ועדת חריגים במשרד הבינוי והשיכון דנה בבקשות של דיירי הדיור הציבורי לתקן ליקויים בדירתם החורגים מהתחזוקה השוטפת
למידע נוסף ראו במדריך לזכויות הדייר בדיור הציבורי באתר משרד הבינוי והשיכון

ועדת החריגים לתיקון ליקויים בדירה בשיכון הציבורי דנה בבקשות של דיירים לבצע תיקונים בדירתם, החורגים מהתחזוקה השוטפת של פריטים שנקבעו בתקנות.

 • התיקונים יאושרו רק לגבי פריטים שלא טופלו במשך 13 שנים לפחות.
 • לרוב, הוועדה דנה בתיקון ובהחלפה של הפריטים הבאים:
  • אסלות
  • כיורים
  • ארונות מטבח
  • שיש
  • דלתות שירותים
  • שמשות
  • תריסים

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש להגיש לחברה המאכלסת בקשה לדיון בוועדת החריגים לתיקון ליקויים בדירה בשיכון הציבורי של משרד הבינוי והשיכון.
 • החברה המאכלסת תמסור לדייר אישור על הגשת הבקשה ותעביר את הבקשה לוועדת החריגים.
 • הוועדה תדון בפנייה ותחליט אם לאשר או לדחות את הבקשה.
 • החברה המאכלסת תעביר את החלטת הוועדה לדיירים.
 • אם הבקשה אושרה, הדייר יחויב להשתתף ב-5% מעלות התיקונים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים