אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
כדי לקדם את מתן ההפטר על חייב בפשיטת רגל להתנהל בתום לב, תוך שיתוף פעולה מלא מצדו וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו
התנהלות בחוסר תום לב עלולה להביא לביטול הליך פשיטת הרגל
התנהלות בחוסר תום לב יכולה גם להוות עבירה פלילית שדינה מאסר

תום הלב של חייב בפשיטת רגל במסגרת הליך פשיטת רגל שיזם החייב הינו גורם מאוד משמעותי בהחלטה אם ומתי יינתן הפטר לחייב.

אזהרה
התנהלות בחוסר תום לב עלולה להביא לביטול הליך פשיטת הרגל
בעוד שהתנהלות בתום לב תקדם את מתן ההפטר, התנהלות חסרת תום לב עלולה להביא לביטול ההליך שיזם החייב
 • תום הלב של החייב נבחן בשני שלבים: שלב יצירת החובות, והתנהלות החייב במהלך הליך פשיטת הרגל.
 • שלב יצירת החובות - בית המשפט יבחן האם חובות החייב (או מרביתם) נוצרו ללא כוונה רעה.
דוגמה
דוגמאות לחוסר תום לב בשלב יצירת החובות:
 • במהלך יצירת החובות בוצעו עבירות על החוק.
 • החייב נמנע הימנעות שיטתית מביצוע פסקי דין.
 • החוב של החייב נצבר תוך ביצוע פעולות הונאה ותרמית.
 • החייב נתן המחאות לספקים תוך ידיעה שההמחאות לא יכובדו בגלל מצבו הכלכלי.
 • התנהלות בהליך פשיטת הרגל - בית המשפט יבחן את התנהלות החייב לאורך ההליך.
 • דוגמה
  דוגמאות להתנהלות בתום לב במהלך ההליך:
  • שקיפות מצד החייב וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו.
  • שיתוף פעולה של החייב, סיוע לניהול מהיר של ההליך ומימוש הנכסים.
  • התייצבות לחקירה ומסירת מידע.
  • מיצוי כושר השתכרות - על החייב להתפרנס כמיטב יכולתו ובהתאם לכישוריו המקצועיים כדי להגדיל את הכנסותיו.
  • עמידה במסגרת הוצאות סבירה - חייב בפשיטת רגל מצופה לחיות בצורה צנועה, שאינה בזבזנית או ראוותנית.
  • קיום חובות החייב במהלך ההליך - על החייב מוטלות מספר חובות, בעיקרן עמידה בתשלומים חודשיים והגשת דו"חות.
   אי קיום החובות עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל.

  חשוב לדעת

  • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
  ראו גם

  מקורות משפטיים ורשמיים

  הרחבות ופרסומים