מותר למעסיק להתקין מצלמות במקום העבודה אך עליו ליידע את העובדים על כך
אם לא יידע המעסיק את עובדיו, מהווה הדבר פגיעה בפרטיות העובדים
הפגיעה בפרטיות וכן הפגיעה באמון של העובדים, שמגלים הוסתרה מפניהם התקנת המצלמה הנסתרת, עשויות להוות נסיבות שיש בהן כדי להצדיק התפטרות העובדים באופן שמזכה אותם בפיצויי פיטורים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
שם התיק:ס"ע 30929-12-10
תאריך:20.06.2012
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות

 • עובד הועסק כרואה חשבון שכיר במשך 11 שנה, וגילה כי בחדרו הוצבה מצלמה נסתרת המתעדת אותו 24 שעות ביממה. המצלמה היתה מוצבת בחדר 7 שנים לפני שגילה אותה העובד. כשגילה אותה, התלונן על כך בפני מעסיקו, אשר הסיר אותה למחרת. כעבור מספר ימים הודיע העובד על התפטרותו. המעסיק שילם לעובד פיצויי פיטורים חלקיים.
 • העובד פנה לבית הדין לעבודה בתביעה לקבל את מלוא פיצויי הפיטורים. הוא התבסס על סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, הקובע, כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים". לטענתו הפגיעה הקשה שחש עקב הפגיעה בפרטיותו והפגיעה באמון (שהתקנת המצלמה הוסתרה ממנו) הן בגדר "נסיבה שביחסי עבודה שבה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו", ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים.
 • המעסיק טען כי העובד התפטר לא בגלל המצלמה אלא בגלל שרצה לפתוח משרד עצמאי. הראייה לכך היא שהוא התפטר רק כעבור שבוע ולאחר שהמצלמה כבר הוסרה, כלומר לאחר שהפגיעה כבר לא היתה קיימת, ולכן אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים. עוד הוסיף המעסיק כי תשלומי הפיצויים ששולמו לו היו לפנים משורת הדין וכמחווה של רצון טוב על תקופת עבודתו הארוכה והמסורה.

החלטת בית הדין לעבודה

 • בית הדין קיבל את עמדת העובד וקבע:
 • מעקב, אף במקום שאינו רק לשימושו של העובד (גם אם נועדה למנוע גניבה) הוא כלי לגיטימי בתנאי שהעובד מודע לכך.
 • צילום סמוי פוגע בפרטיות העובד.
 • צילום של עובד במשך כל השעות שבהן הוא שוהה במשרדו, מבלי להודיע לו על כך, מהווה "נסיבה שביחסי עבודה שבה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו". זאת, אף אם הוא עובד במשרד משותף עם עוד עובד או שניים. אין בכך כדי להפוך את מקום העבודה של העובד ל"רשות רבים".
 • קנה המידה שקובע סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים הוא קנה מידה אובייקטיבי. הסעיף מדבר בנסיבות שנוצרו בהן אין זה סביר שעובד ימשיך לעבוד. לא בודקים את התחושה הסובייקטיבית של העובד אלא יש לבדוק האם סביר הוא להמשיך לעבוד בתנאים אלו, היינו, האם העובד הסביר היה ממשיך לעבוד או ששינוי הנסיבות היה מונע ממנו להמשיך לעבוד.
 • מבחינה אובייקטיבית, של ה"עובד הסביר", צילום של העובד במקום העבודה, ללא הסכמתו או ידיעתו ובנסיבות שתוארו, מהווה נסיבה שבה אין לדרוש מן העובד להמשיך בעבודתו, בהתאם לסעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים.
 • אם יכול המעסיק להסיר את אותה "הרעה בתנאי העבודה", מוטלת על העובד חובה להתריע בפני המעסיק על כוונתו להתפטר בשל ההרעה בתנאי העסקתו ולאפשר למעסיק לתקן את הדברים כדי לאפשר את המשך העסקת העובד. אולם, בנסיבות שבהן ברור כי אין בידי המעסיק לשנות את הנסיבות שגרמו להרעה, אין לדרוש מן העובד שהוא "יתרה" במעסיקו לסלק את הסיבה להתפטרות.
 • במקרה זה, המעסיק היה יכול להסיר את המצלמה, כפי שהוא אכן עשה, אך לא ניתן היה - ולא היה בידיו - להחזיר את האמון הפגוע של העובד, שלא רק גילה שהוא מצולם במהלך תקופה כה ארוכה, אלא אף גילה כי המעסיק, לגביו הוא ראה את עצמו כיד ימינו ואכן היה עובד מסור ומצטיין, לא טרח לספר לו והוא גילה על כך באופן מקרי בעקבות תקרית, שבה ננזפו עובדים אחרים על ידי המעסיק לאחר שצפה בקלטת שתיעדה את מעשיהם במשרד.
 • על כן רשאי היה העובד להתפטר ולזכות בפיצויי פיטורים.

משמעות

 • מותר למעסיק להתקין מצלמות במקום העבודה אך עליו ליידע את העובדים על כך.
 • אם לא יידע המעסיק את עובדיו, מהווה הדבר פגיעה בפרטיות העובדים.
 • הפגיעה בפרטיות וכן הפגיעה באמון של העובדים, שמגלים הוסתרה מפניהם התקנת המצלמה הנסתרת, עשויות להוות נסיבות שיש בהן כדי להצדיק התפטרות העובדים באופן שמזכה אותם בפיצויי פיטורים על פי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים.
 • על עובד להתריע בפני מעסיק על הנסיבות המהוות הרעה בתנאי העבודה ולאפשר לו לתקן את הדברים. אם תיקן את המעסיק את ההרעה, לא יהא העובד זכאי לפיצויי פיטורים אם יתפטר.
 • אם אין בידי המעסיק לשנות את הנסיבות שגרמו להרעה, אין העובד צריך להתריע, והוא יוכל להתפטר ולזכות בפיצויי פיטורים.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.

חשוב לדעת