עובדים שמתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה, זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך. לפרטים על הזכאות בשנת המס הנוכחית ראו זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה
אם שנת המס הסתיימה אפשר להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה
דף זה מפרט את רשימות היישובים שזיכו בהטבה בשנות המס הקודמות


עובדים שהתגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה, זכאים לזיכוי ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה מסוימת. גובה הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.

 • למידע נוסף על הזכאות ולרשימת היישובים שמזכים בשנת המס הנוכחית ראו זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה.
 • אם שנת המס הסתיימה ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים מתום אותה שנה.
 • בדף זה מפורטות רשימות היישובים שזיכו בהטבה בשנות המס הקודמות.

שנת המס 2022

 • לרשימת היישובים המוטבים בשנת 2022 (כולל שיעורי ההטבה והתקרות).
 • תושבי אילת היו זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 246,840 ₪ ברוטו.

שנת המס 2021

 • נכון לשנת 2021 נקבעו כמה סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:
  1. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים קבועים במשך כל השנה - לרשימת היישובים בנספח א' (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
   • בהתאם להבהרת רשות המסים מיום 03.05.2021, הישוב קורנית נכלל ברשימת ישובים זו, ויזכה להטבה במשך כל שנת 2021.
   • בהתאם להבהרת רשות המסים מיום 21.06.2021, צורף הישוב שיזף לרשימת הישובים המזכה בהטבת מס (זיכוי של 7% עד לתקרת הכנסה של 131,640 ₪ בשנה).
  2. יישובים שבהם תקופת ההטבה מוארכת עד ל-07.06.2021 לתושבים שהיו זכאים לה לפני שנת המס 2019- לרשימת היישובים בנספח ב' (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
   • בהתאם להבהרת רשות המסים מיום 03.05.2021, הישוב קורנית מזכה בהטבה עד סוף שנת 2021 ולא עד חודש יולי.
  3. יישובים שההטבה ניתנת בהם בתנאים מועדפים יותר עד ל-07.06.2021 ולאחר מכן התקרה ושיעור ההנחה פוחתים- לרשימת היישובים בנספח ג' (כולל שיעורי ההטבה ותקרות ההטבה).
  4. יישובים שההטבה ניתנת בהם בתנאים מועדפים יותר החל מה-17.06.2020- לרשימת היישובים ושיעורי ההטבה בשנת 2021 בנספח ד' (ושיעורי ההטבה בשנת 2020).
 • תושבי אילת זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 241,080 ₪ ברוטו (נכון ל-2021).

שנת המס 2020

 • נכון לשנת 2020 נקבעו כמה סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:
  1. יישובים שניתנה בהם הטבה בתנאים קבועים במשך כל השנה- לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  2. יישובים שתחילה נקבעה לגביהם הטבה רק במחצית הראשונה של השנה (עד סוף יוני 2020), ובהמשך הטבה זו הוארכה עד סוף דצמבר 2020- לרשימת היישובים (שיעור ההטבה ותקרת ההטבה שצוינו בטבלה עד ל-26.06.2020 רלוונטיים עד סוף 2020).
  3. יישובים שתחילה נקבעה לגביהם הטבה בתנאים מועדפים יותר רק במחצית הראשונה של השנה, ובהמשך הטבה זו הוארכה עד סוף דצמבר 2020- לרשימת היישובים (שיעור ההטבה ותקרת ההטבה שצוינו בטבלה עד ל-26.06.2020 רלוונטיים עד סוף 2020).
  4. יישובים שניתנה בהם הטבה בתנאים מסוימים במחצית הראשונה של השנה והטבה בשיעורים/תקרות גבוהים יותר במחצית השנייה של השנה-
   • בעקבות תיקון לחוק, ביישובים מסויימים נקבעה זכאות גבוהה יותר החל מה-17.06.2020.
   • לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה בכל אחת מהתקופות).
 • תושב אילת היה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 242,520 ₪ ברוטו, נכון לשנת 2020.

שנת המס 2019

 • בשנת 2019 נקבעו 3 סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:
  1. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים קבועים במשך כל השנה - לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  2. יישובים שניתנת בהם הטבה רק במחצית הראשונה של השנה (עד ה-30.06.2019). ביישובים אלה יהיו העובדים זכאים בכל חודש להטבה עד לתקרה חודשית של 1/12 מהתקרה השנתית וזאת במשך 6 חודשים (ינואר עד יוני) - לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  3. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים מסוימים במחצית הראשונה של השנה והטבה בשיעורים/תקרות נמוכים יותר במחצית השנייה של השנה - לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה בכל אחת מהתקופות). ביישובים אלה:
   • מי שזכאותו להטבת מס נקבעה לפני שנת 2019, יהיה זכאי לתנאי ההטבה הגבוהים במחצית השנה הראשונה של השנה ולתנאים המופחתים במחצית השנייה.
   • מי שהפך רק בשנת 2019 להיות תושב ביישוב המזכה בהטבה, יהיה זכאי למשך כל תקופת זכאותו לתנאי ההטבה הרשומים לגבי המחצית השנייה של השנה.
 • תושב אילת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 241,800 ₪ ברוטו (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).
  • לצורך הטבה זו בלבד (החל מה-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבל הקצבה הוא תושב אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.

שנת המס 2018

אזהרה
הגדלה רטרואקטיבית בהטבת המס ליישובים מסוימים
במסגרת תיקון לחוק שפורסם ב-26.07.2018, הוגדלה הטבת המס המוענקת לחלק מהיישובים, המופיעים ברשימה זו.
 • הטבת המס המוגדלת ליישובים אלה חושבה רטרואקטיבית מתחילת שנת 2018.
 • מעסיקים שניכו מס ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר-יוני, וסכום זה גבוה מסכום המס שעליהם לנכות ולהעביר לפקיד השומה בחודש יולי, זכאים להחזר הסכום העודף. לקבלת ההחזר, על המעסיקים לפנות למשרדי השומה בבקשה לתיקון דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יוני וחודשים קודמים במידת הצורך.
 • בשנת המס 2018 תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 7% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 132,000 ₪ (ברוטו):
  • אבטליון, אבן שמואל, אורים, אחוזם, אחיהוד, איתן, אליאב, אליפלט, אלמגור, אלמוג, אמירים, אמנון, אמציה, אניעם, אפק, אשבול, אשבל, אשחר, אשרת, בוסתן הגליל, בטחה, בירייה, בית הגדי, בית העמק, בני יהודה, בקעות, ברוש, ג'ולס, גבולות, גבעולים, גבעות בר, גבעת יואב, גדות, גילון, גילת, גינוסר, גיתה, גיתית, גלגל, גשור, דבירה, דמיידה, הר עמשא, הררית, ורד יריחו, זוהר, חד-נס, חוג'יראת (ד'הרה), חולתה, חוקוק, חזון, חלוץ, חלץ, חמרה, חצרים, חרשים, טל-אל, יד נתן, יובלים, יודפת, יושיביה, ייט"ב, יסעור, יעד, כורזים, כחל, כישור, כלנית, כמון, כנף, כפר הנשיא, כפר חנניה, כפר יאסיף, כפר מסריק, כפר שמאי, כרכום, כרמי קטיף, כרמיאל, כרמים, לבון, לבנים, להב, לוחמי הגטאות, לוטם, לכיש, לפידות, מבועים, מגדל, מורשת, מזרעה, מחנה יוכבד, מחנה יפה, מחניים, מירב, מכורה, מכמנים, מלילות, מנוחה, מנוף, מסילות, מסלול, מעגלים, מעלה גלבוע, מעלה גמלא, מצפה אבי"ב, מצפה שלם, משמר הירדן, משמר הנגב, נאות גולן, נבטים, נהורה, נוגה, נווה זוהר, נועם, ניר דוד (תל עמל), ניר ח"ן, ניר משה, ניר עקיבא, נירן, נס עמים, נתיב הגדוד, עוצם, עין גב, עין המפרץ, עין חצבה, עמוקה, עמיעד, עמקה, עצמון שגב, פורייה - כפר עבודה, פורייה - נווה עובד, פורייה עילית, פטיש, פלך, פעמי תש"ז, פרוד, צביה, צורית, קדמת צבי, קדרים, קורנית, קלחים, קלע, ראש פינה, רביד, רגבה, רוויה, רוח מדבר, רוחמה, רמות, רנן, רקפת, רשפים, שדה דוד, שדה משה, שדה צבי, שובל, שורשים, שזור, שחר, שיבולים, שיטים, שכניה, שלווה, שלווה במדבר, שלוחות, שמרת, שעל, שפר, שקף, שרשרת, תאשור, תדהר, תובל, תומר, תלמי ביל"ו, תלמים.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 9% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 156,000 ₪ (ברוטו):
  • אשלים, גונן, טללים, יחיעם, להבות הבשן, מדרשת בן גוריון, מחנה טלי, משאבי שדה, נתיב השיירה, עברון, עיר אובות, עכו, שבי ציון.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 162,000 ₪ (ברוטו):
  • אבו סנאן, אבירים, אבן מנחם, אבנת, אדורה, אשכולות, בן עמי, בני דקלים, בענה, ג'דיידה-מכר, גורן, גורנות הגליל, דייר אל-אסד, הילה, זרועה, חגי, חוסן, חצור הגלילית, טבריה, טמרה, טנא, טפחות, ירכא, כאבול, כליל, כרמל, מג'ד אל-כרום, מחנה יתיר, מנות, מעונה, מצדות יהודה, נטור, נטע, נמרוד, סח'נין, סנסנה, עין גדי, עראבה, פדויים, צאלים, צוריאל, קליה, קצרין, ראמה, רתמים, שדה בוקר, שחרות, שמעה, שני.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 186,000 ₪ (ברוטו):
  • כפר רוזנואלד (זרעית), שומרה, שתולה.
 • תושב כפר ורדים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 159,120 ₪ (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ₪ (ברוטו):
  • אבו קורינאת, אבו תלול, אבני איתן, אודם, אום בטין, אור הגנוז, אורטל, איילת השחר, אילון, אילות, אל-רום, אל סייד, אלומות, אלי-עד, אליפז, אלקוש, אספר, אפיק, אפיקים, ארגמן, אשדות יעקב (איחוד), אשדות יעקב (מאוחד), אשל הנשיא, באר אורה, באר מילכה, בוקעאתא, ביר הדאג', בית הלל, סבית הערבה, בית זרע, בית יוסף, בית שאן, בני נצרים, בר יוחאי, ג'ש (גוש חלב), געתון, גרופית, גשר, גשר הזיו, דגניה א', דגניה ב', דייר חנא, דלתון, דן, דריג'את, האון, הגושרים, חוסהייה, חמדיה, חמדת, חספין, חצבה, טובא-זנגרייה, טירת צבי, יאנוח-ג'ת, יהל, יונתן, יטבתה, יסוד המעלה, יפית ירדנה, כברי, כדיתה, כחלה, כמאנה, כמהין, כנרת (מושבה), כנרת (קבוצה), כפר בלום, כפר גלעדי, כפר חושן, כפר חרוב, כפר סאלד, כפר רופין, כרם בן זמרה, לוטן, לימן, מבוא חמה, מגאר, מולדה, מחולה, מיצר, מירון, מכחול, מנחמיה, מסדה, מעגן, מעוז חיים, מעון, מצובה, מרום גולן, מרחב עם, משואה, משכיות, נאות הכיכר, נאות מרדכי, נאות סמדר, נוב, נווה, נווה אור, נווה אטי"ב, נווה איתן, נווה חריף, נחף, ניצנה (קהילת חינוך), ניצני סיני, נעמ"ה, סאג'ור, סאסא, סוסיה, סלמה, סמר, סער, ספיר, עבדון, עזוז, עידן, עין אל-אסד, עין הנצי"ב, עין זיוון, עין יהב, עין יעקב, עין תמר, עלמה, עמיר, ערב אל נעים, עתניאל, פארן, פני חבר, פצאל, פקיעין חדשה, צבעון, צופר, צוקים, צפת, קטורה, קצר א-סר, קרית ארבע, קשת, ראס אל-עין, רביבים, רועי, רותם, רחוב, ריחאנייה, רמות נפתלי, רמות מגשימים, שאר ישוב, שדה אליהו, שדה אליעזר, שדה נחום, שדה נחמיה, שדי תרומות, שדמות מחולה, שומרייה, שייח' דנון, שמיר, שניר, שעב, שער הגולן, תל קציר, תל תאומים, תלם, תפרח, תראבין א-צאנע (ישוב).
 • תושב נהריההיה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ₪ (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 216,000 ₪ (ברוטו):
  • אביבים, אדמית, אלוני הבשן, בצת, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, חניתה, יובל, יערה, יפתח, יראון, כפר ראש הנקרה, מטולה, מלכייה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, עראמשה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 14% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 234,000 ₪ (ברוטו):
  • בית ג'ן, ג'ש (גוש חלב), חורפיש, כסרא-סמיע, מסעדה, מעיליא, מעלות-תרשיחא, עין קנייא, פסוטא, פקיעין (בוקייעה).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ₪ (ברוטו):
  • נתיבות, רהט.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ₪ (ברוטו):
  • דימונה, ירוחם, ערד.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 18% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 234,000 ₪ (ברוטו).
  • אופקים, חורה, כסיפה, לקיה, מצפה רמון, ערערה-בנגב, שגב-שלום, תל שבע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 19% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 252,000 ₪ (ברוטו):
  • מג'דל שמס, ע'ג'ר, קריית שמונה, שלומי.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ₪ (ברוטו):
  • אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמייה, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושייה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.
 • תושב אילת היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 238,920 ₪ ברוטו (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).
  • לצורך הטבה זו בלבד (החל מ-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבל הקצבה הוא תושב אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.

שנת המס 2017

 • להלן רשימת היישובים שנהנו מההטבה בשנת המס 2017 (לרשימת היישובים שנהנו מההטבה בשנים קודמות ראו רשימת היישובים בשנת 2016 ורשימת היישובים בשנת 2015 בהמשך דף זה).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 7% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 132,000 ₪ (ברוטו):
  • אבו סנאן, אבו קורינאת, אבו תלול, אבן שמואל, אבנת, אדורה, אום בטין, אורים, אחיהוד, איתן, אל סייד, אליפלט, אלמגור, אלמוג, אמירים, אמנון, אמציה, אניעם, אספר, אפק, אשבול, אשכולות, אשרת, בוסתן הגליל, בטחה, ביר הדאג', בירייה, בית הגדי, בית העמק, בני דקלים, בני יהודה, בקעות, ג'ולס, גבולות, גבעולים, גבעת יואב, גדות, גילת, גינוסר, גיתה, גיתית, גלגל, גשור, דייר אל-אסד, דייר חנא, דריג'את, הר עמשא, הררית, ורד יריחו, זרועה, חגי, חד-נס, חולתה, חוקוק, חזון, חלץ, חמרה, טבריה, טנא, יאנוח-ג'ת, יושיביה, ייט"ב, יסעור, ירכא, כורזים, כחל, כחלה, כליל, כלנית, כנף, כפר הנשיא, כפר חנניה, כפר יאסיף, כפר מסריק, כפר שמאי, כרכום, כרמי קטיף, כרמיאל, כרמל, לבנים, לוחמי הגטאות, לפידות, מבועים, מגדל, מולדה, מזרעה, מחנה יתיר, מחניים, מירב, מכורה, מכחול, מלילות, מלכישוע, מסילות, מסלול, מעגלים, מעון, מעלה גלבוע, מעלה גמלא, מצדות יהודה, מצפה שלם, משמר הירדן, נאות גולן, נגוהות, נווה זוהר, נועם, נטור, נטע, ניר דוד (תל עמל), ניר משה, ניר עקיבא, נירן, נס עמים, נתיב הגדוד, סאג'ור, סוסיה, סח'נין, סנסנה, עין גב, עין גדי, עין המפרץ, עמוקה, עמיעד, עמקה, עתניאל, פדויים, פורייה - כפר עבודה, פורייה - נווה עובד, פורייה עילית, פטיש, פעמי תש"ז, פרוד, צאלים, קדמת צבי, קדרים, קלחים, קליה, קלע, קצר א-סר, קצרין, ראמה, ראש פינה, רביד, רגבה, רוויה, רוח מדבר, רוחמה, רמות, רנן, רשפים, שדה דוד, שדה צבי, שומרייה, שזור, שיבולים, שלווה, שלווה במדבר, שלוחות, שמעה, שמרת, שני, שעל, שפר, שרשרת, תומר, תלם, תלמי ביל"ו, תלמים, תרבין א-צאנע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 9% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 156,000 ₪ או ל-7% עד להכנסה של 132,000 ₪ (ברוטו):
  • אשלים, גונן, טללים, יחיעם, להבות הבשן, מדרשת בן גוריון, משאבי שדה, נתיב השיירה, עברון, עכו, רתמים, שבי ציון, שדה בוקר.
  • מי שהיה תושב אחד הישובים הללו ביום 31.12.2015 או קודם לכן, זכאי לזיכוי ממס בשיעור 9% עד להכנסה של 156,000 ₪.
  • מי שהפך לתושב אחד הישובים האלה החל מיום 01.01.2016 או מאוחר יותר, זכאי לזיכוי ממס בשיעור 7% עד להכנסה של 132,000 ₪.
  • למידע נוסף ראו הודעה למעסיקים מיום 26.02.2017 - הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה- סעיף (ג) להוראות המעבר.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 162,000 ₪ (ברוטו):
  • אבירים, אבן מנחם, אילון, אלומות, אפיקים, ארגמן, אשדות יעקב (איחוד), אשדות יעקב (מאוחד), בית הלל, בית הערבה, בית זרע, בית יוסף, בן עמי, בני נצרים, בענה, ג'דיידה-מכר, גורן, גורנות הגליל, געתון, גשר, גשר הזיו, דגניה א', דגניה ב', האון, הילה, חוסן, חוסנייה, חמדיה, חצור הגלילית, טירת צבי, טמרה, טפחות, יסוד המעלה, יפית, ירדנה, כאבול, כברי, כנרת (מושבה), כנרת (קבוצה), כפר רופין, לימן, מג'ד אל-כרום, מגאר, מחולה, מנות, מנחמיה, מסדה, מעגן, מעוז חיים, מעונה, מעיליא, מעלות-תרשיחא, מצובה, משואה, נהרייה, נווה, נווה אור, נווה איתן, נווה זיו, נחף, נעמ"ה, סלמה, סער, עראבה, ערב אל נעים, פני חבר, פצאל, צוריאל, קרית ארבע, ראס אל-עין, רביבים, רועי, רחוב, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחום, שדי תרומות, שדמות מחולה, שחרות, שיטים, שיח' דנון, שעב, שער הגולן, תל קציר, תל תאומים, תפרח.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 186,000 ₪ (ברוטו):
  • אדמית, בצת, חניתה, כפר ראש הנקרה, כפר רוזנואלד (זרעית), שומרה שתולה.
 • תושב כפר ורדים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 158,640 ₪ (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ₪ (ברוטו):
  • אודם, אור הגנוז, אורטל, איילת השחר, אילות, אל-רום, אלי-עד, אליפז, אלקוש, אפיק, באר אורה, באר מילכה, בוקעאתא, בית ג'ן, בית שאן, בר יוחאי, ג'ש (גוש חלב), גרופית, דלתון, דן, הגושרים, חורפיש, חמדת, חספין, חצבה, טובא-זנגרייה, יהל, יונתן, יטבתה, כדיתה, כמהין, כסרא-סמיע, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר חושן, כפר חרוב, כפר סאלד, כרם בן זמרה, לוטן, מבוא חמה, מיצר, מירון, מסעדה, מרום גולן, מרחב עם, משכיות, נאות הכיכר, נאות מרדכי, נאות סמדר, נוב, נווה אטי"ב, נווה חריף, ניצנה (קהילת חינוך), ניצני סיני, נמרוד, סאסא, סמר, ספיר, עבדון, עזוז, עידן, עין אל-אסד, עין הנצי"ב, עין זיוון, עין חצבה, עין יהב, עין יעקב, עין קנייא, עין תמר, עיר אובות, עלמה, עמיר, פארן, פסוטה, פקיעין (בוקייעה), פקיעין חדשה, צבעון, צופר, צוקים, צפת, קטורה, קשת, ריחאנייה, רמות מגשימים, שדה אליהו, שדה נחמיה, שמיר, שניר
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 216,000 ₪ (ברוטו):
  • אביבים, אלוני הבשן, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, יובל, יערה, יפתח, יראון, מטולה, מלכייה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, עראמשה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 174,000 ₪ (ברוטו):
  • אופקים, נתיבות, רהט.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ₪ (ברוטו):
  • חורה, כסיפה, לקיה, ערערה-בנגב, שגב-שלום, תל שבע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ₪ (ברוטו):
  • דימונה, ירוחם, ערד.
 • תושב שלומי זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 17% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 222,000 ₪ (ברוטו).
 • תושב מצפה רמון זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 18% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 234,000 ₪ (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 19% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 252,000 ₪ (ברוטו):
  • מג'דל שמס, ע'ג'ר, קריית שמונה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ₪ (ברוטו):
  • אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמייה, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושייה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.
 • תושב אילת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 238,200 ₪ ברוטו (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).
  • לצורך הטבה זו בלבד (החל מ-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבל הקצבה הוא תושב אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים