עובד שכיר או חייל שאינו קצין המעונין להגיש את מועמדותו לכהונה כחבר כנסת, רשאי בהסכמת המעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום, שיכולה להימשך גם במהלך כהונתו כחבר כנסת
בעלי תפקידים בכירים במגזר הציבורי המעוניינים להגיש מועמדות לכהונה כחברי כנסת, אינם רשאים לצאת לחל"ת, וחייבים להתפטר מתפקידם לפני הגשת המועמדות
מועמד שיצא לחל"ת ונבחר לכהן כחבר כנסת, רשאי להמשיך לשהות בחל"ת, בתנאי שאינו מקבל תמורה כלשהי ממקום העבודה
שהייה בחל"ת מאפשרת לעובד לשמור על מקום עבודתו, שאליו יוכל לחזור בסיום החופשה ובאותם תנאי שכר

תקציר

עובד שכיר המעוניין למתמודד על כהונה כחבר כנסת ולשמור על מקום עבודתו הנוכחי למקרה שלא ייבחר או למקרה שייסיים את כהונתו כחבר כנסת, רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום ממקום עבודתו (במקום להתפטר).

 • היציאה לחל"ת מותנית בהסכמת המעסיק, מלבד עובדי הוראה שאינם בכירים, אשר להם נתונה זכות לצאת לחל"ת.
 • עובדי מדינה בכירים המעוניינים להגיש מועמדות לכהונה כחברי כנסת, אינם רשאים לצאת לחל"ת וחייבים להתפטר מתפקידם לפני הגשת המועמדות.
 • עובדי מדינה שאינם מכהנים בתפקידים בכירים, חיילים בשירות סדיר וחיילים בשירות קבע שאינם קצינים, ששמם נכלל ברשימת מועמדים, אינם חייבים להתפטר. יחד עם זאת, הם חייבים להפסיק את שירותם ולצאת לחופשה מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות. אם נבחרו לכנסת יופסק שירותם כל זמן כהונתם כחברי כנסת.
 • עובדי מדינה לעניין זה אינם רק מי שמונו לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, אלא גם עובדים אחרים, כגון אזרחים עובדי צה"ל ועובדי משטרה.
 • למועמד שנבחר לכהן כחבר כנסת אסור להמשיך ולעבוד במקום עבודתו, והוא חייב להתפטר או לשהות בחל"ת.

מי זכאי?

 • אדם שמעוניין להגיש את מועמדותו לכנסת והוא אחד מאלה:
  • עובד שכיר
  • חייל שאינו קצין (בשירות סדיר או בקבע)
  • אזרח עובד צה"ל או עובד משטרה

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים בתפקידים מסוימים אינם רשאים לשהות בחל"ת וחייבים להתפטר, אם ברצונם להיות מועמדים לכהונה חברי כנסת. (כל עוד לא התפטרו, הם אינם רשאים להיות מועמדים).
 • בעלי תפקידים מסויימים נדרשים לעבור "תקופת צינון", כלומר להתפטר מעבודתם תקופה מוגדרת מראש לפני הבחירות כדי שיוכלו להיות מועמדים.
 • לפירוט נוסף ראו זכאות להיבחר לכנסת.

תהליך מימוש הזכות

עובדים שאינם עובדי הוראה

 • עובד המעוניין לצאת לחל"ת בתקופת המועמדות או לאחר היבחרו לכנסת, יבקש זאת ממעסיקו. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום.
 • אם העובד נבחר לכנסת, עליו להודיע לוועדת האתיקה של הכנסת בסמוך לאחר התחלת כהונתו כחבר כנסת.
 • במקרה שהמעסיק מסרב לאפשר לעובד לצאת לחל"ת:
  • בתקופת המועמדות על העובד להמשיך לעבוד, או להתפטר ממקום העבודה. (במהלך תקופת המועמדות מותר לעובד להמשיך לעבוד כשכיר);
  • לאחר שנבחר כחבר כנסת עליו להתפטר מעבודתו.

עובדי הוראה

חשוב לדעת

 • יציאה לחל"ת אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך פיצויי פיטורים אך אם היא עולה על 14 יום היא אינה מזכה בוותק לצורך זכויות סוציאליות (כגון: פיצויי פיטורים, חופשה שנתית, דמי הבראה וכיו"ב).
 • עובד שיצא לחל"ת זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שהיו כאשר עזב, אך לא בהכרח לאותה המשרה בדיוק.
 • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים