שירותי הבריאות הניתנים לתלמידי בית הספר כוללים מתן חיסונים
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


שירותי הבריאות לתלמידי בית ספר בכיתות א'-ט' ניתנים מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 • שירותים אלו, המהווים המשך לחיסונים הניתנים בטיפת חלב, כוללים מתן חיסונים.
 • החיסונים ניתנים בבית הספר, בהתאם לתוכנית השיגרה של משרד הבריאות. תוכנית זו מפורטת באתר משרד הבריאות ובאתר משרד החינוך.
 • בנוסף לחיסוני השיגרה, נעשית השלמת חיסונים - מתן חיסונים לתלמידים שלא קיבלו את שגרת החיסונים המלאה של גיל הילדות, על-פי תוכנית החיסונים בישראל. ההשלמה נעשית לתלמידים בכל הכיתות על-פי גיל הילד ולתלמידים בחינוך המיוחד עד גיל 21.
 • לפרטים נוספים על חיסוני השיגרה בגיל הילדות ובבתי הספר, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • תלמידים בכל מסגרות החינוך הרגיל והמיוחד בכיתות א' – ט', כולל תלמידים שלומדים בחינוך הביתי.

תהליך מימוש הזכות

 • מתן החיסונים מותנה בהסכמת ההורים. הודעה על ביצוע החיסונים תישלח להורים כשבועיים לפני מועד החיסון.
 • הסכמת ההורים יכולה להינתן באחת הדרכים הבאות:
  • מסירת פנקס החיסונים על-ידי ההורים לאחות שירותי התלמיד.
  • באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אחות שירותי בריאות התלמיד, באמצעות שיחה טלפונית, דואר אלקטרוני, וואטסאפ וכדומה.
  • חתימת ההורים על הצהרת בריאות מקוונת או ידנית בעברית או בערבית. ההצהרה תכלול את פירוט החיסונים הניתנים בבית הספר.
 • האחות הקבועה של בית הספר אחראית על תהליך החיסונים, שכולל ביצוע הכנה לחיסונים ומתן ההסבר לתלמידים על החיסון שניתן והיא תהיה נוכחת ביום החיסונים.
  • החזרת דף הסבר לחיסון כשהוא חתום על-ידי ההורים ואינו כולל את התנגדותם.
 • הורי התלמידים יקבלו ביום החיסון הודעה על ביצוע החיסונים ומידע על תופעות אפשריות.
 • הורי תלמיד שלא נכח בבית הספר ביום מתן החיסון, יקבלו מידע ברור כיצד ניתן להשלים אותו.
 • לכל אורך ביצוע החיסונים ילווה עובד מצוות בית הספר את התלמידים ויסייע לצוות שירותי בריאות התלמיד.

חשוב לדעת

 • ייתכנו תוספות ושינויים במועדי מתן החיסונים בהתאם למדיניות החיסונים של משרד הבריאות.
 • חל איסור לגבות כספי הורים עבור שירותי בריאות התלמיד, או עבור שיפור ושדרוג שלהם.
 • ניתן לחסן את התלמידים שמועמדים לחיסוני השגרה בשנת הלימודים הנוכחית ובשנת הלימודים העוקבת, גם בחודשי חופשת הקיץ.
 • החיסונים ניתנים גם ללא נוכחות ההורים, ובכל מקרה אין להתנות את מתן החיסון בנוכחותם של ההורים.
 • ילדים מתחת לגיל בית ספר יקבלו את החיסונים באמצעות תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב). למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הר"י