הקדמה:

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992‏ (ששמו הקודם היה "חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992") מגדיר מיהו "הורה עצמאי" ("הורה יחיד" לפני כן) וקובע שורה של זכויות והטבות הניתנות על ידי גורמי ממשל שונים למשפחות שבראשן הורה עצמאי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992‏
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה
 • על פי החוק, הורה עצמאי הוא תושב ישראל, שנמצא עימו ילד מתחת לגיל 18, ואשר עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • אינו נשוי ואין לו ידוע בציבור
  • נשוי וחי בנפרד מבן זוגו במשך שנתיים לפחות, נמצא בהליכי גירושין מבן הזוג במשך שנתיים לפחות, ואין לו ידוע בציבור
  • אישה עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (כלומר אישה נשואה שבן זוגה נעלם מזה שנתיים, או שהוא נמצא בחו"ל, שלא בהסכמתה, מזה שנתיים, מבלי לשלם לה מזונות), ואין לה ידוע בציבור
  • אישה החיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 90 יום לפחות, ופתחה בהליכי גירושין בתוך 12 חודשים מיומה הראשון במקלט (האישה תהיה פטורה מהדרישה לפתוח בהליכי גירושין אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה), ואין לה ידוע בציבור
  • עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים, ובן זוגו לא עלה לארץ ואינו שוהה בארץ, ואין לו בן זוג אחר

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים