משרד העבודה מסבסד קורסים להכשרה מקצועית ותעסוקתית עבור אוכלוסיות שונות
המימון שניתן הוא בשיעור 65%-90% מעלות ההכשרה, ולא יותר מהתקרה שנקבעה
מסיימי הקורסים שהשתלבו בשוק העבודה במקצוע שלמדו זכאים למענק השמה בסך 2,000 ₪, בהתאם לתנאים
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר 1599-500-818
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


משרד העבודה מפעיל תוכנית להכשרה מקצועית ותעסוקתית עם מימון חלקי של הלימודים באמצעות שוברים.

קורסים להכשרה מקצועית

 • הסבסוד ניתן ללימודי בוקר או אחר הצהריים/ערב בקורסים שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים:
  • הקורס נמשך עד 12 חודשים. בקורסים שמפורטים ברשימה זו ניתן ללמוד עד 18 חודשים.
  • הקורס מכוון תעסוקה ובסיומו המשתתפים מקבלים תעודת סיום קורס.
  • הקורס הוא בפיקוח או הכרה של משרד ממשלתי (לא כולל קורסים שמוכרים לצורך גמול השתלמות לעובדים), או שהוא מוכר על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים.
 • לרשימת הקורסים, מוסדות הלימוד, ותקרת הסבסוד של הקורס ראו באתר משרד העבודה.
 • לחיפוש קורסים ומוסדות לימוד בפיקוח והכרה של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, ראו באתר skil-il.

הכשרת הנדסאים וטכנאים

 • ניתן לקבל סבסוד ללימודים לתעודת הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמך במוסדות לימוד שקיבלו הכרה ממה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע).
 • הלימודים יכולים להתקיים במסלול בוקר או במסלול משולב (בוקר וערב).
 • לרשימת מגמות הלימוד ראו באתר משרד העבודה .
 • לחיפוש קורסים ומכללות ראו באתר מה"ט.

הכשרה תעסוקתית

 • הסבסוד ניתן ללימודים שמוכרים ומפוקחים על-ידי משרד ממשלתי ולא נמשכים יותר מ- 12 חודשים, במסלולים הבאים:
  • לימודי עברית בהיקף של 180 שעות לפחות
  • לימודי אנגלית בסיסית תעסוקתית בהיקף של 110 שעות לפחות
  • מכינה ללימודי הנדסאים וטכנאים
 • קבלת שוברים להכשרה תעסוקתית לא פוגעת בזכאות לקבל שובר להכשרה מקצועית.

מי זכאי?

 • מי שמשתייכים לאחת מהקבוצות שמפורטות בהמשך (קבוצה א' או קבוצה ב') ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם לא השתתפו בקורס להכשרה מקצועית במימון משרד העבודה (או משרד הכלכלה) במהלך 3 השנים האחרונות.
  2. הם לא מקבלים סיוע נוסף למימון הקורס ממשרד ממשלתי אחר (מלבד לפיקדון אישי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי).
  3. הם לא עובדים, או שהם עובדים בעבודה שלא דורשת הכשרה מיוחדת (בהתאם לאישור של נציג משרד העבודה).
  4. הם קיבלו הפניה מנומקת מאחד מהגופים המפנים (יש לבחור את הגוף המפנה המתאים לאוכלוסיית היעד שמשתייכים אליה).

קבוצה א'

 • גברים חרדים (בהתאם לאורחות חייהם) שעונים על לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  • ילדיהם עד גיל 18 לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור" עם רישיון ממשרד החינוך.
  • הם למדו בישיבה קטנה.
  • הם קיבלו פטור משירות צבאי כחרדים.
  • הם שירתו שירות צבאי/אזרחי למרות שיכלו לקבל פטור מהשירות הצבאי כחרדים, וטרם עברו 5 שנים מסיום השירות.
  • הם היו זכאים ב-5 השנים האחרונות לתקופה של שנה לפחות למלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה ("הבטחת הכנסה לאברכים") מטעם משרד החינוך.
 • נשים חרדיות (בהתאם לאורחות חייהן) שעונות על אחד מהתנאים הבאים:
  • ילדיהן עד גיל 18 לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור" עם רישיון ממשרד החינוך.
  • בני זוגן לומדים בישיבה קטנה.
  • הן למדו בסמינר חרדי.
 • נשים וגברים יוצאים בשאלה שהתקיים לגביהם אחד מהתנאים שצוינו לאוכלוסייה החרדית.
 • תושבי קבע או אזרחים בגיל העבודה מהחברה הערבית, הדרוזית, הבדואית או הצ'רקסית.
 • אנשים עם מוגבלויות באחד מהמקרים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בשיעור 20% לפחות על-ידי גורם מוסמך.
  • חלה אצלם ירידה של 50 דציבלים או יותר בשמיעה על פי קביעה תקפה של גורם מוסמך.
  • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה קבע על סמך אישור מרופא מומחה כי חומרת המוגבלות שלהם לא פחותה מזו שבשני הסעיפים הקודמים.
 • יוצאי אתיופיה שנולדו באתיופיה, או שאחד מהוריהם נולד באתיופיה.
 • צעירות וצעירים במצבי סיכון עד גיל 30, שהופנו במסגרת תוכניות במימון ופיקוח של משרד העבודה ומרכזים ופעילויות מטעם תבת.
 • מטופלות ומטופלים בקצה הרצף.
 • אסירים משתחררים שהשתחררו ב-3 השנים האחרונות או שהם נמצאים בתוכנית שיקום אסירים של הרשות לשיקום האסיר.
 • משתתפים בתוכנית תעסוקה במימון ופיקוח משרד העבודה, כולל מי שנמצאים בחל"ת מעל 3 חודשים ודורשי עבודה שלא משתייכים לאוכלוסיות שצוינו, בתנאי שהתוכנית אושרה למתן שוברים.
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים). ראו גם הכשרה מקצועית להורים עצמאיים (הורים יחידים).
 • מקבלי הבטחת הכנסה.

קבוצה ב'

שיעורי הסיוע

 • שיעורי הסבסוד יחושבו מתוך עלות הקורס או מתוך תקרת ההשתתפות שרלוונטית לאותו קורס, לפי הנמוך מביניהם ובהתאם לאוכלוסיית היעד.
 • הקורסים (שמפורטים ברשימה זו) מחולקים ל-3 סיווגים, שנקבעו להם תקרות שונות:
  • ההשתתפות עבור הקורסים בסיווג א' לא תעלה על 6,000 ₪
  • ההשתתפות עבור הקורסים בסיווג ב' לא תעלה על 9,000 ₪
  • ההשתתפות עבור הקורסים בסיווג ג' לא תעלה על 12,000 ₪
 • שיעורי הסבסוד בהתאם לאוכלוסיות הזכאים:
אוכלוסייה סבסוד קורס במקצוע עם דרישה גבוהה בשוק העבודה סבסוד קורס במקצוע עם דרישה בינונית בשוק העבודה
קבוצה א' 90% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 80% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס
קבוצה ב' 85% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 65% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לקבלת שובר

 • הגשת הבקשה לשובר מתבצעת באמצעות גוף מפנה, שמעניק הכוונה וייעוץ לגבי תחום הלימודים המתאים.
 • יש לבחור את הגוף המפנה בהתאם לאוכלוסיית היעד שמשתייכים אליה (מרכזי הכוון, שירות התעסוקה משרד הרווחה וכו').
 • למידע נוסף על הגופים המפנים ועל דרכי יצירת קשר עימם ראו באתר תוכנית השוברים.
 • הגוף המפנה ימלא טופס בקשה, שיצורפו אליו:
 • לשאלות ובירורים ניתן להתקשר 1599-500-818.

תשלום השובר

 • השובר משולם ב-3 תשלומים (בכל פעם יינתן שליש מסכום הסיוע).
 • תשלום ראשון: בתוך 45 ימים מתחילת הקורס יש להגיש טופס החזר תשלום ראשון, בצירוף אישור על רישום לקורס וקבלה על גובה התשלום ששולם עבור הקורס.
 • תשלום שני: אחרי שעברה מחצית מהקורס יש להגיש טופס החזר תשלום שני, בצירוף אישור נוכחות שמעיד על השתתפות ב-85% לפחות משעות הלימוד.
 • תשלום שלישי: בתוך 9 חודשים מסיום הלימודים יש להגיש טופס החזר תשלום שלישי בצירוף קבלה על תשלום שכר הלימוד ותעודת גמר קורס (במקרים חריגים יינתן אישור לביצוע התשלום בהסתמך על הצגת אישור מטעם המוסד על סיום הלימודים בהצלחה וסיום כל החובות הנדרשות לצורך קבלת תעודת הגמר).
 • ללומדים במסלול הנדסאים/טכנאים:
  • התשלום יינתן בשני שוברים.
  • השובר עבור הלימודים בשנה השנייה מותנה באישור מהמכללה על הזכאות לעבור לשנה זו.
  • מי שקיבלו שני שוברים עבור שתי שנות לימוד לא יוכלו לקבל עוד שובר עבור שנת לימודים נוספת.
 • ללומדים בהכשרה תעסוקתית:
  • התשלום יינתן באמצעות שובר אחד לכל קורס.
  • בקורסים ללימודי שפות (עברית או אנגלית בסיסית תעסוקתית) השובר לקורס השני מותנה בכך שהלימודים בקורס הראשון הסתיימו בהצלחה.

קבלת התשלום בפועל

 • התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של הזכאים.
 • במקרה שלא ניתן להעביר את הכסף לחשבון הבנק (למשל: אם יש עיקול על החשבון, החשבון לא פעיל וכד') התשלום יועבר בהמחאה למוסד הלימודי.
 • תוקף השובר הוא עד 3 חודשים מיום הנפקתו.

מענק השמה

 • שכירים ועצמאים שהתחילו לעבוד בתחום המקצועי שלמדו בתוך 9 חודשים אחרי שסיימו את הקורס בהצלחה זכאים למענק השמה בסך 2,000 ₪.
 • כדי לקבל את המענק יש למלא בתוך 13 חודשים מסיום הקורס טופס בקשה לתשלום מענק השמה ולחתום על ההצהרה שבטופס.
 • שכירים יצרפו לבקשה:
  • אישור מהמעסיק (או מהמעסיקים- אם היו כמה) עם תאריך תחילת העבודה ופרטים על אופי העבודה.
  • העתקים של תלושי שכר עבור לפחות 2 חודשי עבודה מלאים ורציפים, בהיקף של לפחות 91 שעות בחודש (או לפחות חצי משרה כפי שהיא מוגדרת במקום עבודתם).
 • עצמאים יצרפו לבקשה:
  • אישור עוסק/פטור מרשות המיסים על פתיחת העסק ושם העסק.
  • אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון.
  • דו"ח של רואה חשבון או אישור של יועץ מס או חשבוניות/קבלות שמאשרים כי סכום הכנסות העסק במשך עד 4 חודשים מצטברים (לא בהכרח רציפים) יהיה לפחות 11,760.04 ₪ (פעמיים שכר מינימום).
 • תשלום המענק יועבר לחשבון הבנק של הזכאים בלבד.

קבלת שובר נוסף

 • מי שקיבלו את התשלום הראשון ולא סיימו את הלימודים או קיבלו שובר ולא ניצלו אותו בתוך 3 חודשים יוכלו לקבל שובר נוסף בתנאים הבאים:
  • הם לא קיבלו את התשלומים השני והשלישי.
  • השובר הנוסף יינתן פעם אחת בלבד במהלך 3 השנים מאישור הבקשה המקורית.
  • תשלום שכבר קיבלו יקוזז מהתשלום שמגיע להם עבור הקורס החדש.

השגה (ערעור)

 • מי שלא אושרה להם הזכאות או בוטל להם שובר יכולים להגיש ערעור בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה על הדחייה/הביטול.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות הגוף שהפנה אותם ללימודים.

חשוב לדעת

 • מתן השובר מותנה בקיומו של תקציב.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים