הקדמה:

אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו 18 שנים ואינו נמצא בשירות סדיר, חייב בשירות מילואים
  • לפי סעיף 4 לחוק שירות המילואים, החובה לשרת במילואים חלה על אזרח ישראלי או תושב קבוע העונה על כל התנאים הבאים:
    • בגיר (מלאו לו 18 שנים).
    • הוא אינו בשירות סדיר.
    • הוא נמצא כשיר לשירות מילואים.
    • הוא לא קיבל פטור משירות מילואים.

חקיקה ונהלים