אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

יחידים ומשפחות שהכנסתם הכללית נמוכה עשויים להיות פטורים מתשלום מס על הכנסות מריבית של תכניות חיסכון או פיקדונות
למידע נוסף, ראו הקלות במס הכנסה לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות (סעיף 3.2) באתר רשות המסים


יחידים מעל גיל 18 ומשפחות שכלל הכנסותיהם ברוטו לא עולה על 62,160 ש"ח (נכון לשנת 2018), זכאים לפטור ממס על הכנסות מריבית של תכניות חיסכון או פיקדונות.

 • גובה הפטור המקסימלי הוא 13,320 ש"ח. אם גובה המס שאותו אדם נדרש לשלם בגין הרבית על תכנית החיסכון או הפקדונות עולה על סכום זה, ישלם אותו אדם את ההפרש בין גובה המס שחושב לו לבין 13,320.
 • למי שהכנסתם השנתית ב- 2018 עולה על 62,160 ש"ח, יופחת סכום ההכנסה שמעל ל- 62,160 ש"ח מתוך סכום הפטור .
דוגמה
 • בשנת המס 2018 הכנסותיו של גבר רווק היו בסך 60,000 ש"ח ברוטו, כולל הכנסה בסך 5,000 ש"ח מריבית של תכנית חיסכון.
 • ההכנסה מהריבית מחויבת במס בשיעור 25% ולכן גובה המס שעליו לשלם הוא 1,250 ש"ח (לפי החישוב 25% X‏ 5,000.
 • מכיוון שגובה המס (1,250 ש"ח) נמוך מגובה הפטור המקסימלי, יהיה אותו אדם פטור מתשלום המס על הריבית.
דוגמה
הכנסה מעל 62,160 ש"ח
 • בשנת המס 2018 הכנסותיו של גבר רווק היו בסך 63,000 ש"ח ברוטו, כולל הכנסה בסך 5,000 ש"ח מריבית של תכנית חיסכון.
 • ההכנסה מהריבית מחויבת במס בשיעור 25% ולכן גובה המס שעליו לשלם הוא 1,250 ש"ח (לפי החישוב 25% X‏ 5,000.
 • מכיוון שגובה המס (1,250 ש"ח) נמוך מגובה הפטור המקסימלי, אמור להינתן פטור מתשלום המס על הריבית.
 • עם זאת, מכיוון שההכנסתו הכוללת על התקרה שנקבעה לפטור ב-840 ש"ח (63,000 פחות 62,160), יופחת סכון זה (840 ש"ח) מתוך הסכום הפטור (1,250 ש"ח).
 • הסכום הפטור ממס יעמוד על 410 ש"ח (1250-840).
 • אוי הכוונה שיש להפחית את התקרה מ-13,320 וז התקרה הופכת להיות 13,320-840 כלומר12480 ואז זה הרבה יותר הגיוני
 • סה"כ יהיה סכום הכנסתם מהריבית, שיש עליה פטור ממס.
 • מכיוון שגובה המס (1,250 ש"ח) נמוך מגובה הפטורמ המקסימלי, יהיה אותו אדם פטור מתשלום המס על הריבית.


דוגמה
 • בשנת 2018 כלל הכנסותיהם של בני זוג הסתכמו ב- 70,000 ש"ח ברוטו, כולל הכנסה בסך 60,000 ש"ח מריבית של פיקדונות.
 • בשנה זו נקבעה תקרת הכנסות של 62,160 ש"ח לצורך הפטור ונקבע סכום מירבי של 13,320 ש"ח לריבית.
 • הכנסותיהם של בני הזוג עלו על התקרה שנקבעה לפטור ב- 7,840 ש"ח (70,000 פחות 62,160) ולכן סכום זה יופחת מתוך סכום הכנסתם מהריבית, שיש עליה פטור ממס.
 • סכום ההכנסה מריבית שתהיה פטורה ממס יהיה, לאחר ההפחתה, 2,160 ש"ח (10,000 פחות 7,840).

מי זכאי?

 • יחידים מעל גיל 18 או משפחות שכלל הכנסותיהם (כולל הכנסות ילדים עד גיל 18 במשפחה) אינן עולות על התקרה שנקבעה לגבי אותה שנת מס.
 • תקרת ההכנסה מתיחסת להכנסה ברוטו מכל מקור שהוא, כגון: הכנסות מריבית, מקצבאות הביטוח הלאומי (שפטורות ממס ושאינן פטורות ממס) וכו'.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את הפטור בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • במהלך השנה שבה התקבלוה הכנסות מהרבית, ניתן להגיש בקשה מראש לתיאום מס על ההכנסות במהלך השנה. למידע נוסף, ראו תיאום מס הכנסה.
  • אם חלפה שנת המס שבה התקבלו ההכנסות, ניתן להגיש בקשה להחזר מס על השנה שחלפה. למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה, ראו החזר מס הכנסה.
טיפ
ניתן למצוא את סכום התקרה שנקבעה לשנת מס מסוימת במדריכי דע זכויותיך וחובותיך.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים