ככלל, שעות הנסיעה של עובד אל מקום העבודה ובחזרה אינן שעות עבודה המזכות בתשלום שכר, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה
עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן יהיה מקום לחרוג מהכלל ולהכיר בשעות הנסיעה לעבודה כחלק משעות העבודה
זמן הנסיעה לעבודה עשוי להיחשב כזמן עבודה, אם העובד נדרש להתחיל את עבודתו אצל לקוח של המעסיק, שעות הנסיעה אל הלקוח הן רבות, ומהנסיבות עולה כי הצדדים התכוונו ששעות נסיעה אלו יהוו חלק משעות העבודה
עובד אינו זכאי לשכר עבור שעות טיסה לעבודה בחו"ל כשהן מעבר לשעות יום העבודה, אלא בנסיבות מיוחדות
למידע נוסף ראו רשימת פסקי דין בהמשך


סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר שעות עבודה כזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה.

 • על כן ככלל, שעות שבהן עשה עובד את דרכו אל מקום העבודה ומהעבודה, אינן שעות עבודה המזכות בתשלום שכר, אלא אם קבעו הצדדים אחרת.
 • יחד עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן יהיה מקום לחרוג מהכלל ולהכיר בשעות הנסיעה כחלק משעות העבודה, ובמקרה זה יש לשלם עבורן שכר.
 • בכל מקרה זכאי העובד להחזר הוצאות נסיעה עבור הנסיעות מביתו אל מקום העבודה ובחזרה.

נסיבות שבהן שעות הנסיעה של העובד לעבודה עשויות להיחשב כשעות עבודה המזכות בתשלום שכר

 • מהפסיקה עולה כי בנסיבות מסוימות עשויות שעות הנסיעה של העובד להיחשב כשעות עבודה המזכות בתשלום שכר.
דוגמה
 • כשבהסכם העבודה הקיבוצי החל על העובד או בחוזה העבודה האישי הסכימו הצדדים שהעובד זכאי לשכר עבור שעות הנסיעה לעבודה או מהעבודה.
 • כשהעובד אינו נדרש להתחיל את יום עבודתו במשרדי המעסיק, אלא אצל לקוחות של המעסיק (למשל, עובד המשמש כסוכן נוסע) וזמן הנסיעה ללקוחות החברה הוא רב, במיוחד אם העובד נדרש לעבוד היקף שעות רב בהתאם לחוזה העבודה.
 • כשמהתנהגות הצדדים (העובד והמעסיק) לאורך השנים עולה כי הייתה הבנה בין הצדדים על כך ששעות הנסיעה לעבודה הן חלק מזמן העבודה.

שעות טיסה לעבודה בחו"ל

 • הכלל שעל פיו שעות הנסיעה לעבודה אינן מהוות חלק משעות העבודה, חל גם על שעות טיסה לעבודה בחו"ל - עובד שעושה את דרכו אל מקום העבודה בטיסה אינו זכאי לתשלום שכר עבור שעות אלה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם עבודה קיבוצי החל על העובד או בהסכם העבודה האישי.
 • כאשר שעות הטיסה חופפות את שעות יום העבודה, זכאי העובד לתשלום שכר רגיל עבור יום העבודה, שכן אין לפגוע בשכרו של העובד עקב שעות הטיסה.
דוגמה
 • עובד טס ביום ראשון בלילה בטיסת לילה לניו-יורק לצורך פגישה עסקית מטעם המעסיק - במקרה זה העובד לא זכאי לשכר עבור שעות הטיסה אלא אם נקבע אחרת בהסכם עבודה קיבוצי החל עליו או בהסכם העבודה האישי.
 • עובד טס ביום ראשון בבוקר לניו-יורק לצורך פגישה עסקית מטעם המעסיק - במקרה זה העובד זכאי לשכר עבור יום הטיסה ואין לנכות שכר ממשכורתו בגין שעות הטיסה, שבהן לכאורה לא עבד.
 • עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן יש מקום לחרוג מהכלל ולהכיר בשעות טיסה שהן מחוץ לשעות יום העבודה, כחלק משעות העבודה. בבואו לבחון סוגיה זו יבחן בית הדין לעבודה, בין היתר, את השאלות הבאות:
  • האם במועד חתימת חוזה העבודה העובד ידע שעבודתו תהיה כרוכה בנסיעות לחו"ל, וקיבל על עצמו את התפקיד ביודעו זאת?
  • מהו היקף שעות הטיסה של העובד? האם הטיסות לחו"ל היו שגרת יומו של העובד או חריג לה?
  • מהו שכרו של העובד והאם שכר זה משקף תמורה ראויה עבור נכונותו של העובד לצאת לחו"ל לצורך עבודתו?
  • האם שכרו הרגיל של העובד נפגע עקב טיסותיו לחו"ל?

מי זכאי?

 • כלל העובדים.

חשוב לדעת

 • עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה כדי להגיע למקום העבודה, ללא קשר לשאלה אם הוא זכאי גם לשכר עבודה עבור שעות הנסיעה.
 • במקרים מסוימים עשוי זמן הנסיעה מלקוח אל לקוח להיחשב כזמן עבודה המזכה בשכר.
דוגמה
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי מטפל סיעודי שנדרש במהלך עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, יקבל שכר עבור זמן הנסיעה בין המטופלים, בתנאי שמדובר בזמן קצר שאינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים - לקריאת פסק הדין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים