הקדמה:

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה וניתן הצו, אפשר להגיש בקשה לתיקונו
את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, אלא אם הצו המקורי ניתן על ידי בית המשפט המחוזי ואז יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה
אם הוגשה בקשה לקבלת הצו אך הוא טרם ניתן, יש להגיש התנגדות כדי לתקנו
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה


כל זוכה (יורש) שמופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה על-ידי הרשם לענייני ירושה וכן כל מי שנפגע ממתן הצו, רשאי להגיש בקשה לתיקונו.

 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, אלא אם הצו ניתן על ידי בית המשפט המחוזי ואז יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה (פירוט בהמשך).
 • הגשת הבקשה לתיקון הצו כרוכה בתשלום אגרה בסך 513 ₪ (נכון ל-2022).
שימו לב
הערת עריכה
בעקבות אי-תאימות בתוכן בין הדפים בגוב לתקנות (ביטול ותיקון צו ירושה וצו קיום) נשלח מייל לבנצי לקראת סוף ספטמבר, אשר העביר אותו לרשמת לענייני ירושה בתל אביב להתייחסות. טרם התקבלה תשובה. אז הוחלט בינתיים שהמידע שיהיה כתוב בערכים הרלוונטים אצלנו יהיה תואם למידע שרשום בגוב ולאחר המענה של המשרד יעודכן המידע (המידע כתוב אך הוסתר): הגשה גם בדואר וגם באופן ידני, תשלום תשלום גם באמצעות שוברים, סכומי האגרה (237 או 505 או 972 (מפנים בגוב לסימון "התנגדות", למרות שיש תשלום ייעודי לביטול-505)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:13, 13 באוקטובר 2020 (IDT)
הערת עריכה
בדף המקוון של התשלומים, יש שני סוגי תשלומים של תיקון/ביטול צו: 1. 237 ₪- יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים להתנגד לבקשה לצו ירושה/לצו קיום צוואה שהוגשו בלשכת הרשם לענייני ירושה שהדף בגוב מתייחס לסכום הזה. בעוד ברשימה יש תשלום 2. 505 ₪ - יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים לתקן צו שניתן ע"י הרשם שאינה טעות סופר/טעות קולמוס (דהיינו: שינוי במספר היורשים המצויינים בצו שניתן ע"י הרשם) או לבטל צו--- לבדוק את הנושא
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:13, 13 באוקטובר 2020 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לתיקון צו קיום צוואה יכול להגיש:
  • כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה.
  • כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
שימו לב
מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

מילוי הבקשה והגשתה

 • יש לנסח מסמך בקשה שיכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המבקש.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח (עורך הצוואה).
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל מי שמופיע בצוואה (הזוכים), אשר את צו הקיום שניתן בגינה מבקשים לתקן.
  • פירוט הנימוקים בגינם מבוקש התיקון ומסמכים תומכים (אם ישנם ובמקרה הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בבקשה.
   • אם מדובר בתיקון "טעות סופר" בצו (טעות במספר תעודת זהות, טעות בשם או בפרט שניתן לאמתו באמצעות מסמך רשמי) אין צורך להציג תצהיר אלא להציג מסמך המאמת את המידע התקין.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המבקש מיוצג על ידי עורך-דין.
טיפ
ניתן לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצועו של הצו (שלא יהיה ניתן לבצע פעולות שקשורות לעיזבון), עד שתינתן החלטה בבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקת גורם מקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • עותק של הבקשה יישלח בדואר רשום לכל יורש שמופיע בצו, שיוכל להגיש את תגובתו בתוך 14 ימים.
 • לאחר שיחלוף המועד להגשת התגובה, תיבחן הבקשה ותינתן החלטת הרשם (תיקון הצו או דחיית הבקשה לתיקון) או שהרשם יעביר את הבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בה.
שימו לב
 • אם במהלך הבדיקה נשלחה למבקש דרישה להשלמת מסמכים או פרטים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת.
 • במקרה כזה, יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.
 • עיכוב במענה לדרישה להשלמת המסמכים או הפרטים יעכב את הטיפול בבקשה.
הערת עריכה
האם ישנם מקרים שבהם החוק קובע שהבקשה תעבור אוטומטית לבית המשפט להכרעה? אם הרשם דוחה את הבקשה לתיקון, מה הפרוצדורה של ערעור?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:58, 29 בספטמבר 2020 (IDT)


חשוב לדעת

 • ניתן לאתר מידע ופרטים אודות תיקים ובקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה באמצעות המערכת המקוונת.
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *5067 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה