הקדמה:

שירותי הבריאות הניתנים לתלמידי בית הספר כוללים מתן חיסונים
למידע נוסף בנושא החיסונים לילדים, ראו באתר משרד הבריאות

שירותי הבריאות לתלמידים בכיתות א'-ט' של בית הספר ניתנים מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 • שירותים אלו, המהווים המשך לחיסונים הניתנים בטיפת חלב, כוללים מתן חיסונים.
 • החיסונים ניתנים בבית הספר, בהתאם לתוכנית השיגרה של משרד הבריאות. תוכנית זו מפורטת באתר משרד הבריאות ומתפרסמת גם בעיתונות, בתחילת שנת הלימודים.
 • ייתכנו תוספות ושינויים במועדי מתן החיסונים בהתאם למדיניות החיסונים של משרד הבריאות.
 • בנוסף לחיסוני השיגרה, נעשית השלמת חיסונים - מתן חיסונים לתלמידים שלא קיבלו את שגרת החיסונים המלאה של גיל הילדות, על-פי תוכנית החיסונים בישראל. ההשלמה נעשית לתלמידים בכל הכיתות, על-פי גיל הילד.
 • לפרטים נוספים על חיסוני השיגרה בגיל הילדות ובבתי הספר, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • תלמידי בית ספר בכיתות א'- ט'.

תהליך מימוש הזכות

 • מתן החיסונים לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים.
 • על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לחיסון ילדם במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד.
 • בית הספר יעביר את הטפסים החתומים על-ידי ההורים לנותן שירותי הבריאות לתלמיד.
 • הורי התלמידים יקבלו דפי מידע כשבועיים לפני ביצוע החיסון, כדי לאפשר להם די זמן להגיב ולשלוח פנקסי חיסונים.
 • על בית הספר לדאוג לאיסוף פנקסי החיסונים לקראת מועד החיסון ולהחזרתם לתלמידים לאחר החיסון.
 • על בית הספר לאפשר את ביצוע החיסונים במסגרת יום הלימודים, לאחר תיאום מראש עם הגורם המחסן.
 • הורי התלמידים יקבלו דיווח על ביצוע החיסון ביום בו ניתן, כולל תאריך ושם מלא של המבצע/ת, וכן הנחיות כיצד לדווח על תופעות לוואי שלאחר החיסון.
 • הורי תלמיד שלא נכח בבית הספר ביום מתן החיסון, יקבלו מידע ברור כיצד ניתן להשלים אותו.

חשוב לדעת

 • ילדים מתחת לגיל בית ספר יקבלו את החיסונים באמצעות תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב). למידע נוסף ראו חיסונים לתינוקות וילדים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הר"י