מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לחלופין לשכר רגיל עבור עבודתו ושעות חופשה במועד אחר
עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד (ומועסקים בבית המטופל), המלונאות, ההסעדה, הבניין, החקלאות או התעשייה, זכאים לתשלום רגיל עבור עבודה ביום הבחירות, והם אינם זכאים ליום חופשה חלופי או לתוספת שכר
יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך
מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות ונעדר מעבודתו ביום הבחירות, זכאי לשכר רגיל עבור יום השבתון למרות שנעדר מהעבודה


על פי פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה, ונוהג שהשתרש בין ארגוני ההסתדרות והמעסיקים וכן על פי ההוראות הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה ופרשנות שניתנה על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המעסיקים משלמים למי שעובדים ביום הבחירות שכר בשיעור של 200%, או לחלופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודתם בפועל ביום זה.

 • מכיוון שהתשלום המוגדל (בגובה 200%) עבור עבודה ביום הבחירות מורכב מתשלום של 100% בגין שעות העבודה הרגילות שהעובד עבד בפועל ותמורה נוספת של 100% אותה זכאי היה העובד לקבל גם אלמלא עבד, הפרשנות המקובלת היא כי רק עובדים הזכאים ליום שבתון ביום הבחירות, שהתבקשו על-ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, זכאים לתגמול בגובה של 200% עבור שעות עבודתם ביום הבחירות.
 • עובד שאינו זכאי לתשלום עבור יום השבתון והועסק ביום הבחירות יהיה זכאי לשכרו הרגיל בלבד.
 • נוהג זה של תשלום 200% עבור שעות עבודה ביום הבחירות לכנסת חל גם על עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות, למרות שהם אינם זכאים לשבתון.
 • הוראות אלה חלות הן על עובדים במשכורת חודשית קבועה והן על עובדים במשכורת לפי שעה.
 • עובד שהועסק ביום הבחירות ושולם לו שכר בגובה 200% עבור יום זה, יהיה זכאי לתשלום זכויות סוציאליות עבור שעות העבודה הרגילות (100%) בלבד, ולא עבור 100% התמורה הנוספת.
שימו לב
 • עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד (המועסקים בסיעוד בבית המטופל ולא במוסד סיעודי), המלונאות, ההסעדה, הבניין, החקלאות או התעשייה, אינם זכאים לשבתון ביום הבחירות.
 • עובדים אלה יהיו זכאים לשכרם הרגיל, ואם ייעדרו מהעבודה ביום זה הם יהיו זכאים לשכר בתנאי שהם זכאים לו לפי חוקי העבודה, צו הרחבה, הסכם או הסדר קיבוצי.

מי זכאי?

 1. עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות (לפירוט השירותים).
 2. עובדים הזכאים לתשלום עבור השבתון ביום הבחירות (כולל בני נוער), שהתבקשו ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לנותני השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות. במקרים אלו ייתכן שהעובד והמעסיק יסכימו על שכר הגבוה מ-200%.
שימו לב
החוק מבחין בין עובדים ישראלים לעובדים זרים, שאינם אזרחים ישראליים:
 • בהתאם לחוק הבחירות לכנסת עובדים זרים המועסקים בענפים הבאים אינם זכאים ליום שבתון: בסיעוד ביתי, מלונאות, הסעדה, בניין, חקלאות או תעשייה.
 • עובדים זרים בענפים אלה שיעבדו ביום הבחירות יהיו זכאים לשכרם הרגיל בלבד.
 • עובדים זרים שייעדרו מהעבודה ביום זה זכאים לתשלום רגיל בעד ההיעדרות, בהתאם לחוקי העבודה, ובתנאי שההיעדרות נובעת מאחת הסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג, מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית, אבל, היעדרות מותרת לפי חוק עבודת נשים.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
ניתן להיעזר באחד מארגוני הסיוע בתחום התעסוקה.

תשלום עבור שעות עבודה נוספות ביום הבחירות

עובד שמקבל שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה

 • אם העובד מקבל עבור עבודתו ביום הבחירות שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה, אזי הגמול עבור השעות הנוספות מחושב מתוך שכר הבסיס ליום עבודה רגיל:
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 125% משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 150% משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
דוגמה
 • עובד המשתכר 40 ₪ לשעה ביום רגיל מועסק ביום הבחירות.
 • העובד מקבל עבור שעות עבודתו הרגילות ביום הבחירות 40 ₪ לשעה, ובנוסף שעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
 • אם הוא יעבוד שעות נוספות, הוא יקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות 50 ₪ לשעה (125% X‏ 40 ₪), ובנוסף שעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
 • עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, יקבל העובד 60 ₪ לכל שעה (150% X‏ של 40 ₪) ובנוסף שעות חופשה כמספר שעות עבודתו.

עובד שמקבל שכר כפול

 • אם העובד מקבל שכר כפול עבור עבודתו ביום הבחירות (ולא שכר רגיל+שעות חופשה), קיימות מספר פרשנויות לגבי אופן חישוב הגמול עבור השעות הנוספות, כפי שיפורט להלן.
שימו לב
סוגיה פרשנית זו טרם נידונה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון ועל כן טרם ניתנה הלכה מחייבת לגביה.

פרשנות מס' 1

 • על פי החוק עובדים זכאים לתוספת תשלום של 25% או 50% משכרם הרגיל עבור עבודה בשעות נוספות.
 • לפי הפרשנות הראשונה, השכר הרגיל עבור יום עבודה ביום הבחירות הנו 200%.
 • לפי פרשנות זו, עבור 2 השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לתשלום בשיעור 250% (שהם 125% מתוך שכר של 200%), ועבור השעות הנוספות מעבר ל-2 השעות הנוספות הראשונות, לשכר בשיעור 300% (שהם 150% משכר של 200%).
דוגמה
 • עובד המשתכר 30 ₪ לשעה ביום רגיל. שכרו היומי הרגיל הוא 255 ₪ (30 ₪ X‏ 8.5 שעות).
 • אם אותו עובד מועסק ביום הבחירות, יעמוד שכר הבסיס על 60 ₪ לשעה (200% X‏ 30 ₪), כלומר 510 ₪ ליום של 8.5 שעות.
 • אם הוא יעבוד שעות נוספות, הוא יקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות 75 ₪ לשעה (250% X‏ 30 ₪).
 • עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות יקבל העובד 90 ₪ לכל שעה (300% X‏ 30 ₪).

פרשנות מס' 2

 • לפי פרשנות זו, שכר הבסיס שממנו מחושב גמול השעות הנוספות הוא 100% מהשכר הרגיל (ולא 200%), שכן התשלום הכפול בשיעור 200% מורכב מ-100% עבור יום השבתון (שאותו היה מקבל בכל מקרה גם אלמלא עבד ביום הבחירות) ו-100% נוספים בגין העבודה בפועל ביום הבחירות.
 • הגמול עבור השעות הנוספות משולם רק על העבודה בפועל, ולכן:
  • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לתשלום 125% (ובנוסף 100% שהעובד היה מקבל גם אם לא היה עובד באותו יום) - ובסה"כ 225% לשעה.
  • עבור שעות העבודה הנוספות שמעבר ל-2 השעות הנוספות הראשונות, זכאי העובד לתשלום 150% (ובנוסף 100% שהעובד היה מקבל גם אם לא היה עובד באותו יום) - ובסה"כ 250%.
דוגמה
 • שכרו של עובד הוא 30 ₪ לשעה ביום רגיל. שכרו היומי הרגיל הוא 255 ₪ (30 ₪ X‏ 8.5 שעות).
 • אם אותו עובד מועסק ביום הבחירות 11.5 שעות (כלומר יום מלא + 3 שעות נוספות), השכר שיקבל עבור עבודתו בפועל יהיה:
  • על 8.5 השעות הראשונות יקבל את 200% משכרו הרגיל, כלומר 60 ₪ לשעה.
  • על השעתיים הנוספות הראשונות יקבל 67.50 ₪ לשעה (225% X‏ 30 ₪).
  • עבור השעה הנוספת השלישית יקבל העובד 75 ₪ (250% X‏ 30 ₪).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • דמ (י-ם) 1990/01 באתר נבו - עובד שחויב לעבוד ביום הבחירות זכאי לכפל תשלום - בגין יום השבתון ובגין העבודה באותו יום (ראו סעיף 3).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים