הקדמה:

חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 מגדיר מהי עבירה מאיימת, וכן קובע כי הטרדה זו מהווה עבירה פלילית, שהעונש בגינה הוא שלוש שנות מאסר.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.