מענק מצבה לניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בן או בת זוג של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה והמקבל תגמול שאירים, זכאי למענק עבור השתתפות בהקמת מצבה
בהיעדר בן או בת זוג, רשאים קרובי משפחה של מקבל התגמול שנשאו בפועל בהוצאות הקמת המצבה להגיש בקשה לקבלת המענק
ההשתתפות היא בסך 1,598 ש"ח (נכון לשנת 2018)

בן או בת זוג של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה והמקבל תגמול שאירים, זכאי למענק עבור השתתפות בהקמת מצבה.

  • המענק הוא בסך 1,598 ש"ח (נכון לינואר 2018).
  • קרובי משפחה או שאירים של ניצולי שואה שקיבלו בחייהם תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה, אשר נשאו בתשלום עבור הקמת המצבה, רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק המצבה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בן או בת זוג של ניצול השואה יקבלו את המענק באופן אוטומטי עם אישור גמלת השאירים.
  • בהיעדר בן או בת זוג, קרוב המשפחה של ניצול השואה, שנשא בפועל בהוצאות הקמת המצבה צריך לפנות במכתב בקשה אל הרשות לזכויות ניצולי השואה ולצרף למכתב:
    • קבלה על שם המבקש, המעידה על תשלום הוצאות המצבה.
    • צילום תעודת זהות והמחאה מקורית מבוטלת (על מנת שניתן יהיה להעביר את המענק לחשבון הבנק).

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים