בשלב הטיעונים לעונש יכול נפגע העבירה לבקש להעיד בפני בית המשפט
למידע נוסף ראו מידע לנפגעי עבירה באתר פרקליטות המדינה

לאחר הכרעת הדין ובטרם ייגזר דינו של הנאשם, נפגע העבירה יכול לבקש להעיד בפני בית המשפט ולחשוף את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה ממעשיו של הנאשם.

  • הגשת הבקשה תיעשה באמצעות הפרקליט או התובע המטפל בתיק.
  • הליך העדות לעונש מתנהל בדומה לכל עדות בבית המשפט:
    • תחילה, נפגע העבירה מעיד בשפה חופשית על תוצאות העבירה והנזקים שנגרמו לו בעקבותיה - מבחינה פיזית, נפשית וכלכלית.
    • לאחר מכן, הנאשם או סניגורו רשאים לחקור את הנפגע בחקירה נגדית. מכיוון שהנאשם כבר הורשע, החקירה הנגדית בשלב זה תוגבל רק להקשר של הטיעונים לעונש ולא לעצם ביצוע המעשים.
  • בנוסף לזכות להעיד בבית המשפט, נפגע העבירה רשאי להביע את עמדתו בשלב הטיעונים לעונש גם באמצעות:
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה