הקדמה:

לאחר שבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתונות וברשומות ניתן להגיש התנגדות לקיומה
למידע נוסף ראו התנגדות למתן צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה

לאחר פרסומה של בקשה לצו קיום צוואה בעיתונות וברשומות, ניתן להגיש התנגדות לקיומה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם בעל אינטרס לגיטימי בעניין יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.
 • את ההתנגדות ניתן להגיש במקרים הבאים:
  • המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, או שנפלו בה פגמים.
  • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת לחץ, איום או אונס.
  • אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה או היה עד לחתימתה.

שלבי ההליך

 • יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות.
 • לאחר שחלפו 14 הימים לעיל, ניתן להגיש את ההתנגדות רק באישור בית המשפט או הרשם.
 • ההתנגדות תוגש בכתב ותכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • נושא ההתנגדות
  • נימוקי ההתנגדות
  • מסמכים רלוונטיים עליהם מתבססת ההתנגדות
  • תצהיר מאומת בפני עורך דין אשר תומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות
  • קבלה על תשלום אגרה - ראו התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בטבלה זו.
  • טופס פתיחת הליך
  • ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין
 • יש להגיש את ההתנגדות ללשכת הרשם לענייני ירושה במספר עותקים כמספר הצדדים בתיק, ועותק נוסף עבור בית המשפט.
 • לאחר שהוגשה בקשת ההתנגדות, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק לבית משפט לענייני משפחה.
 • ניתן להגיש את ההתנגדות באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה, לאחר איתור הבקשה למתן צו ירושה. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הרשם לענייני ירושה.

הרחבות ופרסומים