בנסיבות מיוחדות, עשויות שעות הנסיעה אל מקום העבודה וממנו להיחשב כשעות עבודה המזכות בשכר
זמן הנסיעה לעבודה עשוי להיחשב כזמן עבודה כשעובד נדרש להתחיל את יום עבודתו אצל לקוחות המעסיק (לדוגמה עובד המשמש כסוכן נוסע) ושעות הנסיעה הן רבות ומהנסיבות עולה שהמעסיק והעובד התכוונו ששעות נסיעה אלו יהוו חלק משעות העבודה בשכר

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בחיפה
שם התיק:סעש (חי') 26730-10-12‏
תאריך:20.12.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד הועסק אצל החברה כסוכן מכירות החל מיום 26.10.2005 ועד למועד פיטוריו ביום 01.06.2012.
 • העובד שימש כסוכן נוסע, ולא נדרש להתייצב במשרדי החברה בתחילת יום העבודה ובסיומו, אלא הוא התחיל וסיים את יום עבודתו אצל לקוחות החברה.
 • בהסכם העבודה בין הצדדים, התחייב העובד לשעות עבודה רבות:
  • בימים א'-ה' 12 שעות, ובימי ו' 5.5 שעות.
  • החל מפברואר 2009 התבקש העובד שלא להמשיך ולעבוד בימי שישי, אך המשיך לבצע שעות נוספות רבות באמצע השבוע.
  • בחמשת החודשים האחרונים לעבודה עבד בימים אלה עד השעה 18:00 בלבד.
 • לאחר סיום עבודתו הגיש העובד תביעה כנגד את החברה, בין היתר לתשלום גמול עבור שעות נוספות:
  • העובד טען שעבד שעות נוספות רבות מעבר למכסת שעות העבודה הקבועה בחוק, וזאת מבלי ששולם לו גמול. לטענת העובד בחישוב השעות הנוספות יש לכלול גם את שעות הנסיעה שלו ללקוחות החברה בתחילת יום העבודה וסיומו.
 • החברה הכחישה את שעות העבודה של העובד וטענה שהשכר שנקבע בהסכם העבודה כולל אף את זמני הנסיעות של התובע ואין לשלם שעות נוספות עבור שעות הנסיעה לעבודה.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • ככלל, שעות בהן עשה עובד דרכו אל מקום העבודה אינן שעות עבודה המזכות בתשלום שכר אלא אם קבעו הצדדים אחרת.
 • יחד עם זאת, ייתכנו נסיבות בהן יהא מקום לחרוג מן הכלל ולהכיר בשעות הנסיעה כחלק משעות העבודה.
 • במקרה זה, התקיימו נסיבות מיוחדות מהם עולה כי שעות הנסיעה לעבודה מהוות חלק משעות העבודה והעובד זכאי לשכר עבור שעות אלה:
  • העובד שימש כסוכן נוסע בכל אזור הצפון ונסיעותיו היו באורך משתנה, לפי מיקום הלקוח. זמן הנסיעות לעבודה ומהעבודה היה רב והגיע במקרים חריגים עד כדי זמן נסיעה או חזרה של שעה וחצי - שעתיים. בנוסף, בהתאם לחוזה העבודה, נדרש התובע לעבוד שעות עבודה רבות מדי יום ביומו.
  • לאור העובדה שמדובר במשך זמן נסיעה ניכר מדי יום, ולנוכח היקף שעות העבודה הרב שנדרש מהתובע, סביר להניח שזמן הנסיעה לעבודה וממנה מהווה חלק משעות העבודה.
  • מהתנהגות הצדדים לאורך השנים ומתמליל שיחה בין העובד למנהל החברה ניתן ללמוד כי הייתה הבנה בין הצדדים ששעות הנסיעה לעבודה הן חלק מזמן העבודה.
 • לאור האמור לעיל, פסק בית הדין האזורי לעבודה כי בנסיבות העניין שעות הנסיעה הן חלק משעות עבודתו של התובע והוא זכאי לגמול שעות נוספות עבורם.

משמעות

 • בנסיבות מיוחדות, כגון שעות נסיעה רבות או עובד המועסק כסוכן נוסע וכו', ובמקרים שהדבר משתמע מכוונת המעסיק והעובד, ייחשבו שעות הנסיעה אל מקום העבודה כשעות עבודה המזכות בשכר.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.