אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו 18 שנים ואינו נמצא בשירות סדיר, חייב בשירות מילואים
 • החובה לשרת במילואים חלה על אזרח ישראלי או תושב קבוע העונה על כל התנאים הבאים:
  1. יוצא צבא.
  2. בגיר (מלאו לו 18 שנים).
  3. הוא אינו בשירות סדיר.
  4. הוא נמצא כשיר לשירות מילואים.
  5. הוא לא קיבל פטור משירות מילואים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים