הקדמה:

חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי שבו חייב לא יכול לשלם את חובותיו בזמן
חדלות פירעון היא גם מצב שבו סכום החובות של החייב, גבוה משווי הנכסים שלו (כספים או רכוש)
חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון (או עלול להימצא), רשאי להגיש בקשה לקבלת צו המכונה צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכים)
גם נושה (מי שחייבים לו), רשאי לבקש כי ייפתחו נגד חייב הליכי חדלות פירעון
למידע נוסף ראו מושגים מרכזיים באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי-משפטי שבו חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור), נמצא (או עלול להימצא) באחד או בשני המצבים הבאים:

 • לא יכול לשלם את חובותיו, גם במקרה שהגיע מועד התשלום וגם אם מדובר בתשלום עתידי.
 • סכום החובות וההתחייבויות של החייב עולה על שווי נכסיו, כגון: כספים, רכוש, זכויות וכו'.

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון במטרה:
  • להביא, ככל האפשר, לשיקומו הכלכלי.
  • שהנושה (מי שחייבים לו) יקבל את חובו חזרה, ככל הניתן, מתוך הכספים שנצברים ב"קופת הנשייה".
  • לאפשר לו לפתוח "דף חדש" ולהשתלב מחדש במרקם החיים הכלכלי.
 • נושה רשאי לפנות לבית-המשפט בבקשה שייפתחו הליכי חדלות פירעון נגד החייב.

הגדרת "חדלות פירעון" בהליכים שנפתחו לפני 15.09.2019

 • בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, לגבי הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, "חדלות פירעון" היא מצב כלכלי בו אדם או תאגיד אינם יכולים לפרוע את חובותיהם.
 • חדלות הפירעון יכולה להתבטא בשני אופנים:
  • לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.
  • חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים