הקדמה:

חולה הנוטה למות הוא אדם הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, גם אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה חודשים
על פי החוק,"רופא אחראי" הוא המוסמך לקבוע אם מטופל הוא "חולה הנוטה למות"


"חולה הנוטה למות" על פי הגדרת החוק, הוא אדם הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, גם אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה חודשים.

  • על פי החוק, "רופא אחראי" הוא המוסמך לקבוע אם מטופל הוא "חולה הנוטה למות".

הגדרת רופא אחראי

  • רופא אחראי על פי החוק הוא אחד מאלה:
  1. מנהל מחלקה או יחידה במוסד הרפואי המטפל בחולה.
  2. רופא מומחה שמינה מנהל המוסד הרפואי, מנהל מחלקה או מנהל יחידה, להיות אחראי לעניין החולים המטופלים במוסד.
  3. רופא מחוזי של קופ"ח, או מי שמונה על ידו, עבור חולים המטופלים בקהילה.

חולה הנוטה למות בשלב סופי