אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובר זר בתחום הסיעוד המועסק ביום הבחירות לכנסת ה-23, זכאי לשכר רגיל עבור עבודתו באותו יום (02.03.2020)
עובדים זרים בתחומים אחרים שאינם סיעוד וכן עובדי סיעוד ישראליים, עשויים להיות זכאים לתשלום שכר מוגדל אם יעבדו ביום הבחירות


עובדים זרים בתחום הסיעוד אשר עובדים ביום הבחירות לכנסת ה-23 (02.03.2020) יקבלו שכר רגיל עבור עבודתם, לא יהיו זכאים לשכר מוגדל או יום חופשה חלופי (בניגוד לעובדים אחרים).


שימו לב
לפי הודעת דוברות ראש הממשלה, ראש הממשלה חתם על תקנות הקובעות כי עובד זר בתחום הסיעוד יקבל תשלום רגיל עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת ה-23 (02.03.2020), ולא יהיה זכאי לשכר מוגדל או ליום חופשה חלופי. התקנות טרם אושרו בוועדת הכספים של הכנסת וטרם פורסמו באופן רשמי. אנו נעדכן את המידע באתר לכשיפורסמו.

מי זכאי?

שימו לב
עובד סיעוד ישראלי וכן עובד זר בתחום שאינו סיעוד עשויים להיות זכאים לתשלום שכר מוגדל אם יעבדו ביום הבחירות. למידע נוסף ראו תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

חשוב לדעת

  • הזכאות לשכר רגיל (ולא לשכר מוגדל) רלוונטית למערכת הבחירות לכנסת ה-23 בלבד. עובד זר בסיעוד שהועסק אצל מעסיקו ביום הבחירות במערכות הבחירות הקודמות, היה זכאי לשכר מוגדל עבור עבודתו בימים אלה, כמו כל עובד אחר.
  • למידע על הזכות לשבתון או לשכר מוגדל לעובדים אחרים שאינם עובדי סיעוד זרים המועסקי ביום הבחירות ראו:

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים