הקדמה:

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה והצו ניתן, אפשר להגיש בקשה לביטולו
את הבקשה לביטול הצו יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק), במסירה ידנית או במשלוח בדואר
אם הוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה אך טרם ניתן הצו, יש להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כדי לבטלו
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 513 ₪ (נכון לשנת 2022)


הערת עריכה
בעקבות אי-תאימות בתוכן בין הדפים בגוב לתקנות (ביטול ותיקון צו ירושה וצו קיום) נשלח מייל לבנצי לקראת סוף ספטמבר, אשר העביר אותו לרשמת לענייני ירושה בתל אביב להתייחסות. טרם התקבלה תשובה. אז הוחלט בינתיים שהמידע שיהיה כתוב בערכים הרלוונטים אצלנו יהיה תואם למידע שרשום בגוב ולאחר המענה של המשרד יעודכן המידע (המידע כתוב אך הוסתר): תשלום גם באמצעות שוברים בבנק הדואר. לגבי סכומי האגרה (237 או 505 או 972 (מפנים בגוב לסימון "התנגדות", למרות שיש תשלום ייעודי לביטול-505)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:13, 13 באוקטובר 2020 (IDT)
הערת עריכה
בדף המקוון של התשלומים, יש שני סוגי תשלומים של תיקון/ביטול צו: 1. 237 ₪- יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים להתנגד לבקשה לצו ירושה/לצו קיום צוואה שהוגשו בלשכת הרשם לענייני ירושה שהדף בגוב מתייחס לסכום הזה. בעוד ברשימה יש תשלום 2. 505 ₪ - יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים לתקן צו שניתן ע"י הרשם שאינה טעות סופר/טעות קולמוס (דהיינו: שינוי במספר היורשים המצויינים בצו שניתן ע"י הרשם) או לבטל צו--- לבדוק את הנושא
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:13, 13 באוקטובר 2020 (IDT)

כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה על-ידי הרשם לענייני ירושה וכן כל מי שנפגע ממתן הצו, רשאי להגיש בקשה לביטולו.

 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק) או במסירה ידנית במשרדי הרשם או במשלוח בדואר (פירוט בהמשך).
 • הגשת הבקשה לביטול הצו כרוכה בתשלום אגרה בסך 513 ₪ (נכון לשנת 2022).
שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לביטול צו קיום צוואה יכול להגיש:
  • כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה.
  • כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
שימו לב
מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 513 ₪ (נכון לשנת 2022), אותה ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

מילוי הבקשה והגשתה

 • יש לנסח מסמך בקשה, אשר עליו לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המבקש.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח (עורך הצוואה).
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל מי שמופיע בצוואה (הזוכים), אשר את צו הקיום שניתן בגינה מבקשים לבטל.
  • פירוט הנימוקים בגינם מבוקש הביטול ומסמכים תומכים (אם ישנם ובמקרה הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בבקשה.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המבקש מיוצג על ידי עורך-דין.
 • את הבקשה המלאה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באחת הדרכים שמפורטות מעלה.
טיפ
ניתן לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצועו של הצו (שלא יהיה ניתן לבצע פעולות שקשורות לעיזבון), עד שתינתן החלטה בבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקת גורם מקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • עותק של הבקשה יישלח בדואר רשום לכל יורש המופיע בצו, אשר יהיה רשאי להגיש את תגובתו בתוך 14 ימים.
 • לאחר שיחלוף המועד להגשת התגובה, תיבחן הבקשה ותינתן החלטת הרשם (ביטול הצו או דחיית הבקשה לביטול) או שהרשם יעביר את הבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בה.
שימו לב
 • אם במהלך הבדיקה נשלחה למבקש דרישה להשלמת מסמכים או פרטים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת.
 • במקרה כזה, יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.
 • עיכוב במענה לדרישה להשלמת המסמכים או הפרטים יעכב את הטיפול בבקשה.
הערת עריכה
האם ישנם מקרים שבהם החוק קובע שהבקשה תעבור אוטומטית לבית המשפט להכרעה? מה הפרוצדורה של ערעור?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:58, 29 בספטמבר 2020 (IDT)
הערת עריכה
לפי הכתוב בגוב, אין אופציה ולפיה הרשם מקבל בקשה כזו, ובמקרה והוא לא מקבל, אז זה מועבר לבית המשפט להכרעה. לבדוק את זה, אם מדובר בעניין של סמכות, מעין "באופן אוטומטי" עובר לבית המשפט לפי הסעיף בחוק שמונה את המקרים שהתיק עובר או שיש פה שיקול דעת מסוים.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:52, 29 בספטמבר 2020 (IDT)

חשוב לדעת

 • ניתן לאתר מידע ופרטים אודות תיקים ובקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה באמצעות המערכת המקוונת.
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *5067 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה