המימון יינתן בסכום של עד 3,750 ₪, ובכל מקרה לא יעלה על 80% מעלות הקורס.

מי זכאי?

 1. עולים ששולטים בשפה העברית (בוגרי אולפן א' או רמת אולפן א').
  • תקופת הזכאות לכלל העולים: 10 שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה.
  • תקופת הזכאות לעולי אתיופיה, עולי תימן ובני מנשה: 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה.
  • עולים שעזבו לחו״ל לפני שהסתיימו 10 שנות הזכאות שלהם להטבות (גוררי זכאות) יהיו זכאים אחרי שחזרו לארץ רק אם הם נמצאים בתקופת הזכאות לתעסוקה.
 2. תושבים חוזרים ששהו לפחות 5 שנים בחו"ל.
  • תקופת הזכאות: שנתיים מהיום שקיבלו מעמד של תושב חוזר.

מי לא זכאי

 • מי שקיבלו בעבר השתתפות מטעם משרד העלייה והקליטה במימון קורס יישומי מחשב.

תהליך מימוש הזכות

 • למימוש הסיוע והגשת הבקשה יש לפנות בתיאום מראש ללשכת משרד העלייה והקליטה באזור המגורים.
 • ניתן לבחור קורס מבין הקורסים שמוצעים בשוק החופשי.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל סיוע זה בנוסף לכל סיוע אחר בתעסוקה שזכאים לו.
 • קורס שנמשך 24 שעות שבועיות מזכה בדמי קיום ונסיעות בהתאם לכללים שיימסרו על-ידי יועץ התעסוקה.
 • אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה רשאי לסרב לבקשות שלא עונות על מטרת הסיוע או תנאיו.
 • קבלת הסיוע מותנית בקיומו של תקציב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים