חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 מגדיר מהי עבירה מאיימת, וכן קובע כי הטרדה זו מהווה עבירה פלילית, שהעונש בגינה הוא שלוש שנות מאסר.

פרטים

שם החוק:חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.