הקדמה:

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה, מפורסמת הודעה על כך בעיתונות וברשומות, כדי לאפשר למי שמעוניין, להביע את התנגדותו למתן הצו
את מסמך ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון, במסירה ידנית או במשלוח בדואר
על ההתנגדות להיות מוגשת בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 964 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו התנגדות למתן צו ירושה באתר הרשם לענייני ירושה


לאחר שמוגשת בקשה לקבלת צו ירושה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה בקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו, להגיש מסמך המביע את התנגדותו.

 • את מסמך ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על כך שהוגשה בקשה לקבלת צו ירושה (פירוט בהמשך הדף).
 • הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 964 ש"ח (נכון לשנת 2021).
 • ככלל, לאחר ההגשה, הרשם לענייני ירושה יעביר את ההתנגדות ואת הבקשה למתן צו ירושה לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.
שימו לב
 • המידע בדף זה עוסק במקרה שבו מבקשים להתנגד לעצם הבקשה לקבלת צו ירושה והצו טרם ניתן.
 • אם ניתן צו ירושה, הדרך לבטל או לתקן אותו היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה. למידע נוסף ראו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו ירושה, בתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו ירושה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
  2. טרם ניתן צו ירושה.
הערת עריכה
האם כמו בערך של התנגדות לצו קיום צוואה, כדאי להתייחס למקרים שבגינם אפשר להגיש התנגדות לצו ירושה. אני חושב על העובדה שיש צוואה. לבדוק אם יש עוד ואם כדאי להתייחס לזה או להשאיר את זה יחסית רחב כמו בגוב
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:54, 1 ביוני 2020 (IDT)

למי ואיך פונים

תשלום אגרה

מילוי והגשת ההתנגדות

 • על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של האדם שמת.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל היורשים.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים התומכים בה (במידת הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר הן את הבקשה למתן צו ירושה והן את ההתנגדות, לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין.
טיפ
ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט אליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק, באמצעות המערכת המקוונת כי התיק מתנהל אצל הרשם, שכן אם התיק הועבר לבית-המשפט, יש להגיש את ההתנגדות לבית-המשפט (ולשלם אגרה לבית-המשפט).
 • לכל מסמך המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • לאחר שניתן הצו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא לא באמצעות הגשת התנגדות (המידע בדף זה), אלא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו ירושה או בקשה לביטול צו ירושה.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת ההתנגדות ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים