אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
צו ההפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מכל החובות שקדמו למתן ההפטר, מלבד מספר סוגי חובות
צו ההפטר אינו פוטר את החייב מחובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה ומחוב מזונות
במקרים חריגים יתכן ובית המשפט יפטור את החייב באופן חלקי או מלא מחוב מזונות

צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט לבקשת חייב בפשיטת רגל או לבקשת הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו (מנהל מיוחד או נאמן בפשיטת רגל).

 • צו ההפטר פוטר את החייב מכל חוב שנתבע בפשיטת הרגל או שניתן היה לתבוע בפשיטת הרגל, מלבד חובות שההפטר אינו חל עליהם.
 • צו ההפטר משמש להגנת החייב כנגד תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני פשיטת הרגל.
דוגמה
 • חייב ניהל הליך פשיטת רגל וקיבל הפטר.
 • לאחר קבלת ההפטר, פתח נושה של החייב בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב, ביחס לחוב שהיה קיים עוד לפני פשיטת הרגל.
 • החייב יוכל לטעון שניתן היה לתבוע את החוב במסגרת פשיטת הרגל, ולכן ההפטר חל עליו.
 • צו ההפטר פוטר רק את החייב עצמו, ולא אנשים אחרים כגון שותפים עסקיים או ערבים.
 • חובות שההפטר אינו חל עליהם

  • צו ההפטר פוטר את החייב מכל חוב שנתבע בפשיטת הרגל או שניתן היה לתבוע בפשיטת הרגל, מלבד חובות שההפטר אינו חל עליהם, והחייב יידרש לשלמם גם לאחר שניתן לו הפטר:
   1. קנסות - חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה, לרבות רשות מקומית, בשל קנס.
   2. חוב שנוצר במרמה - חוב או חבות שנוצרו במרמה שהחייב היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.
   3. חוב מזונות - חוב לפי פסק דין מזונות.
    • חוב המזונות אינו פטור גם אם החוב הוא למוסד לביטוח לאומי, אשר שילם לזכאי המזונות קצבת מזונות.
    • בית המשפט של פשיטת הרגל רשאי לפטור את החייב מחלק או מכל חוב המזונות. בתי המשפט ישתמשו בסמכות זו במקרים חריגים בלבד.
  דוגמה
  שיקולים למתן הפטר חריג מחוב המזונות כוללים:
  • גיל מבוגר של החייב
  • מצב בריאותי רעוע של החייב
  • מצב כלכלי טוב של זכאי המזונות

  גביית חובות שההפטר אינו חל עליהם לאחר ההפטר

  • אם נושה שההפטר אינו חל על החוב שלו הגיש תביעת חוב:
   • הנושה יקבל דיבידנד.
   • את יתרת החוב יוכל הנושה לגבות לאחר סיום הליך פשיטת הרגל.
  • אם נושה שההפטר אינו חל על החוב שלו לא הגיש תביעת חוב:
   • הנושה לא יקבל דיבידנד.
   • הנושה יוכל לגבות את מלוא החוב לאחר סיום הליך פשיטת הרגל.

  הפטר מותנה

  הפטר לאלתר

  חובת חייב לסייע במימוש נכסים

  • חייב שקיבל הפטר חייב, על אף הפטרו לסייע לפי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם.
  • אי סיוע כאמור מהווה עבירה ועלול להביא לביטול ההפטר.
  ראו גם

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים