לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר למעוניינים להביע את התנגדותם למתן הצו
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה
יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023)

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.

 • את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה.
 • הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023).
שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
  2. טרם ניתן צו קיום צוואה.
  3. מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • המנוח ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
   • הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
   • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
   • אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

למי ואיך פונים

שימו לב
מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

מילוי והגשת ההתנגדות

 • על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) שמופיעים בצוואה.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.
טיפ
ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט שאליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק באמצעות המערכת המקוונת אם התיק מתנהל אצל הרשם, כי אם התיק הועבר לבית-המשפט יש להגיש את ההתנגדות לבית-המשפט (ולשלם אגרה לבית-המשפט).
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • לאחר שניתן צו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה