יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שבו אין חובה לעבוד, ולא מנוכה על כך יום חופש
עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים אינם זכאים ליום שבתון, אך יש לאפשר להם להצביע במהלך יום העבודה
מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון (מלבד עובדים זרים שייעדרו מעבודתם ביום הבחירות)
מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר
למידע נוסף ראו סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת וסעיפים 71א, 136 ו-136א לחוק הבחירות לכנסת, תשכ"ט-1969


יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שניתן לא לעבוד בו מבלי שינוכה על כך יום חופש.

 • הבחירות לכנסת ה-25 נערכו ביום שלישי, ז' בחשוון התשפ"ג 01.11.2022.
 • יום השבתון אינו חל על עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים הציבוריים.
  • מעסיק של עובד בעל זכות בחירה, אשר עובד בשירותים אלו ביום הבחירות, חייב לאפשר לעובד להגיע לקלפי כדי להצביע.

מי זכאי לשבתון?

שימו לב
החוק מבחין בין עובדים ישראלים לעובדים זרים, שאינם אזרחים ישראליים:
 • בהתאם לחוק הבחירות לכנסת עובדים זרים המועסקים בענפים הבאים אינם זכאים ליום שבתון: סיעוד (המועסק בבית המטופל ולא במוסד סיעודי), מלונאות, הסעדה, בניין, חקלאות או תעשייה.
 • עובדים זרים בענפים אלה שיעבדו ביום הבחירות יהיו זכאים לשכרם הרגיל בלבד.
 • עובדים שייעדרו מהעבודה ביום זה זכאים לתשלום רגיל בעד ההיעדרות, בהתאם לחוקי העבודה, ובתנאי שההיעדרות נובעת מאחת הסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג, מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית, אבל, היעדרות מותרת לפי חוק עבודת נשים.

מי עובדים ביום הבחירות?

 • עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים הבאים:
  • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
  • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
  • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
  • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
  • שירותי התקשורת.
  • מפעלי מים וחשמל.
  • אספקת דלק והעברתו.
  • תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
  • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
  • הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
  • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 14:00 בצהריים (עד 8 שעות).
  • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
  • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
  • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
  • שירותי קבורה.
  • מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוקי הבחירות, וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
  • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

שעות השבתון

 • החוק קובע כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך אינו מגדיר את שעות השבתון.
 • לאור העובדה ששעות ההצבעה שנקבעו בחוק הן מ-07:00 עד 22:00, מקובל להתיחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00. (ראו גם הנחיות משרד העבודה בנוגע ליום הבחירות לכנסת).
 • עם זאת, יש המפרשים את "יום הבחירות" כיום שמתחיל אחרי חצות הלילה של היום שקדם לו ומסתיים בחצות הלילה של אותו יום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

תשלום עבור ההיעדרות ביום השבתון

 • על פי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת, עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
שימו לב
להוראת חוק זו קיימות 2 פרשנויות אפשריות:
 1. רק עובד שעבד בפועל לפחות 14 ימי עבודה רצופים לפני הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר עבור יום זה. (חשוב להדגיש כי רוב העובדים במשק אינם עובדים 14 ימים רצופים שכן הם זכאים לימי מנוחה שבועית שבהם אינם עובדים ועל כן ספק אם זו כוונת החוק).
 2. כל עובד אשר בינו לבין המעסיק קיימים לפחות 14 ימים של יחסי עבודה (כלומר לעובד יש ותק בעבודה של לפחות 14 ימים), זכאי לשכר אם נעדר מהעבודה עקב יום השבתון, כולל עובדים במשרה חלקית המועסקים בחלק מהשבוע ולכן עבדו בפועל רק בחלק מתוך 14 הימים שלפני הבחירות. פרשנות זו עולה בקנה אחד עם הפרשנות שנפסקה לגבי חוקים אחרים הנוקטים בלשון דומה (כגון חוק פיצויי פיטורים).
סוגיה זו טרם נדונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון ועל כן טרם ניתנה הלכה מחייבת.
 • גם עובד שהועסק בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
 • אם עובד מועסק רק בחלק מימי השבוע ויום הבחירות מתקיים ביום שהוא לא היה אמור לעבוד בו, העובד לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום השבתון, שכן ממילא לא אמור היה להשתכר בו.
דוגמה
 • הבחירות לכנסת התקיימו ביום ג'.
 • עובד במשרה חלקית המועסק בימים א', ב' ו-ה' במקום העבודה, לא יהיה זכאי לשכר עבור יום השבתון ביום הבחירות, שכן ממילא לא היה אמור לעבוד באותו יום.
 • עובדת במשק בית שמועסקת פעם בשבוע בימי שני (ולא עובדת בימי שלישי) לא תהיה זכאית לשכר עבור השבתון ביום הבחירות, שכן ממילא לא היתה אמורה לעבוד אצל המעסיק באותו יום.
אזהרה
אסור למעסיק לנכות יום חופש משכרו של עובד אשר זכאי לשבתון ביום הבחירות ונעדר מעבודתו ביום זה.

תשלום עבור ההיעדרות ביום השבתון לעובדים זרים

 • החוק מבחין בין עובדים ישראלים לעובדים זרים, שאינם אזרחים ישראליים.
 • בהתאם לחוק הבחירות לכנסת עובדים זרים המועסקים בענפים הבאים אינם זכאים ליום שבתון: הסיעוד הביתי, מלונאות, הסעדה, בניין, חקלאות או תעשייה.
 • עובדים זרים שייעדרו מהעבודה ביום זה זכאים לתשלום רגיל בעד ההיעדרות, בהתאם לחוקי העבודה, ובתנאי שההיעדרות נובעת מאחת הסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג, מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית, אבל, היעדרות מותרת לפי חוק עבודת נשים.

חישוב התשלום לעובד שעתי (שמקבל משכורת לפי שעות)

 • עובד שעתי (שמשולם לו שכר לפי מספר השעות שעבד בפועל בכל חודש) העונה על תנאי הזכאות, זכאי לקבל ביום הבחירות את השכר היומי שהיה מקבל אילו עבד באותו יום.
 • החוק אינו מתייחס לשאלה כיצד מחשבים את התשלום עבור יום השבתון לעובד שעתי, שמספר שעות העבודה שלו משתנה ואינו קבוע (ולכן שכרו היומי עשוי להשתנות מיום ליום).
 • ישנן כמה דרכים שבהן נוהגים לחשב את השכר היומי הממוצע לעובד שעתי:
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-3 החודשים האחרונים, כפול השכר השעתי האחרון.
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-12 החודשים האחרונים ,כפול השכר השעתי האחרון.
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-3 החודשים המלאים ביותר מתוך 12 החודשים האחרונים, כפול השכר השעתי האחרון.

הפרת הזכות

טיפ
ניתן להיעזר באחד מארגוני הסיוע בתחום התעסוקה.

תשלום עבור עבודה ביום השבתון

תשלום עבור מילואים ביום השבתון

 • שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את תשלום המילואים, ובנוסף לקבל מהמעסיק את שכרו הרגיל עבור יום השבתון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים