עובד הוראה ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי הוראה המגיש את מועמדותו לכנסת, חייב להתפטר מתפקידו לכל המאוחר 100 ימים לפני מועד הבחירות
עובד הוראה שאינו ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי ההוראה המבקש להציג מועמדות לכנסת יידרש לצאת לחופשה ללא תשלום מעבודתו כמורה מיום הגשת שמו ברשימת המועמדים לכנסת
עובד הוראה שהיה מועמד לכנסת אך לא נבחר, יוכל לחזור לעבודתו בהתאם לתנאים המפורטים בערך זה

תקציר

עובד הוראה המגיש מועמדות לכנסת נדרש לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או להתפטר, בהתאם לדרגתו.

 • עובד הוראה ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי הוראה חייב להתפטר מתפקידו לכל המאוחר 100 ימים לפני מועד הבחירות, ואינו רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • עובד הוראה שאינו ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי ההוראה, יידרש לצאת לחל"ת מעבודתו כמורה מיום הגשת שמו ברשימת המועמדים לכנסת ועד ליום הבחירות לכנסת (במקרה שנבחר לכנסת) או עד למועד שבו נודעו תוצאות האמת (במקרה שלא נבחר לכנסת).

מי זכאי?

 • כל עובד הוראה המבקש להגיש את מועמדותו לכנסת.

תהליך מימוש הזכות

עובד הוראה שאינו ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי ההוראה

 • עובד הוראה המתכוון להציג מועמדות לכנסת צריך להודיע על כך מיד לממונה עליו, למנהל היחידה שהוא עובד בה, למנהל המחוז ולמנהל גף כוח-אדם בהוראה במחוז או בבעלות הרלוונטית.
 • העובד ימלא טופס הפסקת עבודה (טופס מדף 2810 לעובדי מדינה או טופס מקביל או דומה ברשויות המקומיות ובבעלויות של בתי הספר), וישלח מיד עותק למנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך.
 • מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך יודיע מצדו על אישור החל"ת:
  • אם עובד ההוראה הוא עובד מדינה – לנציבות שירות המדינה
  • אם הוא איננו עובד מדינה – לגורם האחראי בבעלות המעסיקה את העובד.
 • לאחר הבחירות - אם אותו עובד נבחר לכהן כחבר כנסת או כשר בממשלה, הוא יחדל לשרת כעובד הוראה ממועד יום הבחירות לכנסת ויהיה ניתוק מוחלט של יחסי העבודה בינו לבין המדינה או הבעלות המעסיקה אותו מאותו רגע ואילך, כלומר יהיה עליו להתפטר לאלתר מעבודתו כמורה.

עובד הוראה ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי הוראה

חזרה לעבודה כעובד הוראה לאחר הבחירות

עובד הוראה שאינו ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי הוראה

 • עובד הוראה שאינו ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי הוראה, שהיה מועמד לכנסת ויצא לחל"ת כאמור ולא נבחר, רשאי לחזור לעבודה במערכת החינוך עם היוודע תוצאות הבחירות על פי הוראות האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בעניינו.
 • המשרד אינו מחויב להשיבו לתפקיד ו/או למוסד חינוכי זהה לתפקיד/למוסד שהעובד הועסק בו בעבר.

עובד הוראה ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי הוראה

 • במקרים שבהם עובד הוראה ב-4 הדרגות העליונות בדירוג עובדי הוראה התפטר לשם הצגת מועמדותו לכנסת והופיע ברשימת המועמדים לכנסת, אך לא נבחר וביקש לחזור לשירות המדינה בשנית לאחר הבחירות:
  • העובד יוכל לחזור לשירות בהתאם להוראות הנציבות בעניינו.
  • המדינה אינה מחויבת להשיבו לתפקיד/למקום זהה לזה ששירת בו בעבר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים