מי שלא שילמו בזמן דמי ביטוח לאומי (עבור עובדיהם או עבור עצמם) מחויבים בתשלום קנסות והפרשי הצמדה
מעסיק שלא שילם דמי ביטוח עבור עובדיו עשוי להיות מחויב גם בסכום הקצבאות שעובדיו זכאים להן
ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה מנומקת לוויתור או הפחתת הקנסות
המוסד לביטוח לאומי לא רשאי לגבות דמי ביטוח כעבור 7 שנים אם לא דרש אותם לפני כן

תקציר

מי שלא שילמו בזמן דמי ביטוח לאומי וצברו חוב יחויבו בקנסות ובתוספת הפרשי הצמדה.

 • החוב יוצמד למדד המחירים לצרכן החל מ-1 בחודש שאחרי מועד התשלום שנקבע בחוק.
 • בנסיבות מיוחדות ועל-פי בקשה מנומקת הביטוח הלאומי רשאי לוותר על הקנסות או על חלקן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דרכי התשלום

 • ניתן לברר האם קיים חוב ולשלם אותו בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באתר שירות אישי, באמצעות כרטיס אשראי.
  • באתר התשלומים, באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
  • בהתקשרות למוקד הטלפוני 08-6509911 , *6050 . התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, בהסכם תשלומים בהוראת קבע בבנק/בכרטיס אשראי, או במקרים מסוימים באמצעות ניכוי מקצבה המשולמת למבוטח.
  • בבנק הדואר, באמצעות שובר תשלום.
  • בסניפי המוסד לביטוח לאומי (מחלקת הביטוח והגבייה). התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, בהסכם תשלומים בהוראת קבע בבנק/בכרטיס אשראי, בהמחאות, או במקרים מסוימים באמצעות ניכוי מקצבה המשולמת למבוטח או בשוברי תשלום.

הפחתת קנסות והצמדות

הסדר תשלומים

 • בתנאים מסוימים ניתן לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח הלאומי שמתנהל בו התיק, ולהסדיר את פירעון החוב בתשלומים.
 • כל הסדר תשלומים יכלול ריבית חודשית.
 • אפשר להתקשר בטלפון למחלקת הביטוח והגבייה ולערוך הסדר באמצעות כרטיס אשראי, או לפנות לסניף להסדרת הנושא.
 • ניתן לפרוס את החוב לתשלומים חודשיים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בכרטיס אשראי - עד 12 תשלומים.
  • בהוראת קבע - יש למלא טופס הוראה לחיוב חשבון, ולהחתים את הבנק. יש לשלם גם את המקדמות והדוחות השוטפים בהוראת הקבע.
  • בהמחאות - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים ולמסור המחאות בהתאם.
  • ניכוי מקצבה שמקבלים מהביטוח הלאומי - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים לניכוי הקצבה (כולה או חלקה) על חשבון החוב.
  • שוברי תשלום - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים ולשלם בשוברי התשלום.
 • עורכי דין, רואי חשבון או יועצי מס שמקושרים למערכת "ייצוג לקוחות" יכולים לבצע הסדר תשלומים עבור לקוחותיהם בהרשאה לחיוב חשבון, באמצעות המערכת.
 • עם חתימת ההסדר וכל זמן שבעל החוב עומד בהסדר, רואים אותו (לעניין חובות וזכויות בביטוח הלאומי) כמי שלא חייב דמי ביטוח.
 • בתקופת ההסדר בעל החוב לא יחויב בקנסות ובתוספת הצמדה, ולא יופעלו נגדו אמצעים לגביית החוב.
 • אם בתקופת ההסדר בעלי החוב התחילו להיות זכאים לקצבה, זכאותם לא תיפגע גם אם החוב טרם סולק במלואו.

קיזוז מקצבאות ותשלומים

 • כאשר לא נערך הסדר תשלומים ונוצר פיגור בתשלום דמי ביטוח לתקופה שמעל לשנה, המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז את החוב מתוך גמלאות (קצבאות, תשלומים אחרים או שירותים) שהוא משלם למבוטח:
  • בפיגור שבין 12 חודשים ל-18 חודשים יופחת רבע מסכום הגמלה המשולמת.
  • בפיגור שבין 18 חודשים ל-36 חודשים יופחת חצי מסכום הגמלה המשולמת.
  • בפיגור של למעלה מ-36 חודשים, לא תינתן הגמלה.
 • עם זאת, לא ניתן לקזז את החוב מהתשלומים הבאים:

התיישנות חובות

 • החל מ-01.01.2015, המוסד לביטוח לאומי לא רשאי לגבות חוב על דמי ביטוח שלא שולמו, אם עברו 7 שנים מהמועד שבו המבוטחים היו צריכים לשלם את דמי הביטוח והמוסד לביטוח לאומי לא דרש אותם.
 • במקרים הבאים המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות חוב גם אחרי 7 שנים:
 • למידע נוסף ראו התיישנות חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • זכאות של אדם לגמלה מהביטוח הלאומי לא תיפגע בגלל חוב של אדם אחר שאמור לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי.
 • במקרה שעובדים שכירים עברו אירוע שמזכה אותם בקצבה והמעסיק לא שילם את דמי הביטוח עבורם, המוסד לביטוח לאומי רשאי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות שמגיעות לעובדים (ניתן לערער על החלטת פקיד הגבייה בנושא זה לבית הדין האזורי לעבודה).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים