אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
מיד לאחר מתן צו כינוס נכסים, ואחת לחודשיים לאחר מכן, החייב נדרש להגיש דו"ח למנהל המיוחד
את הדו"ח יש להגיש על טופס קבוע ולפרט בו את נכסיו, חובותיו, הכנסותיו והוצאותיו של החייב
אי הגשת דו"חות עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל שיזם החייב
למידע נוסף ראו הגשת דו"ח דו חודשי על הכנסות והוצאות בהליך פשיטת הרגל באתר רשות האכיפה והגבייה.

לאחר מתן צו כינוס נכסים, ואחת לחודשיים עד לסיום הליך פשיטת הרגל, החייב נדרש להגיש דו"ח על נכסיו, חובותיו, הכנסותיו והוצאותיו למנהל המיוחד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הדו"ח מוגש למנהל המיוחד אשר מונה לחייב.
 • רק במקרה שלא מונה מנהל מיוחד, הדו"ח יוגש למשרדי הכונס הרשמי במחוז בו מתנהל תיק פשיטת הרגל.
 • הדו"ח יוגש אחת לחודשיים, עד ה-10 לחודש, ויתייחס לחודשיים שקדמו להגשתו.
 • למרות האמור לעיל, כאשר מדובר בדו"ח הראשון, מועדי ההגשה יהיו כאמור להלן:
 • המנהל המיוחד רשאי לפטור את החייב מהגשת הדו"ח הראשון אם לדעתו, הדו"ח שהגיש החייב בעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל כלל את המידע הדרוש.

שלבי ההליך

 • יש למלא את הדו"ח באתר הכונס הרשמי (נדרשת הורדה של התכנה מהאתר).
 • למדריך כיצד למלא את הדו"ח המקוון ראו כאן.
 • בני זוג (המקיימים משק בית משותף) ומצויים שניהם בהליך פשיטת רגל רשאים להגיש דו"ח אחד משותף עליו חתומים שני בני הזוג, ולהקפיד להגישו בכל אחד מהתיקים.
 • לדו"ח יצורפו הפרטים והמסמכים הבאים, אם רלוונטי:
  • מספר התיק בכונס הרשמי (מספר תיק פשיטת הרגל בכונס הרשמי), כתובת מגורים עדכנית ומספר טלפון של החייב.
  • תלושי שכר של החייבים, בני או בנות זוג של החייבים ושל הילדים הבגירים הגרים עם החייבים.
  • אם יש הכנסה מפנסיה, יש לצרף אישור מקרן הפנסיה.
  • אם יש הכנסה משכר דירה, יש לצרף אסמכתא להכנסה זו.
  • אם מתקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי (לחייבים או לאחד מבני המשפחה המתגוררים עמם), יש לצרף אסמכתא לקצבה זו.
  • אם ישנן הכנסות מתמיכות או מתנות המתקבלות בכסף או בשווה כסף, יש לציין את שם התומכים או נותני המתנה, כתובתם ואסמכתא המעידה על התמיכה או המתנה.
  • הסכם שכירות עדכני.
  • אישור על תשלום משכנתא.
  • אסמכתאות להוצאות אחזקת בית (לדוגמה: הוצאות חשמל, מים, ארנונה, טלפון, כבלים, הוצאות חינוך ועוד).
  • אסמכתאות על קניות מוצרי מזון, ומוצרים אחרים הדרושים לחייבים ובני ביתם.
  • תשלומים בגין הוצאות רכב שבבעלות החייבים.
  • חייבים שעובדים כעצמאים נדרשים לצרף לדו"ח גם את דיווחיהם לרשויות המס (מס ערך מוסף, מס הכנסה).

אופן הגשת הדו"ח

 • יש לשמור במחשב את הדו"ח באתר הכונס הרשמי, כולל הפרטים הנדרשים והמסמכים הרלוונטיים.
 • לאחר מכן, ניתן להגיש את הדו"ח באחת מהדרכים הבאות:
  • לכתובת הדואר של משרד המנהל המיוחד (שמו ופרטיו של המנהל המיוחד יופיעו בצו הכינוס).
  • לכתובת הדואר האלקטרוני של משרד המנהל המיוחד (שמו ופרטיו של המנהל המיוחד יופיעו בצו הכינוס).
  • למספר הפקס של משרד המנהל המיוחד (שמו ופרטיו של המנהל המיוחד יופיעו בצו הכינוס).
  • במסירת הדו"ח למחוז המטפל, רצוי להזמין תור מראש בשעות קבלת הקהל.
 • יש לשמור אסמכתאות מקוריות והעתקים מהדו"חות הדו-חודשיים לאחר הגשתם.

זכות עיון של נושי החייב

 • לנושי החייב יש זכות לעיין בדו"ח ולהעתיקו.

חשוב לדעת

 • אם חייב לא מגיש דו"ח, בית המשפט רשאי להכריז על פשיטת הרגל.
 • אי הגשת דו"חות עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל אם החייב יזם אותו. למידע נוסף ראו חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים