הקדמה:

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר למעוניינים להביע את התנגדותם למתן הצו
ההתנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה אך נדונה בבית המשפט לענייני משפחה
יש להגיש את ההתנגדות בתוך הזמן שקבע רשם הירושה, וכל עוד לא ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023)


לאחר שמוגשת בקשה לקבלת צו ירושה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.

 • את ההתנגדות בתוך הזמן שנקבע על ידי הרשם לענייני ירושה, וכל עוד לא ניתן הצו.
 • הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023).
שימו לב
 • המידע בדף זה עוסק במקרה שבו מבקשים להתנגד לעצם הבקשה לקבלת צו ירושה והצו טרם ניתן.
 • אם כבר ניתן הצו, אפשר לבקש לבטל או לתקן אותו באמצעות הגשת בקשה מתאימה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו ירושה ובקשה לתיקון צו ירושה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו ירושה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו ירושה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
  2. טרם ניתן צו ירושה.

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את ההתנגדות רק לאחר פרסום ההודעה בעיתונות וברשומות אודות הגשת הבקשה לצו ירושה.
 • ההתנגדות תוגש בתוך התקופה שקבע הרשם לענייני ירושה, וכל עוד לא ניתן צו בבקשה שהוגשה.
 • לצורך הגשת ההתנגדות יש להסדיר תחילה את תשלום האגרה (פירוט בהמשך).
 • את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה, ואם הרשם יראה שהדיון בה מוצדק, הוא יעביר אותה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • יש להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

תשלום אגרה

מילוי והגשת ההתנגדות

 • על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל היורשים.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו במסמך ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום האגרה.
  • ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו ירושה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין.
טיפ
ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט אליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בהתנגדות ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק באמצעות המערכת המקוונת אם התיק מתנהל אצל הרשם, כי אם התיק הועבר לבית-המשפט יש להגיש את ההתנגדות לבית-המשפט (ולשלם אגרה לבית-המשפט).
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • לאחר שניתן צו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו ירושה או בקשה לביטול צו ירושה.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה