אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
כאשר ניתן צו כינוס נכסים בהליך של פשיטת רגל, קובע בית המשפט תשלום חודשי אותו החייב נדרש לשלם לטובת פירעון חובותיו
התשלום החודשי נקבע בהתאם להכנסות החייב ומשפחתו ופוטנציאל השתכרותו

יחד עם מתן צו הכינוס בית המשפט נותן צו תשלומים הקובע תשלום חודשי אותו החייב נדרש לשלם לטובת פירעון החובות לנושים.

  • התשלום החודשי נקבע בהתאם להכנסות החייב ומשפחתו ופוטנציאל השתכרותו.
  • לא ניתן לזקוף את כל שכרו של החייב לטובת התשלום החודשי, ויש להשאיר בידיו, לכל הפחות, סכום הקבוע בחוק. לעניין זה ראו שכר עבודה שלא ניתן לעקל או לשעבד.
  • בחישוב התשלום החודשי יש להותיר בידי החייב ומשפחתו תקציב הוצאות כולל הדרוש להם למחיה בכבוד, במסגרתו יוכלו לנהל את חייהם בהתאם לצרכיהם והעדפותיהם האישיות.
  • סכום ההוצאות שייכלל בחישוב התשלום החודשי יביא בחשבון, בין היתר, גם את תרומתו של בן/בת הזוג בנטל תשלום הוצאות המחיה המשפחתיות.
  • החייב יידרש למצות את מלוא כושר ההשתכרות שלו לצורך שיקומו הכלכלי ולשם פירעון חובותיו.
  • אם החייב זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי, לא ניתן לפגוע בגמלה זו לצורך קביעת התשלומים החודשיים.
  • אם החייב זכאי למשכורת, לשכר או להכנסה אחרת, והוא לא מציית לצו התשלומים, בית המשפט רשאי להורות למי שמשלם לחייב להעביר את הכנסת החייב ישירות לבעל התפקיד (מנהל מיוחד או נאמן) או לכונס הרשמי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חשוב לדעת