לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר למעוניינים להביע את התנגדותם למתן הצו
ההתנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה אך נדונה בבית המשפט לענייני משפחה
יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,075 ₪ (נכון ל-2024)


לאחר שמוגשת בקשה לקבלת צו ירושה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.

 • את ההתנגדות יש להגיש בתוך הזמן שנקבע על ידי הרשם לענייני ירושה, וכל עוד לא ניתן הצו.
שימו לב
 • המידע בדף זה עוסק במקרה שבו מבקשים להתנגד לעצם הבקשה לקבלת צו ירושה והצו טרם ניתן.
 • אם כבר ניתן צו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון הצו או בקשה לביטול הצו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו ירושה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו ירושה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
  2. טרם ניתן צו ירושה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת ההתנגדות (פירוט בהמשך).
 • את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה בקשה למתן הצו.
 • את ההתנגדות ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
 • על מגיש בקשת ההתנגדות לשלוח העתק של ההתנגדות והמסמכים גם לכל אחד מבעלי הדין (יורשים נוספים, אחרים ובעלי העניין).
שימו לב
 • מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).
 • הרשם לענייני ירושה מוסמך לקבוע תקופה ארוכה יותר להגשת ההתנגדות ואף להאריך מזמן לזמן את מועדי ההגשה.

תשלום אגרה

מילוי והגשת ההתנגדות

 • יש לנסח מסמך בקשה להתנגדות למתן הצו ושיכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי הזהות של כל המעורבים בדבר (בצו ירושה - היורשים שמופיעים בצו ובצו קיום צוואה - כל הזכאים לפי הצוואה).
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו במסמך ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום האגרה.
  • ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

שלבי ההליך

 • בקשת ההתנגדות שהוגשה תיבדק על ידי עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.
 • אם חסרים מסמכים או פרטים בהתנגדות, תישלח הודעה על כך ואת המסמכים והפרטים יש להשלים באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה.
 • בסיום, תתקבל החלטת הרשם. אם מדובר בהתנגדות כדין, הן הבקשה למתן הצו והן ההתנגדות יועברו לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין.
טיפ
ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט אליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בהתנגדות ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק באמצעות המערכת המקוונת אם התיק מתנהל אצל הרשם, כי אם התיק הועבר לבית-המשפט יש להגיש את ההתנגדות לבית-המשפט (ולשלם אגרה לבית-המשפט).
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה