הקדמה:

ועד עובדים הוא נציגות העובדים במקום עבודה מאורגן


ועד עובדים הוא נציגות העובדים במקום עבודה מאורגן. בין אם מדובר בוועד מקומי ובין אם מדובר בוועד עובדים ארצי, המייצג ציבור גדול של עובדים המועסק על ידי מעביד ארצי.

  • מכיוון שהמושג "ועד עובדים" אינו מוסדר בחוק, לומדים על ועד העובדים מתוך חוקת ארגון העובדים במסגרתו הוא פועל.
  • ככלל, תפקידו של ועד העובדים הנו לפעול בעניינים הקשורים בתנאי העבודה של כל עובד (ברמה האינדיבידואלית) ושל כל העובדים במקום העבודה (ברמה הקיבוצית), לטפל בנושאי פרט ולתרום לקידום רווחת העובדים, בכפוף למרות ולסמכויות של ארגון העובדים.
  • ועד עובדים, מקומי או ארצי, אינו צד להסכם קיבוצי (מיוחד או כללי). עם זאת, מקובל במערכת יחסי העבודה בישראל כי הארגון היציג וועד העובדים במקום העבודה חותמים יחד על הסכמים קיבוציים. הדבר מהווה ביטוי לכך שהארגון היציג פעל על דעת הוועד, וכדי שוועד העובדים יראה עצמו קשור ומחויב מבחינה מוסרית להסכם שנחתם.
  • בהתאם להוראות סעיף 33 לחוק הסכמים קיבוציים, חל איסור על מעביד לפטר עובד ולהרע את תנאי עבודתו הן בשל פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים או ועד עובדים והן בשל חברותו או פעילותו בוועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים. לפרטים נוספים ראו איסור פגיעה בעובד בגין פעילותו או חברותו בארגון עובדים או בוועד עובדים.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים