הקדמה:

אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו 18 שנים ואינו נמצא בשירות סדיר, חייב בשירות מילואים
  • החובה לשרת במילואים חלה על אזרח ישראלי או תושב קבוע העונה על כל התנאים הבאים:
    1. בגיר (מלאו לו 18 שנים).
    2. הוא אינו בשירות סדיר.
    3. הוא נמצא כשיר לשירות מילואים.
    4. הוא לא קיבל פטור משירות מילואים.

חקיקה ונהלים