החוק אוסר על פגיעה בעובד בשל חברותו או פעילותו בוועד עובדים
במקרה שהעובד פוטר בשל חברות או פעילות בועד או בארגון עובדים, בית הדין לעבודה רשאי לבטל את הפיטורים ולהורות על השבת העובד לעבודתו
למידע נוסף ראו סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים


סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים אוסר על פגיעה בעובד בשל חברות או פעילות בוועד עובדים או בארגון עובדים.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

פגיעה אסורה בעובד

 • האיסור לפגוע בעובד כולל בתוכו איסור המוטל על המעסיק לפטר עובד, להרע את תנאי עבודתו או להימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל הסיבות הבאות:
 1. חברותו או פעילותו בארגון עובדים.
 2. פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים.
 3. הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים.
 4. חברותו בוועד עובדים או פעילותו בוועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים.
 5. פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד שחש שפוטר שלא כדין, רשאי לערער על פיטוריו בבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובד לעבודתו, או לפסוק לעובד פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
 • עובד שחש בהתנכלות או פגיעה אחרת, שאינה באה לידי ביטוי דווקא בפיטורים, צריך לתעד במידת הניתן את הפגיעה, ולפנות לסיוע בארגון העובדים המייצג אותו.

חשוב לדעת

 • עונשים וסעדים - מעסיק המפר את האיסור הקבוע לעיל צפוי לעונשים פלילים, והעובד יהיה זכאי לסעד של פיצויים, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 50,000 ₪ ובמקרים מיוחדים בסכום שלא יעלה על 200,000 ₪. סעד זה יתווסף לסעדים אזרחיים העומדים לרשות העובד והם צו עשה / צו מניעה/ פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון.
 • האיסור אינו חל על מי שחל עליו איסור להתארגן על פי חוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות