מומלץ לנשים עד גיל 45 שעובדות, לומדות או מתמחות במוסדות רפואיים להיות מחוסנות נגד אדמת
את החיסון ניתן לקבלת בתחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב)


לנשים עד גיל 45 שמועסקות (כולל סטודנטיות ומתמחות) במוסד רפואי, מומלץ להיות מחוסנות לאדמת.

  • על המוסד הרפואי ליידע את האישה שבשל אופי מקום העבודה קיים סיכון מוגבר להדבקה באדמת וכי אם תחלה באדמת בזמן היריון, הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר.
  • על המוסד הרפואי להציג במקום בולט לעין ושלעובדות יש גישה חופשית אליו, מידע בנוגע לגורמי הסיכון שקיימים במוסד הרפואי ועל ההמלצות והדרכים להתחסן למי שלא מחוסנת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המעסיק במוסד הרפואי (כולל מעסיק בפועל של עובדת בחברת כוח אדם), מחוייב ליידע כל עובדת או מועמדת לעבודה שטרם מלאו לה 45 כי בשל אופיו של מקום העבודה קיים סיכון מוגבר לכך שתידבק באדמת, וכי אם תחלה באדמת בהיותה בהיריון הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר.
  • המעסיק יפנה את האישה לתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) שמופעלת על-ידי משרד הבריאות.
  • אם אין לאישה אישור רפואי על קבלת חיסון נגד אדמת, יומלץ לה בתחנה לקבל את החיסון.
  • החיסון יינתן בתחנה.
  • לאחר קבלת החיסון, יינתן בתחנה אישור רפואי על קבלת החיסון ויתועד מתן החיסון ומתן האישור הרפואי.
  • אם האישה מסרבת לקבל את החיסון, עליה לחתום על טופס סירוב לקבלת חיסון (לפי הנוסח שבתוספת הראשונה לתקנות). הטופס ישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך 26 שנים, או עד שהאישה תגיע לגיל 53 שנים (לפי המאוחר מביניהם).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים