הקדמה:

שירותי הבריאות הניתנים לתלמידי בית הספר כוללים מתן חיסונים
למידע נוסף בנושא החיסונים לילדים, ראו באתר משרד הבריאות

שירותי הבריאות לתלמידים בכיתות א'-ט' של בית הספר ניתנים מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

  • שירותים אלו, המהווים המשך לחיסונים הניתנים בטיפת חלב, כוללים מתן חיסונים.
  • החיסונים ניתנים בבית הספר, בהתאם לתכנית השיגרה של משרד הבריאות. תכנית זו מפורטת באתר משרד הבריאות ומתפרסמת גם בעיתונות, בתחילת שנת הלימודים.
  • ייתכנו תוספות ושינויים במועדי מתן החיסונים בהתאם למדיניות החיסונים של משרד הבריאות.
  • בנוסף לחיסוני השיגרה, נעשית השלמת חיסונים - מתן חיסונים לתלמידים שלא קיבלו את שגרת החיסונים המלאה של גיל הילדות, על-פי תכנית החיסונים בישראל. ההשלמה נעשית לתלמידים בכל הכיתות, על-פי גיל הילד.
  • לפרטים נוספים על חיסוני השיגרה בגיל הילדות ובבתי הספר, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

  • תלמידי בית ספר בכיתות א'- ט'.

תהליך מימוש הזכות

  • מתן החיסונים לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים.
  • על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לחיסון ילדם במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד.
  • בית הספר יעביר את הטפסים החתומים על-ידי ההורים לנותן שירותי הבריאות לתלמיד.
  • הורי התלמידים יקבלו דפי מידע כשבועיים לפני ביצוע החיסון, על מנת לאפשר להם די זמן להגיב ולשלוח פנקסי חיסונים.
  • על בית הספר לדאוג לאיסוף פנקסי החיסונים לקראת מועד החיסון ולהחזרתם לתלמידים לאחר החיסון.
  • על בית הספר לאפשר את ביצוע החיסונים במסגרת יום הלימודים, לאחר תיאום מראש עם הגורם המחסן.
  • הורי התלמידים יקבלו דיווח על ביצוע החיסון ביום בו ניתן, כולל תאריך ושם מלא של המבצע/ת, וכן הנחיות כיצד לדווח על תופעות לוואי שלאחר החיסון.
  • הורי תלמיד שלא נכח בבית הספר ביום מתן החיסון, יקבלו מידע ברור כיצד ניתן להשלים אותו.

חשוב לדעת

  • ילדים מתחת לגיל בית ספר יקבלו את החיסונים באמצעות תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב). למידע נוסף ראו חיסונים לתינוקות וילדים.


ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הר"י