הקדמה:

התוויה רפואית היא השיוך של טיפול רפואי מסוים למצב רפואי מסוים
כאשר תרופה מסוימת נכללת בסל שירותי הבריאות, היא נכללת בו לשם שימוש בהתוויות הקבועות בו בלבד
מבוטח אינו זכאי לתרופה הנכללת בסל הבריאות בהתוויה השונה מזו הקבועה בסל, כלומר לצורך טיפול אחר מזה שמלכתחילה שויך לתרופה


התוויה רפואית היא השיוך של טיפול רפואי מסוים (כולל טיפול תרופתי, רפואי או תזונתי) למצב רפואי מסוים

  • תרופות וטיפולים נכללים בסל שירותי הבריאות לצורך שימוש במצבים רפואיים מסוימים בלבד ובהתקיים תנאים רפואיים מסוימים.
  • שיוך התרופה או הטיפול למצב רפואי מסוים (הקריטריונים לקביעה האם התרופה או הטיפול מתאימים למצב הרפואי) הוא ההתוויה.
  • כאשר תרופה נכללת בסל שירותי הבריאות היא נכללת בו לשם שימוש בהתוויות הקבועות בו בלבד. לפיכך, מבוטח אינו זכאי לתרופה הנכללת בסל הבריאות בהתוויה השונה מזו הקבועה בסל.
דוגמה
התרופה הרצפטין אושרה בסל הבריאות תחילה רק לשימוש בנשים שלהן סרטן שד גרורתי. ב-2011 הוכנס לסל הבריאות שימוש בתרופה גם עבור סרטן גרורתי של הקיבה, כלומר הורחבה ההתוויה של התרופה בסל הבריאות.
  • ישנם שני סוגים של התוויות רפואיות:
  • התוויה יחסית - ניתן לנקוט בטיפול הרפואי בנסיבות מסוימות.
  • התוויה מוחלטת - חובה לנקוט בטיפול הרפואי.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות