הקדמה:

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שבו אין חובה לעבוד, ולא מנוכה על כך יום חופש
עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים אינם זכאים ליום שבתון, אך יש לאפשר להם להצביע במהלך יום העבודה
מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון (מלבד עובדים זרים בתחום הסיעוד שייעדרו מעבודתם ביום הבחירות לכנסת ה-23)
מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר
למידע נוסף ראו סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת וסעיפים 71א ו-136 לחוק הבחירות לכנסת, תשכ"ט-1969


יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שניתן לא לעבוד בו מבלי שינוכה על כך יום חופש.

 • הבחירות לכנסת ה-23 יערכו ביום שני, ו' באדר התש"ף 02.03.2020.
 • יום השבתון אינו חל על עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים הציבוריים.
  • מעסיק של עובד בעל זכות בחירה, אשר עובד בשירותים אלו ביום הבחירות, חייב לאפשר לעובד להגיע לקלפי על מנת להצביע.

מי זכאי לשבתון?

שימו לב
החוק אינו מבחין בין סוגים שונים של עובדים או מעסיקים, לפיכך הזכות לשבתון (כלומר הזכות לא להגיע לעבודה ביום הבחירות) נתונה לכל עובד, גם אם אין לו זכות לבחור, כולל עובדים זרים ובני נוער.

מי עובדים ביום הבחירות?

 • עובדים בשירותי התחבורה.
 • עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים הבאים:
  • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
  • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
  • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
  • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
  • שירותי התקשורת.
  • מפעלי מים וחשמל.
  • אספקת דלק והעברתו.
  • תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
  • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
  • הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
  • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
  • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
  • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
  • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
  • שירותי קבורה.
  • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

שעות השבתון

 • החוק קובע כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך אינו מגדיר את שעות השבתון.
 • לאור העובדה ששעות ההצבעה שנקבעו בחוק הן מ-07:00 עד 22:00, מקובל להתיחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00. (ראו גם הנחיות משרד העבודה בנוגע ליום הבחירות לכנסת).
 • עם זאת, יש המפרשים את "יום הבחירות" כיום שמתחיל אחרי חצות הלילה של היום שקדם לו ומסתיים בחצות הלילה של אותו יום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

תשלום עבור יום השבתון

 • על פי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת, עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
שימו לב
להוראת חוק זו קיימות 2 פרשנויות אפשריות:
 1. רק עובד שעבד בפועל לפחות 14 ימי עבודה רצופים לפני הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר עבור יום זה. (חשוב להדגיש כי רוב העובדים במשק אינם עובדים 14 ימים רצופים שכן הם זכאים לימי מנוחה שבועית שבהם אינם עובדים ועל כן ספק אם זו כוונת החוק).
 2. כל עובד אשר בינו לבין המעסיק קיימים לפחות 14 ימים של יחסי עבודה (כלומר לעובד יש ותק בעבודה של לפחות 14 ימים), זכאי לשכר אם נעדר מהעבודה עקב יום השבתון, כולל עובדים במשרה חלקית המועסקים בחלק מהשבוע ולכן עבדו בפועל רק בחלק מתוך 14 הימים שלפני הבחירות. פרשנות זו עולה בקנה אחד עם הפרשנות שנפסקה לגבי חוקים אחרים הנוקטים בלשון דומה (כגון חוק פיצויי פיטורים).
סוגיה זו טרם נדונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון ועל כן טרם ניתנה הלכה מחייבת.
 • החוק אינו מבחין בין סוגים שונים של עובדים או מעסיקים, לפיכך הזכות לתשלום עבור יום ההיעדרות בשל השבתון נתונה לכל עובד, שהשלים 14 ימי עבודה אצל המעסיק או במקום העבודה, גם אם אין לו זכות לבחור, כולל בני נוער ועובדים זרים.
 • למרות זאת, בבחירות לכנסת ה-23 שיתקיימו ב-02.03.2020 עובדים זרים בתחום הסיעוד שייעדרו מעבודתם ביום הבחירות, לא יהיו זכאים לשכר עבור יום זה.
 • עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד מהמוסדות הציבוריים או בענפים שהשבתון לא חל עליהם, 14 ימים לפחות מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, זכאי לשכר עבור יום השבתון.
אזהרה
אסור למעסיק לנכות יום חופש משכרו של עובד אשר זכאי לשבתון ביום הבחירות ונעדר מעבודתו ביום זה.

חישוב התשלום לעובד שעתי (שמקבל משכורת לפי שעות)

 • עובד שעתי (שמשולם לו שכר לפי מספר השעות שעבד בפועל בכל חודש) העונה על תנאי הזכאות, זכאי לקבל ביום הבחירות את השכר היומי שהיה מקבל אילו עבד באותו יום.
 • החוק אינו מתייחס לשאלה כיצד מחשבים את התשלום עבור יום השבתון לעובד שעתי, שמספר שעות העבודה שלו משתנה ואינו קבוע (ולכן שכרו היומי עשוי להשתנות מיום ליום).
 • ישנן כמה דרכים שבהן נוהגים לחשב את השכר היומי הממוצע לעובד שעתי:
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-3 החודשים האחרונים, כפול השכר השעתי האחרון.
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-12 החודשים האחרונים ,כפול השכר השעתי האחרון.
  • מספר השעות חלקי מספר הימים שהעובד עבד בפועל ב-3 החודשים המלאים ביותר מתוך 12 החודשים האחרונים, כפול השכר השעתי האחרון.

הפרת הזכות

טיפ
ניתן להיעזר באחד מארגוני הסיוע בתחום התעסוקה.

תשלום עבור עבודה ביום השבתון

תשלום עבור מילואים ביום השבתון