תלמידים במוסדות חינוך זכאים להגנה מפני אלימות הן מצד תלמידים אחרים והן מצד אנשי הצוות החינוכי
הצוות החינוכי יכול להשעות את התלמיד הפוגע באופן זמני או לצמיתות, ובמקרים חמורים חלה חובה לדווח למשטרה או לרשויות הרווחה
כל פגיעה פיזית בתלמיד מצד עובד הוראה מחייבת דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך


מערכת החינוך פועלת תחת ההנחה כי אלימות היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות. מניעת אלימות וצמצומה הן חלק מהדרכים לייצר סביבה לימודית טובה ובטוחה יותר עבור התלמידים.

מי זכאי?

 • תלמידים במוסדות החינוך מגיל הגן ועד החינוך העל-יסודי.

אלימות של תלמידים נגד תלמידים

אירועי אלימות שמחייבים טיפול בתוך המסגרת החינוכית בלבד

 • קיימים אירועי אלימות בבית הספר שהטיפול בהם נותר בתוך המסגרת החינוכית, ואינו מערב גורמי משטרה או רווחה, למשל:
  • אלימות מילולית חמורה (לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים וכו')
  • אלימות מילולית בעלת גוון מיני, לרבות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לתלמיד בנוגע למינו, מיניותו ונטייתו המינית
  • אלימות פיזית שלא הצריכה טיפול רפואי (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה)
 • הטיפול במקרי אלימות אלה נתון בידי הצוות במוסד החינוכי בצורה זו:
  • פעולות חובה: עצירת האירוע, קיום שיחות בירור עם התלמידים המעורבים (במקרה של אלימות על רקע מיני יתקיים הבירור בנפרד ותוך שמירה על פרטיות), יידוע מחנך הכיתה והמנהל, יידוע ההורים של הפוגע והנפגע ושיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.
  • פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי: ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות, השארת התלמיד בכיתה בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר (בבית ספר יסודי), העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע, השעיית התלמיד הפוגע עד יומיים (בבית הספר היסודי) או עד 4 ימים (בחינוך העל-יסודי) ודיווח למפקח.

אירועי אלימות שמחייבים טיפול במסגרת החינוכית בתוספת דיווח לפיקוח

 • קיימים אירועי אלימות בבית הספר שהטיפול בהם מחייב טיפול בתוך המסגרת החינוכית, ובנוסף דיווח לפיקוח על בית הספר, למשל:
  • אלימות פיזית חוזרת ונשנית, שהתערבויות קודמות לא הובילו להפסקתה.
  • אלימות חברתית חוזרת ונשנית: הצקות ומעשי בריונות, כולל חרם, הפצת שמועות לרבות בריונות המופנית לאדם בנוגע למינו, מיניותו או נטייתו המינית.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר התלמיד הראה כי אינו מעוניין.
  • נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות.
  • איום על תלמיד בפגיעה בגופו, חירותו, רכושו או שמו הטוב כדי להפחידו או לפגוע בכל דרך אחרת.
 • הטיפול במקרי אלימות אלה כולל:

אירועי אלימות שמחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה

 • קיימים אירועים אלימים בבית הספר שמחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה, למשל:
 • הטיפול במקרי אלימות אלה כולל:
  • דיווח למשטרה או לעובד סוציאלי לחוק הנוער, יידוע ההורים בכתב, ליווי התלמיד הנפגע ותמיכה בו באמצעות אנשי המקצוע בבית הספר, השעיית התלמיד הפוגע באופן זמני או קבוע.

אלימות עובדי הוראה כלפי תלמידים

אירועי אלימות שאינם מחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה

 • ישנם אירועי אלימות שאינם מחייבים דיווח למשטרה והטיפול בהם נותר בתוך המסגרת החינוכית בתוספת דיווח לפיקוח. למשל:
  • פגיעה מילולית (אמירה שיש בה לעג, עלבון או השפלה)
  • פגיעה מילולית החוזרת פעם שנייה או יותר
 • במקרים כאלה הטיפול בעובד ההוראה יהיה באמצעים האלה:
  • בירור המקרה בנפרד וללא עימות בין התלמיד לעובד ההוראה.
  • יידוע הורי התלמיד.
  • אם מנהל המוסד החינוכי התרשם כי אירעה פגיעה בתלמיד, עליו לוודא שעובד ההוראה יתנצל ויבטיח שהפגיעה לא תישנה.
  • אם הפגיעה היא חוזרת, יש ליידע את המפקח על המוסד החינוכי, ובמקרים מסוימים אף את מנהל המחוז לצורך העמדת העובד לדין משמעתי.

אירועי אלימות שמחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה

 • אירועים מסוימים מחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה, למשל:
  • פגיעה גופנית בתלמיד, ובכלל זה כמעט כל פגיעה פיזית אפשרית.
  • אונס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, מעשה מגונה.
  • השארת ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה או כדי לנוטשו, תוך סיכון חייו.
 • במקרים כאלה הטיפול בעובד ההוראה יהיה באמצעים האלה:
  • דיווח למשטרה ולרשויות הרווחה.
  • הפרדה בין עובד ההוראה לתלמיד. אין להעביר את התלמיד הנפגע לכיתה אחרת או למוסד חינוכי אחר כדי ליצור הפרדה.
  • שמירה על סודיות.
  • יידוע ההורים.
  • יידוע של מנהל המחוז, מנהל אגף החינוך ברשות העירונית ומשרד החינוך.

אלימות תלמידים כלפי עובדי הוראה

אירועי אלימות שמחייבים התערבות במסגרת החינוכית

 • מקרי אלימות של פגיעה מילולית (אמירה שיש בה לעג, עלבון או השפלה) אינם מחייבים דיווח למשטרה או לרווחה והטיפול בהם נותר בתוך המסגרת החינוכית.
 • במקרים כאלה הטיפול בתלמיד יהיה באמצעים האלה:
  • קיום שיחת בירור בין התלמיד לעובד ההוראה הנפגע.
  • יידוע הוריו של התלמיד הפוגע.
  • ליווי העובד הנפגע ותמיכה בו בעזרת אנשי המקצוע בבית הספר.
  • תגובה חינוכית לפי המדרג הזה (על פי שיקול דעת המוסד החינוכי):
   • דרישה מהתלמיד הפוגע להתנצל בפני עובד ההוראה.
   • השעיית התלמיד משיעור אחד עד שניים במקצוע שאותו עובד ההוראה הנפגע מלמד.
  • במקביל לתגובות המשמעתיות – יש לבנות תוכנית חינוכית או טיפולית שתסייע לתלמיד לשנות את דפוסי התנהגותו.

אירועי אלימות שמחייבים התערבות במסגרת החינוכית ודיווח לפיקוח

 • אירועים מסוימים מחייבים המסגרת החינוכית, דיווח לפיקוח
  • פגיעה גופנית
  • חבלה חמורה ברכוש
  • איום והטרדה
  • פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט
 • הטיפול במקרי אלימות אלה כולל:
  • הפסקה מיידית של הפגיעה (הרחקת התלמיד הפוגע או הסרת חומרים פוגעניים מהרשת)
  • דיווח על הפגיעה למנהל המוסד החינוכי
  • שיחה בין המנהל לעובד ההוראה להבנת פרטי האירוע
  • דיווח המנהל למפקח בית הספר ודיווח יועץ בית הספר למפקח על הייעוץ
  • פנייה לעובד סוציאלי או למשטרה לפי שיקול דעתו של המנהל תוך היוועצות עם מפקחי בית הספר
  • שיחה בין המנהל לתלמיד הפוגע לשמיעת גירסתו

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים