נפגעי עבירה זכאים בשלב הערעור לאותן הזכויות להן הם זכאים בהליך הראשוני
נאשם המערער על פיצויים שנפסקו לחובתו חייב לצרף את נפגע העבירה כצד לערעור
למידע נוסף ראו מידע לנפגעי עבירה באתר פרקליטות המדינה


לאחר שנגזר דינו, רשאי הנאשם להגיש ערעור על עצם ההרשעה או על העונש שקיבל ואף על פיצויים, אם נפסקו לחובתו.

  • בהתאמה, במקרה של זיכוי, רשאית פרקליטות המדינה להחליט על הגשת ערעור על כך. לפרקליטות גם הסמכות להגיש ערעור על העונש.
  • ככלל, נפגע העבירה זכאי בשלב הערעור לאותן הזכויות להן הוא זכאי בהליך הראשוני (כגון הזכות לנוכחות בדיון בדלתיים סגורות).
  • כאשר בגזר הדין נפסקו לחובתו של הנאשם פיצויים והוא החליט לערער, חובה עליו לצרף את נפגע העבירה כמשיב רשמי לערעור. משמעות הדבר היא שנפגע העבירה או בא כוחו הופכים לצד רשמי להליך, ויכולים לטעון אף הם לפני בית המשפט אליו הוגש הערעור של הנאשם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בשלב הערעור, הפרקליטות הממונה על התיק היא המחויבת לספק את המידע והזכויות של נפגע העבירה בהליך הערעור.
דוגמה
  • אם הערעור מתנהל בבית המשפט המחוזי, פרקליטות המחוז היא הגורם אליו יש לפנות.
  • אם הערעור נדון בפני בית המשפט העליון, פרקליטות המדינה היא הגורם המוסמך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה