חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי שבו חייב לא יכול לשלם את חובותיו בזמן
חדלות פירעון היא גם מצב שבו סכום החובות של החייב, גבוה משווי הנכסים שלו (כספים או רכוש)
חייב שנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, יכול להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון
גם נושה יכול לבקש שייפתחו הליכי חדלות פירעון נגד חייב
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי-משפטי שבו חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור), נמצא או עלול להימצא באחד או בשני המצבים הבאים:

 • לא יכול לשלם את חובותיו, גם אם הגיע מועד התשלום וגם אם מדובר בתשלום עתידי.
 • סכום החובות וההתחייבויות של החייב גבוה משווי נכסיו, כגון: כספים, רכוש, זכויות וכו'.

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה יכול להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כדי:
  • להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי.
  • שהנושה (מי שחייבים לו) יקבל את חובו חזרה, ככל הניתן, מתוך הכספים שנצברים ב"קופת הנשייה".
  • לאפשר לו לפתוח "דף חדש" ולהשתלב מחדש במרקם החיים הכלכלי.
 • נושה יכול לפנות לבית-המשפט בבקשה שייפתחו נגד החייב הליכי חדלות פירעון .

הגדרת "חדלות פירעון" בהליכים שנפתחו לפני 15.09.2019

 • לפי פקודת פשיטת הרגל, לגבי הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, "חדלות פירעון" היא מצב כלכלי שבו אדם או תאגיד לא יכולים לפרוע את חובותיהם.
 • חדלות הפירעון יכולה להתבטא בשני אופנים:
  • לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.
  • חדל הפירעון לא יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.

גורם ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים